پایان نامه بررسی سیاست کیفری قانون گذارایران علیه هرزه نگاری سایبری

نوع فایل: word (قابل ویرایش تعداد صفحات : 127 صفحه امروزه عصر تكنولوژي و ارتباطات است و اينترنت جايگاه ويژه اي در امور زندگي انسان ها دارد بگونه اي كه شايد بتوان اذعان كرد زندگي در عصر حاضر بدون اينترنت بسيار سخت خواهد بود. چرا كه تنوع استفاده از آن و سهولت انجام امور از قبيل آموزش و پژوهش، تجارت و

کد فایل:6266
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 174 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 127

حجم فایل:319 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش
  تعداد صفحات : 127 صفحه
  امروزه عصر تكنولوژي و ارتباطات است و اينترنت جايگاه ويژه اي در امور زندگي انسان ها دارد بگونه اي كه شايد بتوان اذعان كرد زندگي در عصر حاضر بدون اينترنت بسيار سخت خواهد بود. چرا كه تنوع استفاده از آن و سهولت انجام امور از قبيل آموزش و پژوهش، تجارت و اقتصاد، سياست و حكومت داري و … مكاني خوش در فضاي مجازي پيدا نموده و آگاهي از همة آنها مرهون فضاي مجازي يا همان اينترنت است. در واقع پيدايش اينترنت گامي بلند در زندگي صنعتي و فرامدرني بشر امروز است.در كنار استفاده مشروع و ضروري از اينترنت برخي سوءاستفاده كنندگان و بزهكاران هم هستند كه به نيات مختلف موجبات اشاعه فساد و منكر را فراهم آورده و تهديدي براي خانواده و جامعه محسوب مي گردند. يكي از ابزارها و طرق ممانعت از ظهور مصاديق فحشا و فساد در فضاي مجازي بستن و محدود كردن و به عبارتي فيلترينگ سايت هاي غيراخلاقي و غير قانوني است. محاسن استفاده از اينترنت بر كسي پوشيده نيست و در استفاده مشروع از آن كسي حكم به حرمت آن نداد. اما معايب و خطراتي نيز در آن وجود دارد كه به استفاده نامشروع تعبير شده و دسترسي كاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتك حرمت و … مي گردد و بر اساس آيات قرآن كريم و روايات كثيره از معصوم (ع) دوري از فحشا و جلوگيري از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنيوي و اخروي است. لذا فضاي مجازي (اينترنت) در صورتي كه بستري باشد براي اشاعه فساد ، حرام و بر حاكميت اسلامي فرض است كه به هر نحو جلوي آن را بگيرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزير و در پاره اي موارد حكم به افساد في الارض داده اند. در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ که قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بدون تغییر در آن لحاظ شده در مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ بدان اشاره داشته و ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعي و بصري نيز مجازات حبس، جزاي نقدي و در صورت تكرار عامل را به افساد في الارض محكوم مي نمايدو ماده ۱۴ قانون جرايم رايانه اي از آن به هرزه نگاري تعبير مي نمايد.

  واژگان كليدي: فضای سایبری، هرزه نگاری، فقه اماميه، حقوق کیفری ایران.


  چكيده ‌ط
  مقدمه 1
  فصل اول:كليات تحقيق
  ۱-۱- بيان مسئله 4
  ۱-۲- پرسش هاي تحقيق 5
  ۱-۳- فرضيات تحقيق 5
  ۱-۴- اهداف و ضروريات تحقيق 6
  ۱-۵-پيشينه تحقيق 6
  ۱-۶- روش تحقيق 7
  فصل دوم: تعاريف اصطلاحات و مباحث عام
  ۲-۱- وب جهاني (www) و اينترنت 9
  ۲-۱-۱- وب جهاني 9
  ۲-۱-۲- سايت وب 9
  ۲-۱-۳- اينترنت 10
  ۲-۱-۴- اينترنت بي سيم 11
  ۲-۱-۵- اينترانت 11
  ۲-۱-۶- اكسترانت 12
  ۲-۲- فيلترينگ و فرآيند آن 13
  ۲-۲-۱- مباني فيلترينگ در اينترنت 13
  ۲-۳- انواع فيلترينگ 14
  ۲-۳-۱- فيلترينگ به وسيلة پروكسي 14
  ۲-۳-۲- فيلتر كردن به كمك مسيرياب ها 14
  ۲-۳-۳- فيلترينگ به كمك سانسورافزارها 15
  ۲-۳-۴- فيلترينگ به كمك مسدود كردن پورتها 15
  ۲-۳-۵- ليست سياه و ليست سفيد 15
  ۲-۳-۶- فيلترينگ معكوس 15
  ۲-۵- مفهوم و كاركرد ابزارهاي محدود كنندة دسترسي به فضاي سايبر 16
  ۲-۶- محدوديت ها ابزارهاي محدودكنندة دسترسي به فضاي سايبر 18
  ۲-۷- پيشگيري از وقوع جرم 20
  ۲-۷-۱- جرم 20
  ۲-۸- انواع جرايم 21
  ۲-۹- هرزه نگاري(پورنوگرافی) 22
  ۲-۹-۱- مفهوم هرزه نگاری( پورنوگرافي) 24
  ۲-۹-۲- تاريخچة هرزه نگاري (پورنوگرافي) 27
  ۲-۱۰- جرايم سايبري و راهكارهاي پيشگيري 28
  ۲-۱۰-۱- تعريف جرم سايبري 28
  ۲-۱۰-۲- مفهوم و ماهيت پيشگيري اجتماعي در فضاي سايبري 29
  ۲-۱۰-۳- خصوصيات و انگيزه مجرمان سايبري 32
  ۲-۱۰-۴- سازوكارهاي پيشگيري اجتماعي جامعه مدار 34
  ۲-۱۰-۵- سازوكارهاي پيشگيري اجتماعي رشدمدار 35
  ۲-۱۰-۶- محدوديت هاي تدابير اجتماعي در جرائم سايبر 38

