بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 104 صفحه خشونت بر زنان، سابقه¬ای به پهنای تاریخ دارد، اگرچه شکل ودرجه خشونت در فرهنگهای مختلف، تفاوت¬هایی دارد. باتوسعه وپیشرفت جوامع، برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت علیه زنان تدابیری اندیشیده شده که به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا تلقی می¬شود.

کد فایل:6230
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 340 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 104

حجم فایل:288 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 104 صفحه
  خشونت بر زنان، سابقه¬ای به پهنای تاریخ دارد، اگرچه شکل ودرجه خشونت در فرهنگهای مختلف، تفاوت¬هایی دارد. باتوسعه وپیشرفت جوامع، برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت علیه زنان تدابیری اندیشیده شده که به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا تلقی می¬شود. گسترش فزایندۀ خشونت بر زنان در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه¬¬ای امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی، به خود معطوف داشته است، که در این راستا کنوانسیون ۱۹۷۹ محو هر گونه تبعیض علیه زنان به تصویب رسیده است. باید اذعان کرد اگرچه حقوق زنان به صورت جهانی اجرا نمی¬شود، اما برخی از حقوق دانان به عنوان فعالان اِحقاق حقوق زنان، شناساندن زنان را به عنوان یکی از مهمترین گروه¬های بزه دیدگان آسیب پذیر هدف خود قرار داده¬اند ودرنتیجه، شناسایی راهکارهایی که با پیش¬گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کیفری کند رادر دستورکار خود قرار داده¬اند. باید بیان داشت که حقوق کیفریی در راستای حمایت از زنان و اصلاح قوانین موجود ورفع خلائ های قانونی مدنظرقرار دهدو پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمی تواند مانع نتحقق خشنونت علیه زنان باشد.پایان نامه پیش رو با روی کردی خاص به حمایت اززنان بزه¬دیده در حقوق ایران به بررسی اسناد بین المللی وحقوق بشر پرداخته است.
  کلید واژه ها :خشونت علیه زنان-عوامل درونی و قومی–خشونت جنسی – پنهان کاری خشونت علیه زنان
  فهرست مطالب
  چکیده 1
  مقدمه 2
  ۱- بیان مسأله تحقیق 4
  ۲- سوالات تحقیق 5
  ۳- فرضیات تحقیق 5
  ۴- ضرورت واهداف تحقیق 6
  ۵- روش تحقیق 7
  ۶- پیشینه تحقیق 8
  ۷- نتایج علمی و عملی تحقیق 8
  ۸- سازماندهی تحقیق 8
  فصل اول : مفاهیم و گونه های خشونت علیه زنان 9
  ۱-۱ مفهوم خشونت علیه زنان 10
  ۱-۱-۱ تعریف خشونت 10
  ۱-۱-۲ واژه شناسی خشونت 11
  ۱-۲ پیشینه خشونت علیه زنان در اسلام 11
  ۱-۳- نظریات خشونت علیه زنان 12
  ۱-۳-۱ نظریه یادگیری 13
  ۱-۳-۲ ایدولوژی قیم مآبانه 14
  ۱-۴ انواع خشونت علیه زنان 16
  ۱-۴-۱ خشونت جسمی 16
  ۱-۴-۱ -۱مصداق بارز خشونت جسمی 17
  ۱-۴-۱-۱-۱ ضرب- جرح- قتل 17
  ۱-۴-۲خشونت عاطفی 18
  ۱-۴- ۳خشونت جنسی 19
  فصل دوم: راهکارهای حقوق کیفری ایران بر خشونت علیه زنان 22
  ۲-۱:موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان 23
  ۲-۱-۱ حمایت از زنان در برابر قتل عمد 23
  ۲-۱-۱-۱ کیفر قتل عمد در قانون مجازات عمومی 24
