پایان نامه ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 157 صفحه امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد. توسعه بکارگیری وسایل نوین فنّاوری اطلاعات در انعق

کد فایل:6228
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 200 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 157

حجم فایل:610 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 157 صفحه
  امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد. توسعه بکارگیری وسایل نوین فنّاوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت به تکاپو افتاده و قوانین و مقرّرات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. رواج استفاده از ابزار الکترونیکی در معاملات و تنوع روشهای انعقاد قرارداد از این طریق، ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می سازد. باید گفت که قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به محض اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود. روش اعلام اراده نیز اهمیّت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می تواند مواجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند. در این تحقیق نگارنده ضمن پرداختن به ماهیّت قرارداد الکترونیکی به بررسی اثر آن بر حمل و نقل زمینی کالا می پردازد و بر این فرض استوار است که با رواج قراردادهای الکترونیکی در صنعت حمل و نقل زمینی می توان شاهد گسترش تجارت بود. لازم به ذکر است پژوهشگر ابتدا در فصل اول به کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، سوالات و فرضیات پژوهش و…) در فصل دوم به ادبیات تحقیق شامل مفاهیم، ضرورت، تاریخچه قراردادهای الکترونیک و حمل و نقل زمینی کالا پرداخته و در فصل سوم شرایط تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح و بررسی گردیده است و در فصل چهارم به مفهوم حمل و نقل زمینی کالا و قرارداد حمل و نقل پرداخته و نهایتاً در فصل پنجم نتایج پژوهش بیان شده است و ضمن بیان چالش ها و مشکلات، راهکارها و پیشنهاداتی جهت اثر قرارداد الکترونیکی بر حمل و نقل زمینی کالا ارائه گردیده است. در انجام این تحقیق از روش بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی، همچنین استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران بهره گرفته شده و ابزار گردآوری اطلاعات و مطالعه کتابخانه ای می باشد و در نهایت پاسخ به سوالاتی همچون نقش قرارداد الکترونیک در حمل و نقل زمینی کالا و سوالات جزئی تری چون نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی، اهلیت طرفین معامله، زمان و مکان در قراردادهای الکترونیکی پاسخ داده شده است.

