فایل های دیگر فروشنده

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان

کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی

کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 41 صفحه چکیده همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائة اين رساله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران م

کد فایل:9266
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 187 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 41

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 41 صفحه
  چکیده
  همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائة اين رساله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي باشد . بطوريكه از امعان نظر در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون مجازات اسلامي و پاره اي قوانين و مقررات ديگر بر‌مي‌آيد، حرفة مذكور را مي توان در مواجهه با سه نوع كلي از انواع مسئوليتها دانست كه به قرار زير عبارتند از :
  ۱-مسئوليت انتظامي و اداري
  ۲-مسئوليت كيفري
  ۳-مسئوليت مدني
  با اين توضيح كه نظر به خصوصيات حرفة سردفتري و دفترياري و به تناسب تخلف يا جرم ارتكابي ممكن است يكي از عناوين مسئوليتهاي پيش گفته يا دو عنوان و يا بعضاً هر سه عنوان مذكور همزمان و بواسطة ارتكاب فعل واحد ، متوجه سردفتر يا دفتريار باشد كه ذيلاً به شرح مختصري از اين عناوين مي پردازيم .
  ۱-مسئوليت انتظامي و اداري‌:‌هنگاميكه تخلف سردفتر يا دفترياري ، واجد جنبة جزائي نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبي كه در فصول آتي خواهند آمد ، به تخلف مذكور در دادسرا و دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران رسيدگي شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهاي انتظامي خاصي محكوم خواهد شد .
  ۲-مسئوليت كيفري : در مادة ۱۰۰ قانون ثبت ، مواردي برشمرده شده اند كه بنا به دلائل خاص سياست كيفري از مصاديق جرم جعل در اسناد رسمي دانسته شده و مجازات جرم مذكور را كه به موجب مادة ۵۳۳ قانون مجازات اسلامي و با توجه به اينكه سمت سردفتران و دفترياران جداي از سمت كارمندان و كاركنان دولت بوده و افراد عادي محسوب مي شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي دانسته است و مرجع رسيدگي به تخلفات مذكور نيز دادسرا و دادگاه كيفري حائز صلاحيت مي باشد .
  ۳-مسئوليت مدني : مطابق مادة ۶۸ قانون ثبت و نيز ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمي «هر گاه سندي بواسطة تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بيفتد و يا «سردفتران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول» جبران كلية خسارتهاي وارده مي باشند كه «دعاوي مربوط به خسارات ناشي از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين عمومي خواهد بود» بنابراين رسيدگي به اين گونه تخلفات در دادگاه صلاحيت‌دار حقوقي و وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت
  کلید واژه : سردفتري و دفترياري ، تخلف و مجازات ، مسئوليت انتظامي و اداري، مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني،دادگاه صالح رسیدگی ، قانون آئين دادرسي مدني


  فهرست مطالب
  چکیده أ‌
  مقدمه 1
  فصل اول :کلیات 2
  ۱-۱- بیان مساله 2
  ۱-۲- تاريخچه تحقیق 2
  ۱-۳- اهداف و اهميت موضوع 4
  ۱-۴- ضرورت تحقیق 4
  ۱-۵- سئوال تحقیق 5
  ۱-۶- فرضیه های تحقیق 5
  ۱-۷- روش تحقیق 5
  ۱-۸- مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرها 5
  ۱-۹- بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سالهاي ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقايسة آن دو : 6
  فصل دوّم : تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران 9
  ۲-۱- تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران 9
  ۲-۱-۱- تعريف تخلف : 9
  ۲-۱-۲- تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي : 10
  ۲-۱-۳- تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار : 11
  ۲-۱-۴- مبناي حقوقي تخلفات انتظامي : 11
  ۲-۱-۵- مبناي قانوني تخلفات انتظامي : 11
  ۲-۲- دسته بندي كلي تخلفات 11
  ۲-۲-۱- تخلفات پرسنلي : 12
  ۲-۲-۲-تخلفات مالي : 13
  ۲-۲-۳- تخلفات اداري 14
  ۲-۲-۴- تخلفات شغلي و حرفه اي : 15
  ۲-۳- رضايت شاكي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصرة بند «هـ» مادة ۲۹ آئين نامه : 17
  ۲-۳-۱- بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مادة ۲۹ آئين نامه : 18
  ۲-۳-۲- بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين 20
  ۲-۳-۲- ۱- مادة ۸۶ قانون ثبت : 20
  ۲-۳-۲- ۲- مادة يك لايحة قانوني تصفيه … : 21
  فصل سوّم : انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران 23
  ۳-۱- تعاريف مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران 23
  ۳-۲- تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران : 24
  ۳-۲-۱- مباني قانوني مجازاتهاي انتظامي : 24
  ۳-۲-۱-۱-مادة ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمي : 24
  ۳-۲-۱- ۲- مادة ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمي ؛ سلب صلاحيت و موارد آن 26
  ۳-۲-۱- ۳- مادة ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمي ؛ تعليق و موارد آن 26
  ۳-۲-۱- ۴- تفاوتهاي چهارگانه بين سلب صلاحيت و تعليق 26
  ۳-۲-۱- ۵- تبصرة مادة ۱۰ قانون الحاق … : 27
  ۳-۳- مختصري در آئين دادرسي دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديد نظر انتظامي سردفتران و دفترياران : 28
  ۳-۴- مرور زمان انتظامي و بعضي مباحث مربوط به آن : 30
  ۳-۴-۱- تعريف مرور زمان : 30
  ۳-۴-۲- مرور زمان جرم : 31
  ۳-۴-۳- مرور زمان مجازات : 31
  ۳-۴-۴- مرور زمان جزائي : 31
  ۳-۴-۵- مرور زمان تخلف انتظامي : . 31
  ۳-۴-۶- مرور زمان تعقيب انتظامي : 31
  ۳-۴-۷- مرور زمان انتظامي : 31
  ۳-۴-۸- نظر فقهاي شوراي نگهبان : 32
  ۳-۴-۹- نكاتي ديگر در مورد مرور زمان انتظامي : 32
  نتيجه گيري 34
  فهرست منابع 36
  الف ـ منابع و كتب حقوقي : 36
  ب ـ منابع قانوني : 36
  ج ـ منابع آئين نامه اي : 36
  د ـ ساير منابع : 37  برچسب ها: کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی تخلفات سردفتران دفتریاران دفتر اسناد رسمی کار تحقیقی حقوق کار تحقیقی رشته حقوق دانلود کار تحقیقی رشته حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.