پایان نامه بررسی قرارداد اختیار معامله

پایان نامه بررسی قرارداد اختیار معامله نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 214 صفحه چکیده قرارداد اختیار معامله یکی از انواع ابزارهای مالی محسوب می شود که به تازگی در بازار سرمایه کشور ایران وارد شده است ، قرارداد اختیار معامله توافقی است که موضوع آن انتقال حق خرید یا فروش کالای معین با ق

کد فایل:8963
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 212 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 214

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسی قرارداد اختیار معامله
  نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 214 صفحه
  چکیده
  قرارداد اختیار معامله یکی از انواع ابزارهای مالی محسوب می شود که به تازگی در بازار سرمایه کشور ایران وارد شده است ، قرارداد اختیار معامله توافقی است که موضوع آن انتقال حق خرید یا فروش کالای معین با قیمت و تاریخی معلوم در قبال دریافت وجه به شخص دیگر است این قرارداد مشابه برخی از نهادهای حقوق تجارت و مدنی در ایران می باشد اما باتمامی آنها متفاوت است در سایر نهادهای فوق بحث قیمت اختیار وجود ندارد . قرارداد اختیار معامله در بند ۱۱ماده ۱ قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماده سال ۱۳۸۴ به شکل صریح وارد شده است اما تعریفی از آن توسط قانون گذار ارائه نشده و بحث از ماهیت حقوقی این قرارداد نیز مسکوت مانده است به همین سبب در این راستا سعی شده تا مفهوم قرارداد اختیار معامله ، اوصاف ، ماهیت و آثارحقوقی این قرارداد را مورد توجه قراردهیم که به نظر می رسد مناسب تر این باشد که اوراق اختیار معامله به جهت ماهیتی در زمره عقد صلح قرار گیرد. در پایان نیز این قرارداد را با انواع ابزارهای مشتقه مالی از جمله قراردادهای آتی خاص، قراردادهای آتی و قرارداد های معاوضه مقایسه می نمائیم تا سبب آشنایی بیشتر با این قرارداد و در نهایت توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه گردد.
  واژگان کلیدی : ابزارهای مشتقه مالی ، قرارداد اختیار معامله ، قراردادهای آتی خاص ، قراردادهای آتی ، قراردادهای معاوضه
  فهرست مطالب
  چکیده 1
  مقدمه: 2
  دلیل اهمیت قرارداد اختیار معامله: 3
  ضرورت انجام تحقیق: 3
  علت انتخاب موضوع: 4
  مسئله اساسی تحقیق : 4
  سؤالات پژوهش : 5
  فرضیات تحقیق: 5
  روش انجام تحقیق: 6
  پیشینه تحقیق: 6
  ساختار کلی مطالب : 7
  فصل اول
  مفهوم و ماهیت قرارداد اختیار معامله
  مبحث اول: تاریخچه 10
  گفتار اول: تاریخچه در جهان 10
  بند اول: تعریف و تاریخچه ای از بورس اوراق بهادار 11
  الف: تعریف بورس اوراق بهادار 11
  ب: تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان 12
  بند دوم: تعریف و تاریخچه ای از اوراق مشتقه 13
  الف: تعریف اوراق مشتقه 13
  ب: تاریخچه اوراق مشتقه در جهان 15
  بند سوم: تعریف و تاریخچه از قرارداد اختیار معامله 16
  الف: تعریف قرارداد اختیار معامله 16
  ب: تاریخچه قرارداد اختیار معامله در جهان 16
  گفتار دوم: تاریخچه در ایران 17
  بند اول: تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران 17
  الف: دوره نخست (۱۳۵۷ – 1346) 17
  ب: دوره دوم (۱۳۶۷ – 1358) 18
  ج: دوره سوم ۱۳۸۳ – 1368 18
  د: دوره چهارم از سال ۱۳۸۴ تاکنون 18
  بند دوم : تاریخچه اوراق مشتقه در ایران 18
  بند سوم: تاریخچه قرارداد اختیار معامله در ایران 19
  مبحث دوم: مفهوم قرارداد اختیار معامله 19
