بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 93 صفحه حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمی

کد فایل:6269
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 184 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 93

حجم فایل:6,627 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 93 صفحه
  حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. د.با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم حقوق متهم،اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت،و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم،حفاظت از هویت شاکی،حق بهره مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم وشاکی است.
  واژگان کلیدی : حقوق شهروندی،حقوق شاکی، حقوق متهم و …


  فهرست مطالب
  چکیده 1
  فصل اول، كليات 2
  ۱-۱-مقدمه 3
  ۱-۲-بیان مساله 3
  ۱-۳-سوابق تحقیق 5
  ۱-۴-اهمیت و ضرورت تحقیق 6
  ۱-۵- پرسش های تحقيق : 6
  ۱-۶- فرضيه های تحقیق: 7
  ۱-۷- اهداف تحقيق: 7
  ۱-۸-قلمرو مطالعاتی: 7
  ۱-۸-۱- قلمرو زمانی 7
  ۱-۸-۲ قلمرو موضوعی 7
  ۱-۹-گفتار اول ، حقوق شهروندی 7
  ۱-۹-۱- مبحث اول، حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام 7
  ۱-۹-۱-۱- مفهوم شهروندی در اسلام 8
  ۱-۹-۱-۲- چه کسی شهروند است؟ 11
  ۱-۹-۲- مبحث دوم ، مفهوم شهروندی در حقوق ایران 15
  ۱-۹-۲-۱- تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر 16
  ۱-۱۰-گفتار دوم، بررسی انواع حقوق شهروندی 17
  ۱-۱۰-۱-مبحث اول،حقوق مدنی 19
  ۱-۱۰-۲- مبحث دوم،حقوق سیاسی 20
  ۱-۱۰-۳-مبحث سوم،حقوق اقتصادی ـ اجتماعی 22
  ۱-۱۰-۴-مبحث چهارم،حقوق فرهنگی 27
  ۱-۱۰-۵-مبحث پنجم،حقوق قضایی 28
  فصل دوم، حقوق شهروندی متهم در آیین دادرسی 31
  ۲-۱-گفتار اول،حقوق متهم 32
  ۲-۱-۱-مبحث اول، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع 32
  ۲-۱-۲-مبحث دوم، ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید : 34
  ۲-۱-۲-۱-تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن : 34
  ۲-۱-۲-۲-لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم : 35
  ۲-۲-گفتار دوم،حقوق متهم در قانون آین دادرسی کیفری ۹۲ : 35
  ۲-۲-۱-مبحث اول،حق دفاع و وکالت برای متهم در فرایند دادرسی کیفری : 36
  ۲-۲-۱-۱-حق حضور وکیل و ملاقات با متهم : 36
  ۲-۲-۱-۲-لزوم تفهیم مکتوب و مستند حقوق متهم: 37
  ۲-۲-۱-۳-تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع : 38
  ۲-۲-۱-۴-مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده : 41
  ۲-۲-۱-۵-الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: 42
  ۲-۲-۱-۶-حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری: 42
  ۲-۲-۲-مبحث دوم،عدالت کیفری و حقوق شهروندی 44
  ۲-۲-۲-۱- حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان : 44
  ۲-۲-۲-۲-مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم : 45
  ۲-۲-۲-۳-گامي مهم به سوي تامين عدالت كيفري و حقوق شهروندي 45
  ۲-۲-۲-۴-حاکمیت قانون 46
  فصل سوم، حقوق شاکی و متهم در قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲ 48
  ۳-۱-گفتار اول ، حقوق متهم در مراحل دادرسی 49
  ۳-۱-۱-مبحث اول ، احضار متهم 49
  ۳-۱-۱-۱-در احضار متهم 50
  ۳-۱-۱-۱-۱- تشریفات احضار متهم 50
  ۳-۱-۱-۱-۱-۱- احضار بوسیله احضارنامه 51
  ۳-۱-۱-۱-۱-۲- احضار از طریق نشرآگهی 53
  ۳-۱-۲- مبحث دوم،حقوق و تضمیمنات ناظر براحضار متهم 56
  ۳-۱-۲-۱- دلیل کافی در احضار 56
  ۳-۱-۲-۲- ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور 58
  ۳-۱-۲-۳- ذکر حق همراه داشتن وکیل در احضارنامه 60
  ۳-۲-گفتار دوم ،بررسی حقوق شاکی و متهم 61
  ۳-۲-۱-مبحث اول،حقوق متهم در بحث جلب متهم 61
  ۳-۲-۱-۱- تشریفات جلب متهم 61
  ۳-۲-۱-۱-۱- جلب متهم به موجب برگ جلب 61
  ۳-۲-۱-۱-۲- شیوه‌های استثنایی جلب متهم 64
  ۳-۲-۱-۱-۲-۱- جلب بدون احضار 64
  ۳-۲-۱-۱-۲-۲- جلب در شب 65
  ۳-۲-۱-۱-۲-۳- جلب سیار 66
  ۳-۲-۲- مبحث دوم،حقوق و تضمینات متهم مجلوب 67
  ۳-۲-۲-۱- مدلل و مستند بودن جلب 67
  ۳-۲-۲-۲- رعایت حیثیت و کرامت انسانی متهم هنگام جلب 68
  ۳-۲-۲-۳- تحویل فوری متهم مجلوب به مرجع قضایی 70
  ۳-۲-۲-۴- تفهیم اتهام و شروع فوری تحقیق پس از جلب 71
  ۳-۲-۳-مبحث سوم،حقوق شاکی 74
  ۳-۲-۳-۱-حفاظت از شاکی در رويارويي با متهم 76
  ۳-۲-۳-۲-حفاظت از شاکی در برابر تهديد 76
  ۳-۲-۳-۳-حفاظت از هويت شاکی 76
  ۳-۲-۳-۴-حق بهره مندي از جبران و مؤلفه هاي آن 76
  نتیجه گیری 77
  منابع 79  برچسب ها: بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ حقوق شهروندی متهم و شاکی آیین دادرسی کیفری حقوق شهروندی پایان نامه حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.