  کلمات کلیدی: تجارت، تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، حمل و نقل زمینی کالا  چکیده 1
  فصل اول: مـقدمـه 7
  مقدمه 8
  بیان مسأله 9
  اهمیت و ضرورت پژوهش 10
  پرسش های پژوهش 10
  فرضیات پژوهش 10
  مشکلات و موانع پژوهش 11
  اهداف پژوهش 11
  پیشینه پژوهش 12
  روش پژوهش 13
  سازماندهی تحقیق 14
  فصل دوم: ادبیات تحقیق 15
  مبحث نخست: تجارت سنتی و تجارت الکترونیک، مفاهیم و تعاریف 16
  گفتار اول: تجارت سنتی 16
  گفتار دوم: حقوق تجارت الکترونیک 18
  بند نخست: تجارت 18
  بند دوم: حقوق تجارت 18
  بند سوم: تجارت الکترونیک، تعاریف و مفاهیم 19
  بند چهارم: مزایای تجارت الکترونیک 21
  بند پنجم: طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات و ارتباطات 24
  بند ششم: تاریخچه تجارت الکترونیک 25
  بند ششم: بازار الکترونیکی 26
  مبحث دوم: قراردادهای الکترونیکی 28
  گفتار نخست: تشکیل قرارداد الکترونیک 28
  گفتار دوم: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیکی 29
  بند نخست: تعریف قرارداد الکترونیکی 29
  بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی 30
  گفتار سوم: انعقاد قراردادهای الکترونیکی 34
  بند اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی 35
  بند دوم: زمان و مکان وقوع عقد 35
  بند سوم: سیستم های دارای نص خاص 36
  بند چهارم: سیستم های فاقد نص 37
  گفتار چهارم: چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی 46
  بند اول: ماهیت قراردادهای الکترونیکی 47
  گفتار دوم: مفهوم فنی ارسال و دریافت 50
  مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل 55
  گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل 55
  بند اول: تعریف قرارداد حمل و نقل 57
  فصل سوم: قرارداد های الکترونیکی 60
  مبحث اول: زمان ارسال و دریافت داده پیام 61
  گفتار اول: اهمیت تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام 61
  گفتار دوم: معیارهای تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام 63
  بند نخست: در حقوق ایران 64
  بند دوم: در مقررات بین المللی 67
  مبحث دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام متضمن ایجاب و قبول 70
  گفتار اول: اهمیت تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام 70
  گفتار دوم: معیارهای تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام 71
  بند نخست: در حقوق ایران 71
  بند دوم: در مقررات بین المللی 71
  مبحث سوم: ایجاب الکترونیکی 73
  گفتار اول: مفهوم ایجاب الکترونیکی 73
  گفتار دوم: مدت اعتبار ایجاب الکترونیکی 75
  گفتار سوم: آیا مخاطبان ایجاب الکترونیکی باید معین باشند؟ 78
  گفتار چهارم: مشروعیت موضوع ایجاب الکترونیکی 80
  مبحث چهارم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی 82
  گفتار نخست: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد 83
  بند اول: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد 83
  بند دوم: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد 84
  گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشیکل عقود غائبین 84
  بند اول: نظریه اعلام قبول 85
  بند دوم: نظریه ارسال قبول 85
  بند سوم: نظریه وصول قبول 85
  بند چهارم: نظریه اطلاع از قبول 85
  گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 86
  بند نخست: زمان ارسال و دریافت داده پیام ها 86
  بند دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 89
  فصل چهارم: حمل و نقل زمینی کالا 91
  مبحث اول: متصدی حمل و نقل و مسئولیت آن 92
  گفتار نخست: تاریخچه و اهمیت حمل و نقل زمینی کالا 92
  گفتار دوم: تعریف متصدی حمل و نقل 95
  گفتار سوم: وظایف متصدی حمل و نقل 98
  گفتار چهارم: مسئولیت متصدی حمل و نقل 99
  بند نخست: تعریف مسئولیت 99
  بند دوم: انواع مسئولیت مدنی 100
  گفتار پنجم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی 104
  بند نخست: تعهد به وسیله 105
  بند دوم: تعهد به نتیجه 108
  گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ارسال کننده 109
  گفتار هفتم: وظایف و مسئولیت گیرنده کالا (مرسلٌ الیه) 110
  گفتار هشتم: انواع سیستم حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل 110
  مبحث دوم: حمل و نقل و شیوه های آن 111
  گفتار اول:کنوانسیون CmR 111
  بند اول: قلمرو اجراء کنوانسیون CmR 112
  بند دوم: محدودیت های کنوانسیون 113
  بند سوم: ویژگی های متصدی حمل و نقل 113
  گفتار دوم: حمل و نقل سراسری 118
  بند دوم: حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) 121
  بند سوم: حمل و نقل به روش کریر- ترانس شیپمنت 123
  مبحث سوم: خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و بارنامه 125
  گفتار اول: قرارداد حمل و نقل 125
  بند اول: اجاره دانستن قرارداد حمل و نقل 126
  بند دوم: ودیعه دانستن قرارداد حمل و نقل 127
  بند سوم: جعاله دانستن قرارداد حمل و نقل 127
  بند چهارم: مقاطعه دانستن قرارداد حمل و نقل 128
  گفتار دوم: بارنامـه 129
  بند اول: تعریف بارنامه 130
  بند دوم: انواع بارنامه متداول در حمل و نقل 134
  بند سوم: صدور بارنامه 138
  بند چهارم: مندرجات بارنامه 139
  بند پنجم: رژیم حقوقی حاکم بر بارنامه 139
  فصل پنجم: نتیجه گیری 142
  نتیجه گیری 143
  مشکلات 145
  پیشنهادات 145
  منابع و ماخذ 146
  برچسب ها: پایان نامه ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا ماهیت قراردادهای الکترونیکی حمل و نقل زمینی کالا پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان نامه ارشد حقوق پایان نامه ار
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.