  گفتار اول : تعریف لغوی و اصطلاحی از قرارداد اختیار معامله 20
  بنداول: تعریف لغوی قرار اختیار معامله 20
  بنددوم: تعریف اصطلاحی قرارداد اختیار معامله 20
  الف: تعاریف مختلف از قرارداد اختیار معامله 21
  ب: قرارداد اختیار معامله در تعریف نهایی 23
  گفتار دوم: ابزارهای مالی قابل معامله در دو بورس اوراق بهادار تهران 25
  بند اول: انواع ابزارهای مالی قابل معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران 26
  الف: سهام عادی 26
  ب: حق تقدم خرید سهام 26
  ج: اوراق مشارکت 26
  د: اوراق آتی سهام 27
  ه: اوراق اختیار فروش تبعی 27
  بند دوم: اوراق اختیار فروش تبعی در بازار سرمایه ایران 27
  الف: اصطلاحات مهم 28
  ب: سازوکار اوراق اختیار فروش تبعی 31
  ج: فرآیند اعمال « اوراق اختیار فروش تبعی » 31
  مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله 33
  گفتار اول: قرارداد اختیار معامله مصداق عقد بیع 34
  بنداول: موضوع عقد بیع از دیدگاه فقه 34
  بند دوم: موضوع عقد بیع از دیدگاه حقوق 35
  بند سوم: بیع اربون و قرارداد اختیار معامله 36
  بندچهارم: بیع خیاری و قرارداد اختیار معامله 37
  گفتار دوم: قرارداد اختیار معامله مصداق عقد بیع ، وکالت و قولنامه 37
  بنداول: قرارداد اختیار معامله مصداق قرارداد بیمه 38
  الف: اصول حاکم بر قرارداد بیمه 38
  ب: موضوع قرارداد بیمه 39
  ج: اشتراک و افتراق قرارداد بیمه با اختیار معامله 40
  بند دوم: قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت 41
  بند سوم: قرارداد اختیار معامله و قولنامه 42
  گفتار سوم: قرارداد اختیار معامله به عنوان مصداق عقد صلح 43
  بند اول: تعریف عقد صلح 44
  بند دوم: ویزگی های عقد صلح 45
  الف: صلح ابتدایی 45
  ب: استقلال عقد صلح 45
  ج: گستره موضوع عقد صلح 45
  بند سوم: صلح اختیار معامله در بازار اولیه 46
  بند چهارم: صلح اختیار معامله در بازار ثانویه 47
  بند پنجم: قابل صلح بودن اختیار خرید و فروش 48
  مبحث چهارم: اوصاف ، ارکان و اقسام قرارداد اختیار معامله 48
  گفتار اول: اوصاف قرارداد اختیار معامله 49
  بند اول: لازم 50
  بند دوم: منجز 52
  بندسوم: معاوضی 54
  بند چهارم: عهدی 56
  بند پنجم: فوری 57
  بند ششم: آزاد ارشادی یا تحمیلی (حسب مورد) 58
  بند هفتم: قطعی 59
  بند هشتم: رضایی یا تشریفاتی (حسب مورد) 60
  بند نهم: مغابنی 60
  گفتار دوم: ارکان قرارداد اختیار معامله 61
  بند اول: اختیار 61
  بند دوم: حق شرط 61
  بندسوم: دارایی تضمین شده 62
  بندچهارم: قیمت توافقی یا قیمت اعمال 62
  بند پنجم: سر رسید یا تاریخ انقضاء 63
  گفتار سوم: مزایا و معایب قرارداد اختیار معامله 64
  بند اول : مزایای قرارداد اختیار معامله 64
  الف: مدیریت خطر 64
  ب: انعطاف پذیری 65
  ج: معطل نکردن سرمایه 65
  د: افزایش کارایی بازار 65
  ه: نتایج عملیاتی 66
  بند دوم : معایب قرارداد اختیار معامله 66
  الف: پیچیدگی و دشواری 66
  ب: توسعه اقتصاد کاغذی 67
  گفتار چهارم: اقسام قراردادهای اختیار معامله 67
  بند اول: به اعتبار نوع حق مورد انتقال 68
  الف: قرارداد اختیار خرید 68
  ب: قرارداد اختیار فروش 68
  بند دوم: به اعتبار ارزش قرارداد 70
  الف: اختیار معامله با ارزش 70
  ب: اختیار معامله به ارزش 71
  ج: اختیار معامله بی ارزش 71
  بندسوم: به اعتبار سر رسید 71
  بند چهارم: به اعتبار نوع عرضه در بازار 72
  الف: بازار اولیه اختیار معامله 73
  ب: بازار ثانویه 73
