مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسی در آيين دادرسی مدنی

مقاله ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی تعداد صفحات : ۱۳۳ نوع فایل : ورد و قابل ویرایش چکیده مقاله حاضر در دو فصل می باشد. در فصل اول ایراد عبارت است از اشکال قانونی وارد بر دعوا که در صورت مطرح شدن، مانع رسیدگی به دعوا به شکل موقت یا دائم می‌گردد. مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین د

کد فایل:5796
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 306 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 133

حجم فایل:360 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
2 0 گزارش
 • مقاله ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

  تعداد صفحات : ۱۳۳

  نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

  چکیده

  مقاله حاضر در دو فصل می باشد. در فصل اول ایراد عبارت است از اشکال قانونی وارد بر دعوا که در صورت مطرح شدن، مانع رسیدگی به دعوا به شکل موقت یا دائم می‌گردد.

  مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است. پس از شناخت و تعریف ایراد و تفکیک آن از دفاعیات ماهوی، نوبت آن است که احکام کلی ایرادات را مورد بررسی قرار دهیم. احکام کلی ایرادات را در چهار بند ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:

  بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید.

  بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است؟

  بند سوم – آثار طرح ایراد چیست؟ اول – آثار طرح ایراد در جلسه اول دادرسی دوم – آثار طرح ایراد بعد از جلسه اول دادرسی

  بند چهارم – آثار پذیرش یا رد ایراد چیست؟

  در فصل دوم پس از بررسی که نسبت به ایرادات بعمل آمد و احکام کلی آنها بیان گردید، اینک زمان آن رسیده است که هر یک از انواع ایراداتی که در مواد متعدد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درج گردیده اند مورد بررسی واقع شوند و احکام خاص هر یک از آنها به شکل جداگانه بیان شود. به طور کلی ایرادات مورد نظرما ، در ماده ۸۴ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد اشاره قرار گرفته اند که مشتمل بر ایرادات عمده و اساسی می باشند. علاوه بر ایرادات مزبور در موارد دیگری از قانون یاد شده و همچنین در برخی قوانین دیگر، برخی از ایرادات مورد اشاره قرار گرفته اند که قطعاً به نوبه خود مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. با توجه به مطالب فوق می توان ایرادات ذیل را به عنوان مواردی که در این فصل موضوع بررسی می باشند، به ترتیب ذیل برشمرد:

  ۱- ایراد عدم صلاحیت، ایراد امر مطروحه ، ایراد دعوای مرتبط ، ایراد عدم اهلیت ، ایراد عدم توجه دعوا ، ایراد عدم سمت ، ایراد امر مختومه ، ایراد عدم اثر قانونی دعوا ، ایراد عدم مشروعیت ، ایراد عدم جزمیت دعوا ، ایراد عدم ذینفعی ، ایراد مرور زمان ، ایراد رد دادرس ،ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست   الف – عدم پرداخت هزینه دادرسی ب – عدم پرداخت هزینه اوراق ج – عدم برابر اصل کردن اوراق و مستندات د – عدم پرداخت تمبر وکالتی ، ایراد عدم تفکیک دعوا ، ایراد اناطه ، ایراد به ورود شخص ثالث ، اعتراض (ایراد) به بهای خواسته

  واژهای کلیدی: ایرادات، ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی، ایراد عدم صلاحیت، ایراد امر مطروحه، ایراد دعوای مرتبط ، ایراد عدم اهلیت ، ایراد عدم توجه دعوا ، ایراد عدم سمت ، ایراد امر مختومه ، ایراد عدم مشروعیت ، ایراد اناطه ،

  فهرست مطالب

  ایراد و آثار آن بر دادرسی
  فصل اول – کلیات    ۴
  بخش اول – مقدمه    ۴
  بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن    ۶
  بند اول – ایراد چیست    ۶
  بند دوم – انواع ایراد    ۸
  بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی    ۱۱
  بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات    ۱۲
  بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید    ۱۳
  بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است    ۱۶
  بند سوم – آثار طرح ایراد    ۱۹
  بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد    ۲۱
  فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه    ۲۳
  بخش اول – مقدمه    ۲۳
  بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت    ۲۵
  بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی    ۳۸
  بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی    ۴۳
  بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی    ۵۱
  بخش ششم – ایراد امر مطروحه    ۵۴
  بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط    ۵۹
  بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت    ۶۳
  بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا    ۶۷
  بخش دهم – ایراد عدم سمت    ۷۱
  بخش یازدهم – ایراد امر مختومه    ۷۶
  بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا    ۸۱
  بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت    ۸۴
  بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت    ۸۷
  بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی    ۹۰
  بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان    ۹۴
  بخش هفدهم – ایراد رد دادرس    ۹۷
  بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست    ۱۰۱
  بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی    ۱۰۲
  بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست    ۱۰۳
  بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست    ۱۰۵
  بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری    ۱۰۶
  بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست    ۱۰۷
  بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا    ۱۰۷
  بخش بیستم – ایراد اناطه    ۱۰۹
  بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته    ۱۱۲
  بخش بیست و دوم – سایر ایرادات    ۱۲۹
  بخش بیست و سوم – نتیجه    ۱۳۰
  منابع    ۱۳۳

  منابع و ماخذ

  ۱- آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، انتشارات اشراق، سال ۱۳۷۹

  ۲- آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهها سال ۱۳۷۹

  ۳- احمدی، دکتر نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، سال ۱۳۷۱

  ۴-بهرامی، دکتر بهرام، آیین دادرسی مدنی عملی و کاربردی ، انتشارات بهنامی، سال ۱۳۷۹

  ۵- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیر کبیر، سال ۱۳۷۵

  ۶- شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، سال ۱۳۸۰

  ۷- صدر زاده افشار، دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی سال ۱۳۷۹

  ۸- کاتوزیان، دکتر ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، کانون وکلای دادگستری، سال ۱۳۷۳

  ۹- مجموعه نشستهای قضایی، دفتر بررسی و تهیه و تدوین متون آموزشی، سال ۱۳۸۲

  ۱۰- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، انتشارات پایدار، سال ۱۳۷۹

  ۱۱- نجفی، دکتر ابوالحسن، مرکز نشر دانشگاهی، سال ۱۳۷۱

  ۱۲- واحدی، دکتر قدرت الله، بایسته های آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، سال ۱۳۷۹
  برچسب ها: مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني آيين دادرسی مدنی اثر پذيرش و رد ايراد ايراد ايراد رد دادرس ايراد عدم اهليت ايراد عدم توجه دعوا ايراد عدم جزميت ايراد عدم سمت ايراد عدم صلاحيت شخصی ايراد عدم صلاحيت نسبی ايراد عدم مشروعيت
 • مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.