تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 158 صفحه چکیده خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سل

کد فایل:8967
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 195 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 158

حجم فایل:1,244 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
2 0 گزارش
 • تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل
  نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 158 صفحه
  چکیده
  خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده است و همچنین در شرایط خاص دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند. به عبارت دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
  این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی است و به صورت روشمند به تحلیل و بررسی کتب و متون مربوط به موضوع تحقیق می پردازد. دراین پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها، مطالب گردآوری شده و سپس با بررسی آنها، مطالب به شیوه توصیفی- تحلیلی ارائه می گردد.
  نتایج حاصله را بدین صورت می توان بیان کرد که حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در قوانین ایران ،به دلیل مبتنی بودن قوانین ایران بر اصول فقهی، با اسناد بین المللی تفاوت هایی دارد و نیز برخی از تکالیف والدین در قانون به طور صریح بیان نشده است و برخی قوانین مصرح فاقد ضمانت اجرا هستند.از این رو نیاز به اصلاح و بازنگری و تدوین قوانین دربعضی موارد و نیز همگامی با قوانین اسناد بین المللی که ایران به آنها پیوسته است، احساس می شود.
  واژگان کلیدی: تکالیف متقابل، حقوق، کودک، والدین، حقوق خصوصی ایران، اسناد بین المللی
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  مقدمه 1
  هدفهای تحقیق 2
  سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) 3
  فرضیه ها 3
  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 3
  فصل اول: مبانی و مفاهیم 5
  مبحث اول : کودک 6
  گفتار اول : تعریف کودک از ديدگاه فقه و قانون مدني و قانون مجازات اسلامی 6
  بند اول: تعریف کودک از دیدگاه فقه 6
  بند دوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی 7
  بند سوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مدنی 8
  گفتار دوم : تعریف کودک در اسناد بین المللی 9
  مبحث دوم: منابع حقوق کودک 11
  گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۲۴ ژنو 11
  گفتار دوم : اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ در مجمع عمومی سازمان ملل 11
  بند اول : تاریخچه 12
  بند دوم : اصول اعلامیه 14
  بند سوم : بررسی اعلامیه 15
  گفتار سوم : کنوانسیون حقوق کودک مصوب‌ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل 17
  بند اول : سیر تدوین و تصویب و مفاد کنوانسیون 17
  بند دوم : حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک 20
  الف : تعریف حق شرط 21
  ب : بررسی حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک 22
  ج : حق شرط کشورهای اسلامی 24
  د: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک 24
  مبحث سوم : مفهوم حق و حقوق 26
  گفتار اول: تعریف حقوق 26
  گفتار دوم : تعریف حق 27
  بند اول: حق در لغت 27
  بند دوم: حق در اصطلاح 29
  گفتار سوم: ولایت و قلمرو آن 31
  فصل دوم : حقوق کودک بر والدین 35
  مبحث اول : حقوق غیر مالی 36
  گفتار اول: حق حیات 36
  بند اول: حق حیات در کنوانسیون حقوق کودک 37
  بند دوم: حق حیات در اسلام 40
  گفتار دوم : حق تعلیم و تربیت 43
  بند اول: تعلیم وتربیت در حقوق ایران 43
  بند دوم: تعلیم و تربیت در اسناد بین المللی 47
  ۱-کنوانسیون های مرتبط با تعلیم وتربیت 47
  الف) کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش 48
  ب) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 48
  ج) کنوانسیون حقوق کودک 48
  د) اعلامیه حقوق بشر اسلامی 48
  ه)اعلامیه جهانی حقوق بشر 49
  ۲- حق آموزش کودک 49
  ۳- حق دسترسی کودک به اطلاعات 50
  ۳-۱برخی از ایرادات وارد بر اسناد بین‌المللی در مورد «حق کودک بر دسترسی به اطلاعات» 51