  بند پنجم: به اعتبار نوع بازار 74
  بند ششم: به اعتبار مال موضوع قرارداد نهایی (دارایی پایه) 74
  الف: قرارداد اختیار معامله سهام 75
  ب: اختیار معامله شاخص سهام 75
  ج: اختیار معامله قراردادهای آتی 76
  د: اختیار معامله ارز 78
  فصل دوم
  نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی
  مبحث اول: نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله 82
  گفتار اول: نهادهای موجود در حقوق تجارت 83
  بنداول: حق تقدم 83
  بنددوم: اوراق قرضه قابل تبدیل 85
  بند سوم: اوراق مشارکت 86
  گفتار دوم: نهادهای موجود در حقوق مدنی 87
  بند اول: قرارداد موجد حق سرقفلی 87
  بند دوم: قرارداد تعهد یک جانبه به فروش یا خرید 89
  بند سوم: قرارداد اجاره به شرط تملیک 91
  بندچهارم: قرارداد تعهد به حفظ ایجاب 92
  مبحث دوم: شناخت قراردادهای آتی و مقایسه آن با قرارداد اختیار معامله 94
  گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و خصوصیات قرارداد های آتی 96
  بند اول: تعریف 96
  الف: تعریف لغوی 97
  ب: تعریف اصطلاحی 98
  بند دوم: اصطلاحات رایج در خصوص قراردادهای آتی 98
  بند سوم: کاربرد قراردادهای آتی 99
  گفتار دوم: تاریخچه و انواع قراردادهای آتی 100
  بند اول: تاریخچه قراردادهای آتی در جهان 101
  بند دوم: تاریخچه قراردادهای اتی در ایران 101
  بند سوم: انواع قراردادهای آتی 102
  الف: قرارداد آتی ارز 102
  ب: قراردادهای آتی شاخص سهام 103
  ج: قرارداد آتی سهام 103
  د: قرارداد آتی نرخ بهره 104
  گفتار سوم: ماهیت قراردادهای آتی و شاخص سهام 104
  بند اول: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی خاص 105
  الف: قراردادهای آتی مصداق بیع نسیه به نسیه 105
  ب: قراردادهای آتی مصداق بیع العربون ( بیعانه) 106
  ج: قرارداد آتی مصداق التزام برای معامله ای در آینده 106
  بند دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی 107
  الف: بیع نسیه به نسیه مصداق ماهیت قراردادهای آتی 107
  ب: بیع العربون و قرارداد آتی 107
  ج: تصحیح قرارداد آتی از راه عقد صلح 108
  بند سوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی شاخص سهام 108
  گفتار چهارم: مقایسه قرارداد های آتی و قرارداد اختیار معامله 109
  بند اول: مقایسه قرارداد آتی خاص و آتی 109
  بند دوم: مقایسه قراردادهای آتی و اختیار معامله 110
  مبحث سوم: قراردادهای معاوضه و مقایسه آن با قراردادهای آتی 112
  گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و انواع قراردادهای معاوضه 113
  بند اول: تعریف لغوی قرارداد معاوضه 114
  بند دوم: تعریف اصطلاحی قرارداد معاوضه 114
  بند سوم: تاریخچه پیدایش قراردادهای معاوضه 115
  بند چهارم: کاربرد قراردادهای معاوضه 116
  بند پنجم: اجزای تشکیل دهنده قراردادهای سوآپ و انواع آن 116
  الف: اجزای تشکیل دهنده قراردادهای سوآپ 116
  ب: انواع قرارداد های سوآپ 118
  گفتار دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای سوآپ 120
  بند اول: مقایسه تهاتر با سوآپ 121
  بند دوم: مقایسه عقد معاوضه درحقوق مدنی با سوآپ در بورس 121
  بند سوم: مقایسه جعاله با سوآپ 122
  بند چهارم: مقایسه حق العمل کاری و سوآپ 122
  گفتار سوم: مقایسه قراردادهای سوآپ با قرارداد آتی و اختیار معامله 123
  بند اول: مقایسه قراردادهای سوآپ با قراردادهای آتی 123
  بند دوم: مقایسه قراردادهای سوآپ با قرارداد اختیار معامله 124
  فصل سوم
  شرایط اساسی اعتبار قرارداد اختیار معامله
