پایان نامه بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 120 صفحه امروزه با پیشرفت دانش پزشکی در زمینه پیوند اعضا ء ، بازار خرید و فروش اعضای بدن رونق شتابزده ای یافته است. این در حالی است که پیوند عضو مستلزم انتقال و تصرف در آن است. با وجود آنکه مخالفان فراوانی در فقه و حقوق در مقابل خرید و فروش و تصرف در اعضا

کد فایل:6255
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 158 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 120 صفحه
  امروزه با پیشرفت دانش پزشکی در زمینه پیوند اعضا ء ، بازار خرید و فروش اعضای بدن رونق شتابزده ای یافته است. این در حالی است که پیوند عضو مستلزم انتقال و تصرف در آن است.
  با وجود آنکه مخالفان فراوانی در فقه و حقوق در مقابل خرید و فروش و تصرف در اعضای بدن وجود دارد و دو پایه اساسی یعنی مالیت و ملکیت اعضای بدن از دیدگاه برخی فقها ء مورد تردید قرار گرفته است و لیکن موضوع مذکور دارای اعتبار کافی است.
  مالیت بالقوه اعضای بدن و ملکیت ذاتی آنها و یا حداقل سلطه انسان بر آنها ، توانایی لازم برای فروش آنها را طبق شروطی بوجود آورده است . مقابله با مسئله بیع اعضاء ، مخالفین را به سوی انحصاری نمودن انتقال به دو طریق دیگر یعنی وصیت و هبه اعضای بدن نموده است . اگر چه در انتقال عضو از شخص زنده به شخص دیگر با بیع، موضوعی حل شده است ، اما مخالفین ،هبه اعضای بدن را ترجیح دادند . درست است که همه اعضای بدن از نظر انسانی دارای جایگاه والایی است اما بیع اعضای بدن انسان نیز به عنوان یک راه حل مطرح شده است . راه حل مذکور با وجود اهداف عقلایی بودن توام با یک عمل معنوی راه حل معقول و موجهی است.
  در این پایان نامه با بررسی اقوال و ادله موافقین و مخالفین در بین علمای شیعه و سنی و مستندات قرآنی و روایی موجود ، بر این باور است که در عصر کنونی با توجه به وجود منافع عقلایی و امکان استفاده مطلوب از اعضای بدن انسان در تامین و تداوم سلامت و نجات جان انسان ها ، امکان خرید و فروش برخی از اعضای بدن انسان زنده ، و همچنین اجساد آنها ، تحت شرایط و ضوابطی وجود دارد.
  این امر بدان معنا است که بطور کلی ، اعضای بدن انسان مالیت داشته و در نتیجه مانند سایر اموال قابل معامله در قالب عقد بیع خواهد بود .
  واژگان کلیدی : ملکیت ، مالیت ، پیوند ، بیع، اهدای عضو
  فهرست مطالب
  مقدمه 2
  الف) بیان مسئله 2
  ب) سوالات تحقیق 4
  ج) فرضیات 4
  د ) اهداف تحقیق 4
  ه) پیشینه تحقیق 5
  و)روش تحقیق 5
  ز)ساختار تحقیق 5
  فصل اول: بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان 6
  1-1تعاریف و مفاهیم مالیت و مالکیت 7
  ۱-۱-۱- تعريف مال در لغت واصطلاح 7
  ۱-۱-۲- تعريف مالكيت در لغت واصطلاح 7
  2-1 اوصاف مالکیت 8
  ۱-۳ انواع حق مالكيت (ملكيت) 8
  ۱-۳-۱ ملكيت اشراقي- قيومي 9
  ۱-۳-۲ ملكيت ذاتي – تكويني 9
  ۱-۳-۳ ملكيت عرضي – مقولي 9
  ۱-۳-۴ ملكيت اعتباري 9
  4-1بررسی رابطه انسان و اعضای بدن خویش 11
  5-1 مالکیت انسان و تسلط بر خودش از دیدگاه قرآن مجید 11
  ۱-۵-۱ رابطه انسان با اعضای بدن خویش از دیدگاه فقه امامیه 14
  ۱-۵-۱ رابطه انسان با اعضای بدن خویش و تصرف در آن 14
  ۱-۵-۲-۱ کلام قائلان به سلطه انسان بر بدن خود 15
  ۱-۵-۲-۱ کلام قائلان به مالکیت اعضاء 17
  ۱-۵-۲-۳ ادله قائلین به وجود سلطه و مالکیت انسان نسبت به اعضایش 18
  ۱-۵-۲-۴ کلام قائلان به فقدان سلطه و مالکیت بین انسان و اعضایش 22
  ۱-۵-۲-۵ ادله قائلان به نبود مالکیت انسان نسبت به اعضایش 23
  ۱-۵-۲-۶ تبیین ادله مخالفان و موافقان توانایی تصرف انسان دراعضایش 24
  ۱-۵-۲-۷ رابطه امانت بین انسان و اعضایش 27
  ۱-۵-۳ دلایل مخالفان مال بودن و مالکیت داشتن اعضا ی بدن 27
  1-3-5-1 دلیل اول : قیاس عدم مالیت انسان حر بر اعضایش 27
  2-3-5-1 دلیل دوم: عدم مالیت اعضای بدن قبل از قطع 28
  3-3-5-1دلیل سوم: نفس،علت موجده و سبب فاعلی برای بدن نمی باشد. 28
  4-3-5-1دلیل چهارم : انسان در مالکیت خداوند است. 28
