فایل های دیگر فروشنده

دانلود مقاله ترجمه شده : مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری دانلود مقاله ترجمه شده : مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری قیمت: 13,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر دانلود مقاله ترجمه شده : یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر قیمت: 9,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : دسته‌بندی داده‌ها به منظور حصول امنیت در رایانش ابری دانلود مقاله ترجمه شده : دسته‌بندی داده‌ها به منظور حصول امنیت در رایانش ابری قیمت: 7,500 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مطالعه بر روی تکنیک های فیلتر ایمیل های spam دانلود مقاله ترجمه شده : مطالعه بر روی تکنیک های فیلتر ایمیل های spam قیمت: 6,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مسائل امنیت رایانش ابری و چالش ها دانلود مقاله ترجمه شده : مسائل امنیت رایانش ابری و چالش ها قیمت: 11,000 تومان
یک رویکرد تهیه منابع خودمختار برای برنامه های کاربردی مبتنی بر ابر : یک رویکرد ترکیبی یک رویکرد تهیه منابع خودمختار برای برنامه های کاربردی مبتنی بر ابر : یک رویکرد ترکیبی قیمت: 17,000 تومان
مدل پشتیبانی تصمیم برای سیستم خودکار محل تقاطع راه آهن با استفاده از کنترل منطق فازی مدل پشتیبانی تصمیم برای سیستم خودکار محل تقاطع راه آهن با استفاده از کنترل منطق فازی قیمت: 7,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : تنظیم سریع کش قابل تنظیم با استفاده از کش سطح دوم یکدست دانلود مقاله ترجمه شده : تنظیم سریع کش قابل تنظیم با استفاده از کش سطح دوم یکدست قیمت: 4,500 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : تعادل بار وظایف الهام گرفته از رفتار زنبور عسل در محیط محاسبات ابری دانلود مقاله ترجمه شده : تعادل بار وظایف الهام گرفته از رفتار زنبور عسل در محیط محاسبات ابری قیمت: 15,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : طبقه بندی تهدیدهای امنیتی در سیستم های اطلاعاتی دانلود مقاله ترجمه شده : طبقه بندی تهدیدهای امنیتی در سیستم های اطلاعاتی قیمت: 11,000 تومان

پایان نامه بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

نوع فایل: word تعداد صفحات : 104 صفحه حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم بشر در امروز وگذشته بود است. این دغدغه بشر را به سمت قانونی کزردن این حقوق سوق داد. این سمت و سوی گیری تا بدان جای بود که اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر به تصویب سازماناهی بسن المللی از حمله سازمان ملل متحد رسید. از طرفی با

کد فایل:6304
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:متفرقه

تعداد مشاهده: 119 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 104

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word
  تعداد صفحات : 104 صفحه


  حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم بشر در امروز وگذشته بود است. این دغدغه بشر را به سمت قانونی کزردن این حقوق سوق داد. این سمت و سوی گیری تا بدان جای بود که اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر به تصویب سازماناهی بسن المللی از حمله سازمان ملل متحد رسید. از طرفی باید گفت که دریک تقسیم بندي حقوق بشر را به سه نسل جذاکانه تقسیم نموده انمد که یکی از این نسلها حقوق اقتصدی اجتماعی و فرهنگی است که مورد تصریح میثاقین حقوق حقوق بشر وبه ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. اماذ صرف تصریح این حقوق در چندین سند بین المللی نمی تواند احقاق این حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا باید تمهیداتی در خصوص این دسته لااز حقوق نیز اندیشیده شود که نوشتار حاضر با کنکاش در اعمال سازمان های بین المللی و اسسناد موجود در این خصوص سعی در به تصویر کشیدن نحوه احقاق این حقوق دارد.
  یک مسأله تعیین کننده این است که آیا ما به عنوان آحاد بشریت ، تمایل به حمایت از دیدگاه یک حکومت قانون جهانی ای که دربرگیرنده جنبه های مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی وجود انسان باشد ، داریم و هم علاقمند به ترویج این دغدغه همراه با همبستگی که چه در سطح ملی و چه در بعد بین المللی برای وحدت ضروری است هستیم ، یا اینکه به جای آن ، بایستی خود را آماده کنیم برای اینکه بگذاریم دنیا ، حتی بیش از گذشته به سمت فردگرایی منفعت محور در برخی نقاط جهان و به سوی واحدهای تعریف شده به لحاظ فرهنگی و قومی در سایر مناطق – یعنی واحدهایی که می توانند دارای درجه ای از همبستگی در درون گروه باشند در حالی که سایرین را محروم می کنند – متفرق و پراکنده شود .
  واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر
  فهرست مطالب
  چکیده 1
  مقدمه 2
  ۱٫پرسش اصلی مسئله 4
  ۲٫پیشینه تحقیق 4
  ۳٫فرضیه پژوهش 4
  ۴٫سازماندهی پژوهش 5
  ۵٫اهداف تحقیق 5
  ۶٫روش تحقیق 5
  بخش اول 6
  بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 6
  فصل اول : 7
  حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر 7
  گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 7
  گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 11
  گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 18
  گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها 25
  بخش دوم 35
  حقوق اقتصادی ، اجتماعی به عنوان حقوق قانونی 35
  فصل اول :رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی 36
  گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی 37
  گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی 39
  بند اول: عدم تبعیض ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی 40
  بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه (بند (۱) ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ) 42
  بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق 48
  بند چهارم : سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه 50
  بخش سوم : 53
  مکانیسمهای بینالمللی و منطقهای برای دادخواهی نسبت 53
  به موارد نقض حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 53
  فصل اول :اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی 54
  گفتار اول :توسعه تفسیر بند ۱ ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپایی 54
  گفتار دوم :تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد 57
  فصل دوم :گسترش قابلیت دادخواهی بین المللی در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی 58
  گفتار اول: پروتکل سان سالوادور 58
  گفتار دوم: رویه سازمان بین المللی کار 58
  گفتار سوم: پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا در مورد شکایات جمعی 59
  گفتار چهارم: توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا 59
  گفتارپنجم: طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 61
  فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی 62
  گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 62
  گفتار دوم :حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی 64
  فصل چهارم :پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 69
  گفتار اول :تاريخچه فرايند تشكيل پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 70
  گفتار دوم :بررسي محتواي پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 73
  بند اول: صلاحيت كميته در رسيدگي به شكايات فردي 73
  ۱- چه اشخاصي حق طرح شكايت دارند ؟ 75
  ۲- شرايط قابل پذيرش بودن شكايات 75
  ۳- رسيدگي به ماهيت دعوي 77
  ۴- آراء كميته 78
  بند دوم: شكايت بين دولت ها 78
  بند سوم: آيين تحقيق 78
  فصل پنجم :ديدگاه هاي چالش انگيز در رابطه با پروتكل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 79
  گفتار پنجم : مزيت پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 86
  نتيجه گيري 88
  منابع و مأخذ 90  برچسب ها: پایان نامه بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی احقاق حقوق اقتصادی احقاق حق احقاق حقوق اجتماعی احقاق حقوق فرهنگی نظام حقوق بین الملل پایان نامه حقوق بین الملل حقوق بین الملل بین الملل
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.