  فصل سوم : احکام فقهی جرم هرزه نگاری
  ۳-۱- جرايم رايانه اي قوادي وهرزه نگاري( پورنوگرافي) 41
  ۳-۱-۱- قوادي 42
  ۳-۱-۲- هرزه نگاری(پورنوگرافي) 46
  ۳-۲- تعزير مرتكب محرمات در فقه 47
  ۳-۲-۱- اشاعه فحشا 47
  ۳-۲-۲- اعانه بر اثم 48
  ۳-۲-۳- افشاي سر 49
  ۳-۳- جواز جعل تعزير براي اعمال مفسده آور 50
  ۳-۴- مباني فقهي پيشگيري از جرم و فحشا 51
  ۳-۴-۱- پيشگيري فراگير 51
  ۳-۴-۲- پيشگيري اصلاحي 53
  ۳-۴-۲-۱- دين باوري و پرورش روحية دينداري 54
  ۳-۴-۲-۱-۱- علم و يقين به حقايق و معارف 54
  ۳-۴-۲-۱-۲- اعتقاد به علم نامحدود الهي 55
  ۳-۴-۲-۱-۳- ايمان و التزام عملي به توحيد در عبادت 56
  ۳-۴-۲-۱-۴- ايمان به معاد و دادگاه عدل الهي 57
  ۳-۴-۲-۲-ترويج اخلاق و ارزش هاي انساني 63
  ۳-۴-۲-۲-۱-تقوا عامل بازدارنده از جرم 64
  ۳-۴-۲-۳- احكام و مقررات پيشگيرانه 65
  ۳-۵- پيشگيري وضعي 67
  ۳-۵-۱- محافظت از آماج جرم 68
  ۳-۵-۲- ايجاد مانع در برابر مجرمان و زورمندان 70
  ۳-۶- پيشگيري كيفري 72
  فصل چهارم : سیاست کیفری ایران در برخورد با هرزه نگاری سایبری
  ۴-۱- جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي 76
  ۴-۲- هرزه نگاري در فضاي غيرسایبری 77
  ۴-۲-۱- عنصر قانوني 77
  ۴-۲-۲- عنصر مادي 77
  ۴-۲-۲-۱- رفتار مجرمانه 78
  ۴-۲-۲-۱-۱- توليد آثار هرزه نگارانه 78
  ۴-۲-۲-۱-۲- مداخله در آثار هرزه نگارانه 79
  ۴-۲-۲-۲- مرتكب 82
  ۴-۲-۲-۳- بزه ديده 84
  ۴-۲-۲-۴- دريافت كننده 85
  ۴-۲-۲-۵- موضوع جرم 85
  ۴-۲-۲-۶- وسيلة ارتكاب 86
  ۴-۲-۲-۷- نتيجة مجرمانه 87
  ۴-۲-۳- عنصر رواني 88
  ۴-۲-۳-۱- هرزه نگاري هاي عمدي 88
  ۴-۲-۳-۲- هرزه نگاري هاي غيرعمدي 94
  ۴-۳- مجازات 96
  ۴-۴- هرزه نگاري سایبری 97
  ۴-۴-۱- عنصر مادي 97
  ۴-۴-۱-۱- رفتار مجرمانه 98
  ۴-۴-۱-۱-۱- توليد 98
  ۴-۴-۱-۱-۲- انتشار 98
  ۴-۴-۱-۱-۳- توزيع 99
  ۴-۴-۱-۱-۴- مورد معامله قرار دادن 99
  ۴-۴-۱-۱-۵- ذخيره 99
  ۴-۴-۱-۱-۶- نگهداري 99
  ۴-۴-۲- موضوع جرم 100
  ۴-۴-۲-۱- وسيلة ارتكاب جرم 100
  ۴-۴-۲-۲- نتيجة مجرمانه 101
  ۴-۴-۳- عنصر رواني 102
  ۴-۵- مجازات پورنوگرافي رايانه اي 102
  نتيجه گيري 106
  پيشنهادات 109
  منابع و مآخذ 111
  برچسب ها: پایان نامه بررسی سیاست کیفری قانون گذارایران علیه هرزه نگاری سایبری بررسی سیاست کیفری قانون گذارایران علیه هرزه نگاری سایبری سیاست کیفری قانون گذارایران علیه هرزه نگاری سایبری هرزه نگاری هرزه نگاری سایبری سیاست کیفری قانون گذار پایان نامه حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.