پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 112 صفحه چکیده تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا

کد فایل:6260
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 318 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 112

حجم فایل:228 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 112 صفحه
    چکیده
    تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.
    واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت
    فهرست مطالب
    چکیده
    مقدمه
    طرح تحقیق
    الف- بیان مسئله
    ب-اهداف تحقیق
    پ- پیشینۀ تحقیق
    ت-روش تحقیق
    ث-سؤالات تحقیق
    ج-فرضیه های تحقیق
    ۱-فصل اول کلیات ،تعاریف و مفاهیم ۱
    ۱-۱ -مفهوم تدلیس۱
    ۱-۱-۱- مفهوم لغوی تدلیس ۱
    ۱-۱-۲-مفهوم اصصلاحی تدلیس 1
    ۱-۲-مفهوم اراده۲
    ۱-۲-۱-مفهوم لغوی اراده 2
    ۱-۲-۲- مفهوم اصطلاحی اراده۲
    ۱-۲-۳- تبیین اراده و اصل آزادی قراردادی۲
    ۱-۲-۳-۱-توافق اراده ها ۴
    ۱-۲-۳-۲-ایجاب۵
    ۱-۲-۳-۳-قبول۵
    ۱-۲-۴-اصل آزادی قراردادی ۶
    ۱-۲-۵-موانع آزادی قراردادی۷
    ۱-۲-۵-۱-قانون۸
    ۱-۲-۵-۲-نظم عمومی۹
    ۱-۲-۵-۳-اخلاق حسنه۱۰
    ۱-۳-حاکمیت اراده در اعمال حقوقی ۱۲
    ۱-۳-۱-تفاوت رضا و اراده ۱۴
    ۱-۴-عیوب اراده 15
    ۱-۴-۱-اکراه ۱۵
    ۱-۴-۲-اشتباه ۱۶
    ۱-۵-جایگاه حسن نیت در حقوق اسلام و ایران ۱۷
    ۱-۵-۱-حسن نیت در قرآن 17
    ۱-۵-۲-حسن نیت در سنت ۱۸
    ۱-۵-۳-مصادیق حسن نیت در حقوق ایران ۱۸
    1-6-منابع فقهی مربوط به تدلیس ۱۹
    ۱-۶-۱- قرآن مجید۱۹
    ۱-۶-۲-سنت ۲۳
    ۱-۶-۳-اجماع۲۷
    ۱-۶-۴-عقل۲۸
    ۱-۷-مسئولیت در حقوق اسلام و ایران 28
    ۱-۷-۱-مفهوم مسئولیت مدنی ۲۸
    ۱-۷-۲-مسئولیت مدنی و کیفری ۲۹
    ۱-۷-۳-ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری ۲۹
    ۱-۷-۴-مبانی مسئولیت در فقه امامیه ۳۰
    ۱-۷-۴-۱- قاعده لاضرر۳۰
    ۱-۷-۴-۲- قاعده اتلاف ۳۰
    ۱-۷-۴-۳- قاعده تسبیب۳۱
    ۱-۷-۴-۴- ضمان ید۳۱
    ۱-۷-۴-۵- ضمان غرور۳۲
    ۱-۷-۵-مسئولیت در حقوق ایران ۳۳
    ۲-فصل دوم-عناصر و احکام تدلیس و انواع آن ۳۴
    ۲-۱ –قلمرو تدلیس ۳۴
    ۲-۲-عملیات فریبنده مدلِّس۳۴
    ۲-۲-۱- عناصر تدلیس ۳۵
    ۲-۲-۲-عنصر مادی تدلیس۳۵
    ۲-۲-۳-عنصر روانی تدلیس 35
    ۲-۳-انواع تدلیس ۳۷
    ۲-۳-۱-تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) ۳۷
    ۲-۳-۲-تدلیس فعلی(اعمال متقلبانه) ۴۰
    ۲-۳-۳-تدلیس سلبی(سکوت عمدی) ۴۱
    ۲-۳-۴-تدلیس ثالث۴۳
    ۲-۳-۵- ترغیب به معامله یا تبلیغ۴۵
    ۲-۳-۶-بررسی تدلیس در نکاح۴۷
    ۲-۳-۶-۱-شرایط تأثیر تدلیس در نکاح ۴۸
    ۲-۳-۷ تدلیس در معاملات دولتی۴۹
    ۲-۴- تدلیس و نهادهای مشابه-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس ۵۰
    ۲-۴-۱- تدلیس و نظریه اشتباه۵۰
    ۲-۴-۲-اکراه و تدلیس۵۴
    ۲-۴-۲-۱ – تعریف اکراه و مفهوم آن 54
    ۲-۴-۲-۲-اثر حقوقی اکراه ۵۴
    ۲-۴-۳-تدلیس و قاعده غرور ۵۵
    ۲-۴-۴-تدلیس و عیب ۵۷
    ۲-۴-۵-تدلیس و غبن ۵۸
    ۲-۴-۶- تدلیس و تخلف از شرط صفت ۵۹
    ۲-۵-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس ۶۱
    ۲-۵-۱- تقلب نسبت به قانون۶۳
    ۲-۵-۲-مقایسه تدلیس و تقلب نسبت به قانون 65
    ۳- فصل سوم –آثار –ضمانت اجرا – جبران خسارت 67
    ۳-۱-تأثیر تدلیس بر سرنوشت عقد ۶۷
    ۳-۲- چگونگی و اقسام ضمانت اجرا ۷۲
    ۳-۲-۱-کلیات ۷۲
    ۳-۲-۱-۱-بطلان و عدم نفوذ و فسخ قرارداد ۷۳
    ۳-۲-۱-۲-اجرای مفاد حق به طور مستقیم 73
    ۳-۲-۱-۳-فشار به مدیون برای اجرای حق ۷۴
    ۳-۲-۱-۴-الزام به جبران خسارت-مسئولیت مدنی ۷۴
    ۳-۲-۱-۵-شیوه های فسخ قرارداد ۷۴
    ۳-۳- آثار فسخ 75
    ۳-۳-۱-انحلال عقد ۷۷
    ۳-۳-۲-انتفاء شرط به لحاظ انحلال عقد ۷۸
    ۳-۳-۳-اصل بازگشت عین آثار قبل از عقد۷۹
    ۳-۳-۳-۱-نظریه حضرت امام خمینی (ره) در طریقه استرداد عوضین 80
    ۳-۳-۳-۲-نظریه شهید ثانی در استرداد بدل عوضین ۸۰
    ۳-۳-۴-جواز انتقال منافع ۸۱
    ۳-۴-اسقاط خیار تدلیس ۸۲
    ۳-۵-لزوم فوریت فسخ قرارداد۸۲
    ۳-۶-اعلام فسخ 83
    ۳-۶-۱-اعمال حق فسخ از طریق لفظ ۸۳
    ۳-۶-۲-اعمال حق فسخ از طریق فعل ۸۴
    ۳-۷-اثبات حق فسخ در مرحله ایجاد ۸۴
    نتیجه گیری ۸۵
    منابع 88    برچسب ها: پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده بررسی حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده بررسی فقهی تأثیر تدلیس بر اراده تأثیر تدلیس بر اراده تأثیر تدلیس تدلیس پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.