فایل های دیگر فروشنده

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 51 صفحه چکیده آثار وفای به عهد به دو دستة آثار مشترک در تمام انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در برخی از آن‌ها تقسیم می‌گردد. از میان آثار مشترک، مهم‌ترین اثر، همان برائت ذمه متعهد اصلی و سقوط تعهد اوست به طوری که

کد فایل:9114
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 162 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 51

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 51 صفحه
  چکیده
  آثار وفای به عهد به دو دستة آثار مشترک در تمام انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در برخی از آن‌ها تقسیم می‌گردد. از میان آثار مشترک، مهم‌ترین اثر، همان برائت ذمه متعهد اصلی و سقوط تعهد اوست به طوری که دیگر آثار عمدتاً تابع آن بوده و تحقق آن‌ها منوط به تحقق این اثر اصلی است، چنان‌که می‌توان گفت، ایفاء با بری‌کردن ذمة متعهد اصلی از تعهد و دین، بسیاری از آثار دیگر نظیر سقوط تعهدات تبعی و مسئولیت ضامنان، سقوط حق حبس، ‌آزادی سند تعهد و وثائق آن را نیز در پی‌دارد. هم‌چنین ایفاء از یک سو موجب تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی می‌شود و از سوی دیگر، اثبات کنندة نفس تعهد و نشان دهندة وجود قبلی آن است و این اثر به طریق برهان إنی(استدلال بر وجود علت از راه معلول) و بر مبنای غلبه رفتاری خاص میان عقلاء عالم به‌دست می‌آید.آثار خاص ایفاء در برخی تعهدات قراردادی نیز قابل توجه است: انتقال مالکیت در عقودی که مورد معامله در آن‌ها کلی است و هم‌چنین در عقود عینی و بیع با شرط ذخیرة مالکیت از یک‌سو و سقوط حق فسخ(خیارات) و نیز جلوگیری از تحقق آن از سوی دیگر، از آثار مهم ایفاء در برخی قراردادها است. به‌این ‌ترتیب می‌توان آثار ایفاء را در سه تقسیم‌بندی «اصلی و فرعی»، «مشترک و خاص» و «ثبوتی و اثباتی» مرتب کرد. این تنوع، پرشماری و گوناگونی در آثار را که بعضاً موجب شگفتی است شاید در هیچ یک از نهادهای حقوقی دیگر نتوان یافت و از این جهت«ایفاء در تعهدات قراردادی» را باید منحصر به فرد به شمار آورد.
  کلید واژه : تعهد ، قرارداد ، سقوط تعهدات ، وفای به عهد ، ایفاء ، ماده ۲۵۶ قانون مدنی

  فهرست مطالب
  چکیده ا
  مقدمه 1
  فصل اول : کلیات
  ۱-۱- طرح مساله 3
  ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
  ۱-۳- اهداف تحقیق 3
  ۱-۴-سئوال اصلی تحقیق 4
  ۱-۵- فرضیات تحقیق 4
  ۱-۶- روش تحقیق 4
  ۱-۷- تعاریف ، اصطلاحات و متغیرها 4
  ۱-۸- بررسی تعهد در عقد و قرارداد 5
  ۱-۸-۱- تعریف تعهدات 5
  ۱-۸-۲- تعهد در عقد و قرارداد 6
  ۱-۹- شرایط اساسی قرارادادها 7
  ۱-۹-۲- اهلیت طرفین 9
  ۱-۹-۳- مورد معامله 10
  ۱-۹-۴- مشروعیت جهت معامله 11
  ۱-۱۰- سقوط تعهدات 11
  ۱-۱۰-۱- نظریه سقوط تعهدات 12
  ۱-۱۱- بررسی سقوط تعهدات در فقه و حقوق 13
  ۱-۱۱-۱- سقوط تعهدات در فقه 13
  ۱-۱۱-۲- سقوط تعهدات در قانون و حقوق 13
  فصل دوم : بررسی وفای به عهد در قانون مدنی
  ۲-۱- تعریف وفای به عهد در لغت و اصطلاح 18
  ۲-۱-۱- وفای به عهد در لغت 18
  ۲-۱-۲- وفای به عهد در اصطلاح 18
  ۲-۲- ماهيت حقوقي وفاي به عهد 19
  ۲-۳- نظریات مطرح شده در باب موضوع وفای به عهد 19
  ۲-۳-۱- نظريه قراردادی بودن وفاي به عهد 19
  ۲-۳-۲- نظريه ايقاع بودن وفاي به عهد 23
  ۲-۴- آثار مشترک وفای به عهد ( ایفاء )در تعهدات قراردادی به‌طور کلی 25
  ۲-۴-۱- برائت ذمة متعهد اصلی(سقوط تعهد) 25
  ۲-۴-۲- اثبات تعهد 28
  ۲-۴-۳- انتقال ضمان معاوضی(خطر تلف) 31
  ۲-۴-۴- آزادی سند تعهد 32
  ۲-۴-۵- آزادی وثیقه‌ها و تضمینات دین(تعهد) 33
  ۲-۴-۶- سقوط حق حبس 34
  ۲-۴-۷- امکان الزام طرف مقابل به اجرای تعهد خویش 34
  ۲-۴-۸-توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه 35
  ۲-۴-۸-۱- خسارت تأخیر تادیه در تعهدات غیرنقدی 35
  ۲-۴-۸-۲- خسارت تأخیر تادیه وجه نقد 35
  ۲-۴-۹- تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی اجرا شده 36
  ۲-۵- آثار خاص ایفاء در برخی از تعهدات قراردادی 36
  ۲-۵-۱- انتقال مالکیت 36
  ۲-۵-۱-۱- عقودی که مورد معامله در آن‌ها کلی است 37
  ۲-۵-۱-۲- عقود عینی 38
  ۲-۵-۱-۳- بیع با شرط ذخیرة مالکیت 39
  ۲-۵-۲-سقوط برخی خیارات و عدم تحقق برخی دیگر 40
  ۲-۵-۲-۱- خیار تأخیر ثمن 40
  ۲-۵-۲-۲-خیار تخلف شرط(اشتراط) 41
  ۲-۵-۲-۳-خیار عیب 41
  نتیجه‌گیری 43
  منابع و ماخذ 45
  برچسب ها: کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد کار تحقیقی رشته حقوق دانلود کار تحقیقی رشته حقوق کار تحقیقی حقوق ماهیت حقوقی وفای به عهد بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد وفای به عهد کار تحقیقی وضعیت حقوقی وفای به عهد
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.