  ۲-۱-۱-۲ کیفر قتل زن در قانون مجازات اسلامی 25
  ۲-۱-۲ قتل در فراش 27
  ۲-۱-۳ حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح 30
  ۲-۱-۳-۱ قانون مجازات عمومی و حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح 30
  ۲-۱-۳-۲ قانون مجازات اسلامی و حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح 31
  ۲-۱-۴ حمایت از زنان در برابر قطع اندام جنسی و ازاله بکارت 32
  ۲-۱-۵ حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار 34
  ۲-۱-۵-۱آزار و اذیت زن بار دار در قوانین قبل از سال ۱۳۷۵ 35
  ۲-۱-۵-۲ حمایت از زنان بار دار در قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵ و ۱۳۹۲) 35
  ۲-۱-۶ حمایت از زنان در برابر ربایش 36
  ۲-۱-۷حمایت از زنان در برابر توهین و تعرض در اماکن عمومی 37
  ۲-۲ موضع حقوق کیفری ایران در باره ازدواج قبل از بلوغ 39
  ۲-۲-۱کنکاش در قوانین موجود 39
  ۲-۲-۲ ملاک قانونی سن ازدواج 41
  ۲-۲-۳ دادگاه صالح براساس قانون مدنی 43
  ۲-۲-۴ ازدواج اجباری 43
  ۲-۲-۵ عدم ثبت نکاح 44
  ۲-۲-۶ در تحلیل ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی : 46
  ۲-۲-۶-۱ عنصر مادی 46
  ۲-۲-۶-۲عنصر معنوی 47
  فصل سوم : راهکار اسناد منطقه¬ای و بین المللی به انواع خشونت علیه زنان 50
  ۳-۱ مواضع اسناد منطقه ای و بین المللی به رفع خشونت علیه زنان 51
  ۳-۱-۱ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 52
  ۳-۱-۱-۱ تدابیر قانونی 53
  ۳-۱-۱-۲ تدابیر حمایتی 54
  ۳-۱-۲ کارپایه عمل پکن ۱۹۹۵ 54
  ۳-۱-۲-۱تدابیر قانونی 56
  ۳-۱-۲-۲ تدابیر حمایتی 58
  ۳-۱-۳ اجلاس پکن +۵ 60
  ۳-۲مواضع حقوق بشر دوستانه 61
  ۳-۳ اسناد بین المللی در ارتباط با منازعات مسلحانه درمورد خشونت علیه زنان 63
  ۳-۳-۱ کنوانسیون های لاهه وژنو 64
  ۳-۳-۲ اعلامیه رفع خشونت از زنان و حمایت ازآنان در جنگ ها 65
  ۳-۳-۳ کنفرانس پکن و حمایت از زنان در جنگ¬ها و اساسنامه و دادگاه کیفری بین المللی 66
  ۳-۴ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان 70
  ۳-۵ موضع اسناد بین المللی نسبت به نهادهای مشابه بردگی 71
  ۳-۵-۱ کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن و ثبت ازدواج 73
  ۳-۵-۲ ممنوعیت ازدواج¬های اجباری در سایر اسناد بین المللی 77
  فصل چهارم: تدابیر حمایتی در برابر خشونت علیه زنان 79
  ۴-۱ تدابیر پیشگیرانه 80
  ۴-۱-۱ پیشگیری کنش گرایی اجتماعی 81
  ۴-۱-۱-۱ پیشگیری رشد مدارانه نسبت به خشونت علیه زنان 81
  ۴-۱-۱-۱-۱ بالا بردن آگاهی 82
  ۴-۱-۱-۱-۲ آموزش 83
  ۴-۱-۱-۲ تدابیر پیشگیرانه اجتماع مدارانه 84
  ۴-۱-۱-۲-۱ فقر زدایی 84
  ۴-۱-۱-۲-۲ ثبت اجباری ولادت و ازدواج 85
  ۴-۱-۲ تدابیر حمایتی یک در فرآیند دادرسی قضایی 85
  ۴-۱-۲-۱ ایجاد حس مسئولیت در ضابطین ومقام تعقیب و تحقیق 86
  ۴-۱-۲-۲ همکاری قضات و متخصصین 89
  نتیجه گیری 90
  منابع 93  برچسب ها: بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران اسناد بین الملل حقوق بشر خشونت علیه زنان خشونت زنان پایان نامه حقوق بین الملل
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.