دانلود رایگان کتاب فارسی پردازش سیگنال های دیجیتال دکتر سید طبائی

کتاب درسی پردازش سیگنال های دیجیتال (Digital Signal Processing) تالیف دکتر سید طبائی مرجعی مناسب برای دانشجویان علاقمند به مطالعه DSP به زبان فارسی است. این کتاب با زبانی ساده و روان درعین توضیح کامل کلیه مباحث این درس مهم شامل تمرینات متنوعی در پایان هر فصل بوده و نحوه پیاده سازی بسیاری از الگوریتم

رایگان

کتاب درسی پردازش سیگنال های دیجیتال (Digital Signal Processing) تالیف دکتر سید طبائی مرجعی مناسب برای دانشجویان علاقمند به مطالعه DSP به زبان فارسی است. این کتاب با زبانی ساده و روان درعین توضیح کامل کلیه مباحث این درس مهم شامل تمرینات متنوعی در پایان هر فصل بوده و نحوه پیاده سازی بسیاری از الگوریتم های پردازشی در محیط نرم افزار MATLAB را نیز توصیف نموده است. فصل بندی این کتاب ارزشمند به ترتیب زیر است:

فصل اول- مقدمه

-          تعاریف

-          عملیات پایه پردازش سیگنال: فیلترینگ، مدولاسیون، همبستگی و قضایای مرتبط

-          کاربردهای DSP

-          انتقال آنالوگ به دیجیتال

فصل دوم-  مروری بر پردازش آنالوگ سیگنال

-          طیف سیگنال: سری فوریه و تبدیل فوریه

-          فیلترهای آنالوگ: باترورث، چپی شف، الیپتیک، بسل

فصل سوم-  سیگنال های گسسته در زمان

-          طبقه بندی انواع سیگنال های گسسته

-          دنباله سیگنال های گسسته

-          عملیات کلاسیک در DSP: ضرب، کانولوشن، مدولاسیون و همبستگی

-          تبدیل آنالوگ به دیجیتال: انواع A/D ها

-          نمونه برداری و قضیه نایکوئیست

-          بازیابی سیگنال و فیبتر ضد همپوشانی (anti-aliasing)

-          D/A و فیلترهای میان یاب (interpolator filters)

فصل چهارم- سیستم های گسسته در زمان

-          طبقه بندی سیستم های دیجیتال

-          سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان (LTI): تعریف، دسته بندی و معادلات تفاضلی

-          تبدیل Z: ناحیه همگرایی، خواص تبدیل Z و تبدیل معکوس Z، تبدیل Z سیستم های LTI

-          تجزیه تابع تبدیل

-          پایداری و علی بودن سیستم ها

-          مدل فضای حالت: تعریف متغیرهای حالت، مدل فضای حالت در حوزه تبدیل Z، حل معادلات حالت

فصل پنجم- تحلیل سیگنال و سیستم های گسسته در حوزه فرکانس

-          سری فوریه سیگنال های متناوب

-          تبدیل فوریه سیگنال های نامتناوب

-          تبدیل فوریه گسسته با طول محدود (DFT)

-          کانولوشن خطی و دایره ای

-          پاسخ فرکانسی سیستم

-          سیستم های FIR و IIR

-          سیستم های می نیمم فاز

فصل پنجم- طراحی فیلترهای دیجیتال

-     طراحی فیلترهای ساده: فیلترهای رزونانسی، Notch filter، فیلتر شانه ای و moving average، فیلتر پریودیک، فیلتر mean و median

-     تبدیل فیلتر آنالوگ به دیجیتال: روش تثبیت پاسخ ضربه، روش Blinear، تبدیل کنترلر آنالوگ به دیجیتال، تبدیل فیلترهای FIR و IIR، فیلترهای پنجره ای

-          طراحی بهینه فیلترهای دیجیتالی

فصل هفتم- پیش بینی و فیلتر بهینه خطی

-          سیگنال های تصادفی

-          فیلتر Wiener

-          پیش بینی خطی Linear Prediction

-          فیلتر Kalman

فصل هشتم- پیاده سازی سیستم های دیجیتال

-          روش های پیاده سازی تابع تبدیل

-          پیاده سازی به روش DFT و FFT

-          خطای کوانتیزاسیون و اثر آن بر DFT

فصل نهم- کاربردهای DSP

-          تغییر فرکانس نمونه برداری

-          مقدمه ای بر شناسایی سیستم ها

-          تخمین طیف (Spectral Estimation)

-          فیلترهای وفقی (adaptive filters)

-          تبدیل waveletدانلود رایگان

16934 فایل های سایت
764 کاربران سایت
12544 فروش موفق
26,862 بازدید امروز
پشتیبانی