  ۱-۵-۴ دلایل موافقان مال بودن و مالکیت داشتن اعضا ی بدن 29
  1-4-5-1دلیل اول : وجود مالیت و مالکیت ذاتی اعضا ی بدن 29
  2-4-5-1دلیل دوم: وجود مالیت اعتباری بر اعضای بدن 30
  3-4-5-1دلیل سوم : مالیت یک مفهوم نسبی است. 30
  4-4-5-1دلیل چهارم: انسان علت قریب برای زنده ماندن اعضای بدن است. 30
  5-4-5-1دلیل پنجم: مالکیت انسان بر بدن خود مالکیت شرعی است و انسان بر خود ولایت دارد. 31
  6-4-5-1 دلیل ششم: وجود مالیت اعضای بدن نزد عقلا 33
  ۱-۵-۴-۷دلیل هفتم: : قاعده ( کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام ) (قاعده اصاله الحل ) 33
  7-4-5-1دلیل هشتم : اختیار قصاص و یا دریافت شیء در قبال جنایت بر عضو 35
  ۵-۵-۱ ارتباط مالکیت با مسئله تصرف در اعضاء 36
  ۶-۵-۱ ارتباط حق با مسئله تصرف در اعضاء 36
  فصل دوم: آثار مالکیت انسان بر اعضای بدن ومحدوده تصرفات او 39
  ۱-۲ حق مالکیت انسان بر اعضاء و جوارح در عقد معوض 40
  ۲-۲ دلایل مخالفان بیع اعضای بدن ( اعضای انسان زنده و مرده ) 40
  1-2-2دلیل اول : بیع میته جایز نیست . 40
  2-2-2دلیل دوم : خرید و فروش خون ( که یکی از اجزای بدن انسان است ) حرام است . 43
  3-2-2دلیل سوم : اعضای بدن بی فایده است و گرفتن مال در قبال آن اکل مال به باطل است . 45
  4-2-2دلیل چهارم : اعضای بدن جزء نجاسات است و بیع نجاسات حرام است . 47
  5-2-2دلیل پنجم : تغییر در خلقت خداوند حرام است ( آیه تبتیک ) 48
  6-2-2دلیل ششم : دفن عضو مبان از حی لازم است . 50
  7-2-2دلیل هفتم : جداکردن اعضای بدن انسان مثله کردن بدن و حرام است . 52
  8-2-2دلیل هشتم : انسان کرامت دارد و قطع عضو با کرامت انسان در تعارض است . 54
  ۲-۲-۹ دلیل نهم : تقطیع جسد با حفط احترام میت در تعارض است . 54
  10-2-2دلیل دهم : اضرار به نفس حرام است . 59
  11-2-2دلیل یازدهم : ثمن میته سحت است . 62
  12-2-2دلیل دوازدهم : تجاوز به نفس و بدن ( قطع عضو ) موجب قصاص است و دیه دارد . 64
  13-2-2دلیل سیزدهم : اعضای بدن انسان مال نیست و برای آن قیمتی در زمان تلف وجود ندارد . 66
  14-2-2دلیل چهاردهم : اعضای بدن انسان جزء محرمات است و مداوا با محرمات حرام است . 66
  15-2-2دلیل پانزدهم : این کار با قاعده « الضرر لا یزال بالضرر » در تعارض است . 68
  ۳-۲ دلایل موافقان بیع اعضای بدن ( اعضای انسان زنده و مرده ) 69
  1-3-2دلیل اول : سلطنت انسان برخود 69
  2-3-2دلیل دوم : اراده خداوند مبنی بر رفع سختی و حرج از زندگی انسان ها 70
  3-3-2دلیل سوم : لزوم انجام کارهای خیر ( آیه کریمه فاستبقوا الخیرات ) 71
  4-3-2دلیل چهارم : اصل برائت 72
  5-3-2دلیل پنجم : ضرورت احیای نفوس 74
  6-3-2دلیل ششم : پیوندهای انجام شده در عصر معصومین (ع) 77
  7-3-2دلیل هفتم : قاعده اهم و مهم 78
  8-3-2دلیل هشتم : قاعده ایثار 80
  9-3-2دلیل نهم : جسم انسان مال بوده و قابلیت انتقال به صورت تبرعی را دارد . 81
  10-3-2دلیل دهم : کمک به رفع ضرر از مسلمان وظیفه شرعی است . 81
  11-3-2 دلیل یازدهم : انسان دارای حق تصرف در اعضای بدن خود می باشد 81
  ۴-۲ معامله اعضای بدن میت 82
  ۵-۲ بررسی بیع اعضای بدن انسان در فتاوای فقهای معاصر 83
  ۶-۲ مبنای حقوقی اهدا و پیوند اعضای بدن 91
  ۱-۶-۲ حکم فروش و اهدای عضو در زمان حیات و مرگ از نگاه ۵ مرجع 95
  ۲-۶-۲ جدول خلاصه نظرات فقهی مراجع عالیقدر پیرامون مرگ مغزی و پیوند اعضاء 98
  ۲-۷ حقوق مورد تردید و مسئله تصرف در اعضاء 100
  ۲-۸ وضعیت مصادیق مشکوک بین حق و حکم در ارتباط با تصرف در اعضاء 101
  ۲-۹ مالکیت اعضای بدن در فتاوای فقهای معاصر 102
  نتایج 107
  پیشنهادات 109
  منابع و مآخذ 110

  برچسب ها: پایان نامه بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان دانلود رایگان پایان نامه بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان مالکیت اعضای بدن پایان نامه بررسی مالیت اعضای بدن پایان نامه حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.