  مبحث اول: شرایط لازم برای اعتبار قرارداد اختیار معامله 127
  گفتار اول: قصد و اراده طرفین قرارداد 128
  بنداول: شرایط تاثیر قصد 128
  الف: شرایط ایجاب و قبول 128
  بند دوم: موانع تاثیر قصد 131
  الف: موانع قانونی 131
  ب: موانع شخصی ( اشتباهات ) 133
  گفتار دوم: اهلیت طرفین قرارداد 136
  بند اول: اهلیت قانونی 136
  بند دوم: اهلیت تصرف ( اختیار تصرف ) 138
  الف: ورشکستگان 138
  ب: کاگزاران و معامله گران 139
  گفتار سوم: موضوع قرارداد اختیار معامله 142
  بند اول: ماهیت موضوع قرارداد اختیار معامله 142
  الف: تحلیل موضوع قرارداد در بازار اولیه 143
  ب: تحلیل موضوع قرارداد در بازار ثانویه 145
  بند دوم: شرایط موضوع قرارداد اختیار معامله 146
  الف: مالیت داشتن 147
  ب: معلوم و معین بودن 148
  ج: مشروع بودن 149
  د: مقدور بودن 151
  ه: مشروعیت جهت قرارداد 152
  مبحث دوم: روابط طرفین قرارداد اختیار معامله 153
  گفتار اول: روابط طرفین قرارداد اختیار خرید 153
  بند اول: قبل از اعمال اختیار خرید و انقضای مهلت قرارداد 153
  بند دوم: بعد از اعمال اختیار خرید 154
  بند سوم: بعد از انقضای مهلت اختیار 154
  گفتار دوم: روابط طرفین اختیار فروش 154
  بند اول: روابط طرفین اختیار فروش قبل از اعمال اختیار فروش و انقضای مهلت قرارداد 155
  بند دوم: بعد از اعمال اختیار فروش 155
  بند سوم: بعد از انقضای مهلت اختیار فروش 155
  مبحث سوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله 156
  گفتار اول: ضمانت اجرا در بازار بورس 157
  بند اول: حساب ودیعه 157
  بند دوم: شرکت پایاپای بورس( شرکت تسویه حساب) 159
  گفتار دوم: ضمانت اجرا در بازارهای خارج از بورس 161
  بند اول: دریافت عین معین 162
  بنددوم: دریافت عین کلی 163
  بند سوم: معامله معارض با قرارداد اختیار خرید 164
  الف: نظریه صحت معامله معارض 165
  ب: نظریه عدم نفوذ معامله معرض 166
  ج: نظریه بطلان معامله معارض 169
  بند چهارم: معامله معارض با قرارداد اختیار فروش 171
  مبحث چهارم: خاتمه قرارداد اختیار معامله 171
  گفتار اول : ایفاء تعهد از طریق تحویل دارایی پایه 172
  گفتار دوم : تبدیل تعهد از طریق تسویه نقدی 174
  بند اول: تغییر موضوع قرارداد ازکالا به پول 174
  بند دوم: تغییر موضوع دین به پول نقد 175
  بند سوم: تبدیل تعهد از طریق تهاتر 175
  بندچهارم: تبدیل تعهد عوض اسقاط حق 176
  گفتار سوم: تهاتر از طریق معامله معکوس 176
  گفتار چهارم: پایان یافتن زمان قرارداد 178
  گفتار پنجم: سایر روشهای خاتمه قرارداد اختیار معامله 178
  بند اول : وجود شرط فسخ 179
  بند دوم: وجود عقد معلق 179
  بند سوم: اعسار 179
  بند چهارم: تلف مال 179
  بندپنجم: فوت 179
  فصل چهارم
  نتایج و پیشنهادات
  مبحث اول: نتایج 181
  گفتار اول: نتایج فصل اول 182
  گفتار دوم: نتایج فصل دوم 185
  بند الف: شرایط اعتبار قرارداد اختیار معامله 185
  گفتار سوم: نتایج فصل سوم 186
  مبحث دوم: پیشنهادات 188
  گفتار اول: پیشنهادات فصل اول 188
  گفتار دوم: پیشنهادات فصل دوم 188
  گفتار سوم: پیشنهادات فصل سوم 189
  فهرست منابع 191
  برچسب ها: پایان نامه بررسی قرارداد اختیار معامله دانلود رایگان پایان نامه بررسی قرارداد اختیار معامله بررسی قرارداد اختیار معامله قرارداد اختیار معامله اختیار معامله پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان نامه رشته حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.