فایل های دیگر فروشنده

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 93 صفحه چكيده به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد

کد فایل:6640
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 157 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 93

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
  نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 93 صفحه
  چكيده
  به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.
  کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

  فهرست مطالب
  چکیده 1
  بیان مسأله تحقیق.. ۲
  سؤالات تحقیق.. ۲
  فرضیه ها ۲
  اهداف تحقیق.. ۳
  مقدمه. ۴
  بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی.. ۶
  فصل اول: کلیات… ۸
  مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن. ۹
  گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی.. ۱۰
  الف) حقوق ایران. ۱۰
  ب) حقوق اسلام. ۱۲
  ج) حقوق غرب… ۱۲
  گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی.. ۱۵
  الف) حمایت از اقتصاد کشور. ۱۶
  ب) حمایت از تاجر ورشکسته. ۱۶
  ج) حمايت از طلبکاران. ۱۷
  مبحث دوم: فروش و تقسيم اموال. ۱۷
  گفتار اول: جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي.. ۱۷
  گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگي از طريق فروش و تقسيم. ۱۸
  الف) موارد اجباري: ۱۸
  ب) موارد اختياري: ۲۰
  فصل دوم: مفهوم و ماهيت قرارداد ارفاقي.. ۲۲
  مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقي.. ۲۲
  مبحث دوم: ويژگي هاي قرارداد ارفاقي.. ۲۳
  گفتار اول: قرارداد ارفاقي از عقود مسامحه اي است… ۲۳
  گفتار دوم: قرارداد ارفاقي از عقود جمعي است… ۲۴
  گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقي از عقود تشريفاتي است… ۲۵
  گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است… ۲۵
  مبحث سوم: اقسام قرارداد. ۲۵
  مبحث چهارم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي.. ۲۹
  گفتار اول: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي در حقوق خارجي.. ۲۹
  الف) قرارداد ارفاقي- تصميم قضائي.. ۲۹
  ب) قرارداد ارفاقي- عقد. ۲۹
  گفتار دوم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي در حقوق داخلي.. ۳۰
  الف) قرارداد ارفاقي و مضابه. ۳۰
  ب) قرارداد ارفاقي و ابراء. ۳۱
  فصل سوم: شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي.. ۳۳
  مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی.. ۳۳
  گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. ۳۳
  الف) تاجر بودن فرد. ۳۳
  ب) حقیقی بودن تاجر. ۳۴
  ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب… ۳۶
  مبحث دوم: تشريفات مقدماتي.. ۳۶
  گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقي.. ۳۷
  الف) ضرورت درخواست… ۳۷
  ب) چه کسي پيشنهاد قرارداد ارفاقي مي نمايد. ۳۸
  ج) قبول اکثريت طلبکاران. ۳۹
  د) مفاد پیشنهاد. ۳۹
  گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها ۳۹
  الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن. ۳۹
  ب) دعوت از طلبکاران. ۴۰
  ج) مجمع عمومی طلبکاران. ۴۰
  گفتار سوم: موانع تشکيل قرارداد ارفاقي.. ۴۱
  الف) ورشکستگي به تقلب… ۴۲
  ب) ورشکستگي به تقصير. ۴۲
  مبحث سوم: تصديق قرارداد ارفاقي.. ۴۳
  گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی.. ۴۴
  بخش دوم: اعتبار حقوقي قرارداد ارفاقي.. ۴۷
  فصل اول: آثار قرارداد ارفاقي.. ۴۸
  مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشکسته. ۴۸
  گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون. ۴۸
  الف) کیفیت ارفاق.. ۴۸
  ب) آثار امهال. ۴۸
  گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. ۴۹
  گفتار سوم: خاتمه وظايف عضو ناظر و مدير تصفيه. ۵۰
  گفتار چهارم: اعاده اعتبار. ۵۱
  الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کليه ديون. ۵۲
  ب) اعاده اعتبار تاجري که کليه ديون خود را نپرداخته است… ۵۳
  مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به ثالث… ۵۴
  گفتار اول: اقليت طلبکاران. ۵۴
  الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء. ۵۴
  ب) اکثريت قانوني قرارداد. ۵۵
  گفتار دوم: وضعيت مسئولان تضامني و ضامن ها ۵۵
  مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به طلبکاران. ۵۶
  فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی.. ۵۹
  مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی.. ۵۹
  گفتار اول: ایفاء تعهدات… ۵۹
  گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد. ۶۱
  الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون. ۶۱
  ب) ضمانت… ۶۲
  فصل سوم: محو قرارداد ارفاقي و آثار آن. ۶۴
  مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقي.. ۶۴
  گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقي.. ۶۶
  الف) مبنای حق فسخ.. ۶۶
  ب) طبیعت فسخ.. ۶۷
  ج) شرایط ایجاد حق فسخ.. ۶۸
  د) اجرای حق فسخ.. ۶۹
  گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقي.. ۷۲
  الف) ورشکستگي مجدد تاجر ورشکسته. ۷۲
  ب) فوت تاجر ورشکسته. ۷۳
  گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقي.. ۷۳
  الف) مفهوم امکان ابطال. ۷۳
  ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی.. ۷۴
  مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقي.. ۷۷
  گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقي.. ۷۷
  گفتار دوم: شروع اقدامات تاميني.. ۷۸
  گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصديق قرارداد ارفاقي.. ۷۹
  نتايج و بحث… ۸۲
  فهرست منابع. ۸۶  برچسب ها: پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران قرارداد ارفاقی در حقوق ایران آثار قرارداد ارفاقی قرارداد ارفاقی پایان نامه حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.