فایل های دیگر فروشنده

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان

کار تحقیقی بررسی قاعده تسبیب در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی قاعده تسبیب در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 58 صفحه چکیده طبق قاعده "لاضر و لا ضرار فی الاسلام" و به موجب قاعده عقلی، کسی که باعث ورود خسارت به دیگری میشود مسئول جبران آن است و در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه مسوولیت ناشی از جرم تحت عناوین اتلاف

کد فایل:9184
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 232 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 58

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • کار تحقیقی بررسی قاعده تسبیب در حقوق ایران
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 58 صفحه
  چکیده
  طبق قاعده "لاضر و لا ضرار فی الاسلام" و به موجب قاعده عقلی، کسی که باعث ورود خسارت به دیگری میشود مسئول جبران آن است و در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه مسوولیت ناشی از جرم تحت عناوین اتلاف و تسبیب مورد بحث واقع میگردد. لذا در ماده اول جبران آن است و در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه مسوولیت ناشی از جرم تحت عناوین اتلاف و تسبیب مورد بحث واقع میگردد. لذا در ماده ۳۲۸ قانون مذکور میخوانیم: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یامعیوب کند ضامن نقص آن مال است ودر ماده ۳۳۱ همین قانون بدون اینکه از تسبیب تعریفی بعمل آمده باشد چنین بیان گردیده است که هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص آن بر آید. بدین ترتیب در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا ضمن بیان مختصر مسائل مربوط به این عناوین مرز میان اتلاف و تسبیب مشخص و معیاریبرای تمیز ماهیت تسبیب ارائه شود.
  کلید واژه : مسئولیت مدنی ، ضرر ، تقصیر ، سبب ، تسبیب ، نظریه ، فقه و حقوق

  فهرست مطالب
  چکیده ا
  مقدمه 1
  فصل اول : کلیات 2
  مبحث اول : مسئولیت مدنی در حقوق 3
  گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی 3
  گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات در باب مسئولیت مدنی 4
  مبحث دوم : ارکان مسئولیت مدنی 7
  مبحث سوم : ضرر 7
  گفتار اول : مفهوم ضرر 8
  گفتار دوم : شرایط ضرر قابل جبران 9
  گفتار سوم : اقسام ضرر 9
  بند اول: ضرر مادی 10
  بند دوم: ضرر معنوی 11
  بند سوم: ضرر بدنی 14
  مبحث چهارم: تقصیر یا فعل زیان بار 21
  مبحث پنجم : قاعده تسبیب 23
  فصل دوم : بررسی نظریات راجع به قاعده تسبیب در حقوق ایران 24
  مبحث اول: تحلیل و بررسی قاعده تسبیب 25
  گفتار اول : قاعده تسبيب 25
  گفتار دوم : سابقه تاریخی بحث تسبیب 25
  گفتار سوم : کاربرد قاعده 25
  گفتار چهارم : تعریف سبب و تسبیب،علت و شرط 26
  گفتار پنجم : مستندات قاعده تسبیب 27
  گفتار ششم : عناصر تسبیب 29
  بند اول : دخالت عمد و قصد 29
  بند دوم : اجتماع مباشر و مسبب 29
  بند سوم : اجتماع اسباب 30
  بند چهارم : اتلاف منافع 32
  مبحث دوم : شرائط تسبيب در فقه 33
  مبحث سوم : مسئوليت مدني و شرایط آن در قانون مدني ايران 34
  مبحث چهارم : نظریات مربوط به تشخیص سبب و احراز رابطه سببیت 38
  گفتار اول: نظریه برابری سبب ها 39
  گفتار دوم : نظریه سبب نزدیک 39
  گفتار سوم : نظریه سبب مناسب (متعارف) 40
  گفتار چهارم : نظریه سبب مقدم در تاثیر 40
  گفتار پنجم : نظریه قابل قبول در حقوق ایران 40
  مبحث پنجم : ضمان قهری ناشی از جرم 41
  گفتار اول : ماهیّت ضمان 41
  گفتار دوم : بحث اصلاحی و اقسام آن 42
  گفتار سوم : ضمان قهری یا غیر قراردادی 42
  گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرائم قتل و صدمات بدنی غیر عمدی موجب ضمان 43
  بند اول : عنصر قانونی جرائم غیر عمدی موجب ضمان 43
  بند دوم : عنصر مادی قتل و ضرب و جرح غیر عمدی ضمان 43
  بند سوم : عنصر معنوی قتل و ضرب و جرح غیر عمدی موجب ضمان 43
  گفتار پنجم : تعریف مباشرت 44
  گفتار ششم : تعریف تسبیب 44
  گفتار هفتم : عوامل رافع ضمان قهری 45
  مبحث ششم : خسارت دیه و مسئولیت مدنی در قانون جدید مجازات اسلامی 45
  گفتار اول : پرداخت تفاوت دیه در قانون جدید مجازات اسلامی 46
  گفتار دوم : جنایت خطای محض در قوانین کشور در قانون جدید مجازات اسلامی 47
  گفتار سوم : شرایط تداخل و تعدد دیه در قانون جدید مجازات اسلامی 48
  گفتار چهارم : پرداخت ما‌به‌تفاوت دیه مرد و زن از سوی شرکت‌های بیمه در قانون جدید مجازات اسلامی 48
  نتیجه گیری 50
  منابع و ماخذ 53

  برچسب ها: کار تحقیقی بررسی قاعده تسبیب در حقوق ایران بررسی قاعده تسبیب در حقوق ایران قاعده تسبیب تسبیب کار تحقیقی رشته حقوق کار تحقیقی حقوق دانلود کار تحقیقی رشته حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.