  ۳-۲حق کودک به دسترسی اطلاعات از دیدگاه اسلام 53
  گفتار سوم : حق کسب نام و تابعیت 54
  بند اول : حق بر هویت 56
  بند دوم: زمینه هاي شناسایی حق کودك بر هویت در غرب 56
  ۱-کنوانسیون حقوق کودك 57
  ۲-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزاديهاي اساسی 59
  ۳-سایر اسناد بین المللی 60
  الف) میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 60
  ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 60
  ج) اعلامیه اسلامی حقوق بشر 60
  گفتار چهارم : حق آزادی مذهب 61
  بند اول: آزادی مذهب در حقوق ایران 62
  بند دوم : آزادی مذهب در مقررات بین المللی 63
  گفتار پنجم : حق حضانت 64
  بند اول : مفهوم حضانت 65
  بند دوم: حق یا تکلیف بودن حضانت 72
  بند سوم: پایان حضانت 73
  بند چهارم: بررسی حضانت در کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و قانون فرانسه 77
  ۱-کنوانسیون حقوق کودک 77
  ۲-کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان 77
  ۳-حضانت در حقوق فرانسه 79
  مبحث دوم : حقوق مالی 81
  گفتار اول: نفقه 83
  بند اول: احکام نفقه خویشان 83
  بند دوم: تعریف نفقه در حقوق ایران و اسناد بین المللی و قانون فرانسه 84
  بند سوم: شرایط وجوب نفقه 86
  بند چهارم: مقدار نفقه 88
  بند پنجم: متقابل بودن نفقه اقارب 92
  بند ششم: الزام به نفقه 93
  ۱-ضمانت اجراي كيفري 93
  ۲-ضمانت اجراى مدنى 95
  ۳-قانون حاكم بر ترک نفقه 96
  بند هفتم: بررسی نفقه در اسناد بین المللی 97
  ۱-کلیات نفقه ی اقارب در حقوق کامن لا 98
  الف)ضمانت هاى اجرايى نفقه اقارب در کامن لا 100
  ب)تفاوتهاى حقوق ايران و کامن لا در خصوص نفقه اقارب 101
  ۲- نفقه در حقوق فرانسه 104
  گفتار دوم: اداره اموال کودک توسط والدین 105
  بند اول : اداره اموال کودک در حقوق ایران 105
  بند دوم : اداره اموال کودک در حقوق فرانسه 107
  فصل سوم: حقوق والدین در مقابل کودک 112
  مبحث اول: حقوق غیر مالی 115
  گفتار اول: حق احسان و نیکی 115
  گفتار دوم: حق احترام و تکریم 117
  گفتار سوم: حق اطاعت 119
  مبحث دوم: حقوق مالی 121
  گفتار اول: اجرت والدین 121
  گفتار دوم: نفقه والدین 122
  بند اول : مروری بر قوانین مربوط به نفقه اقارب 124
  بند دوم : ضمانت اجرای حقوقی نفقه 124
  بند سوم : ضمانت اجرای کیفری نفقه 125
  بند چهارم : مستحق نفقه و واجب النفقه 127
  گفتار سوم: بررسی حقوق والدین در اسناد بین المللی 129
  نتیجه و پیشنهادها 133
  پیشنهادها 141
  فهرست منابع 142
  منابع فارسی 142
  منابع عربی 146
  منابع خارجی 147
  منابع اینترنتی 148
  برچسب ها: تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل تکالیف متقابل کودک و والدین حقوق خصوصی حقوق کوکدک حقوق والدین پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
محصولات مرتبط
مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی قیمت: 16,000 تومان
سوء استفاده از اعضا: پرسش هایی در ارتباط با ماده 16 از مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی سوء استفاده از اعضا: پرسش هایی در ارتباط با ماده 16 از مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی قیمت: 15,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده حقوق:  حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل قیمت: 20,000 تومان
تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران قیمت: 12,000 تومان
پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی قیمت: 6,000 تومان
پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی قیمت: 7,000 تومان
پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی قیمت: 4,000 تومان
کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل قیمت: 12,000 تومان
کار تحقیقی بررسی جنایات جنگی از منظر حقوق بین الملل کار تحقیقی بررسی جنایات جنگی از منظر حقوق بین الملل قیمت: 12,000 تومان
کارتحقیقی بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین الملل کارتحقیقی بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین الملل قیمت: 12,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.