فایل های دیگر فروشنده

مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

پایان نامه مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده نوع فایل: word (قابل ویرایش تعداد صفحات : 106 صفحه چکیده شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است.

کد فایل:5303
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 227 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 106

حجم فایل:793 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
  نوع فایل: word (قابل ویرایش
  تعداد صفحات : 106 صفحه
  چکیده
  شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثه‌ای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآورده‌های خونی یک خدمت عمومی محسوب شود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارائه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارائه شده آلوده بوده، آنها مسئولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاه بعد از تزریق خون به شخص، آثار و علائم ابتلاء به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت یا…) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علّت ابتلای به بیماری بوده است، فرض می‌شود که خون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بوده است.
  کلیدواژه ها : انتقال خون آلوده؛ برهان سبر و تقسیم؛ تعهد ایمنی؛ رابطه سببیّت؛ مسئولیت مدنی؛ نظریه برابری اسباب و شرایط

  فهرست مطالب
  مقدمه 1
  فصل اول:کلیات 5
  ۱-۱:تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه 5
  ۱-۱-۱:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت 5
  ۱-۱-۲:فواید انتقال خون 6
  ۱-۱-۳:سازمان انتقال خون و سابقه آن 10
  ۱-۲:اهداف و وظایف سازمان انتقال خون 12
  ۱-۲-۱:اهداف سازمان 12
  ۱-۲-۲:وظایف سازمان 13
  ۱-۲-۲-۱:تهیه فرآورده های خونی 14
  ۱-۲-۲-۲:معاملات راجع به فرآورده های خونی 15
  ۱-۳:مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و مبانی و ارکان آن 16
  ۱-۳-۱:مفهوم مسئولیت 16
  ۱-۳-۲:انواع مسئولیت 17
  ۱-۳-۲-۱:مسئولیت های قانونی 17
  ۱-۳-۲-۱-۱:مسئولیت کیفری 17
  ۱-۳-۲-۱-۲:مسئولیت مدنی 18
  ۱-۳-۲-۲:مسئولیت های اخلاقی و وجدانی 19
  ۱-۳-۳:اقسام مسئولیت مدنی 19
  ۱-۳-۳-۱:مسئولیت قراردادی 19
  ۱-۳-۳-۲:مسئولیت مدنی(ضمان قهری) 20
  ۱-۳-۴:مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران 20
  ۱-۳-۴-۱:مبانی مسئولیت مدنی در فقه 20
  ۱-۳-۴-۱-۱:قاعده اتلاف 20
  ۱-۳-۴-۱-۲:قاعده لاضرر 21
  ۱-۳-۴-۱-۳:قاعده غرور 22
  ۱-۳-۴-۱-۳-۱: ادله قاعده غرور 22
  ۱-۳-۴-۱-۴:قاعده تسبیب 24
  ۱-۳-۴-۱-۵:قاعده ضمان ید 25
  ۱-۳-۴-۱-۶:قاعده اقدام 26
  ۱-۳-۴-۲:مبانی مسئولیت مدنی در قانون 26
  ۱-۳-۴-۲-۱:نظریه های کلاسیک مسئولیت 26
  ۱-۳-۴-۲-۱-۱:نظریه تقصیر 26
  ۱-۳-۴-۲-۱-۲:نظریه ایجاد خطر 27
  ۱-۳-۴-۲-۱-۳:نظریه تضمین حق 27
  ۱-۳-۴-۲-۲:نظریه مسئولیت مطلق 28
  ۱-۴: ارکان مسئولیت مدنی 29
  ۱-۴-۱:وجود ضرر 29
  ۱-۴-۱-۱:مفهوم و اقسام ضرر 29
  ۱-۴-۱-۲:شرایط ضرر قابل مطالبه 30
  ۱-۴-۲:فعل زیانبار 31
  ۱-۴-۳:رابطه سببیت 32
  ۱-۴-۳-۱: نظریه ی برابری اسباب 33
  ۱-۴-۳-۲: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب 33
  ۱-۴-۳-۳:نظريه سبب متعارف و اصلی 33
  ۱-۵:منابع مسئولیت مدنی 34
  ۱-۵-۱:منابع عام 34
  ۱-۵-۱-۱:قانون مدنی 34
  فصل دوم:مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن 37
  ۲-۱:مصادیق خون های آلوده 37
  ۲-۱-۱:ایدز 38
  ۲-۱-۲:هپاتیت 40
  ۲-۱-۲-۱:هپاتیت A 40
  ۲-۱-۲-۲:هپاتیت B 41
  ۲-۱-۲-۳:هپاتیت C 41
  ۲-۱-۲-۴:هپاتیت DوE 42
  ۲-۲: اشخاص مسئول درانتقال خون 42
  ۲-۲-۱:اشخاص حقیقی مسئول 42
  ۲-۲-۱-۱:مسئولیت پزشک 42
  ۲-۲-۱-۲:مسئولیت عامل حادثه 45
  ۲-۲-۲:اشخاص حقوقی مسئول 46
  ۲-۲-۲-۱:مسئولیت مراکز درمانی 46
  ۲-۲-۲-۲:مسئولیت دولت 48
  ۲-۲-۲-۳:مسئولیت سازمان انتقال خون 53
  ۲-۳:مقایسه قواعد فقهی باآن 54
  ۲-۳-۱:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده 54
  ۲-۳-۲: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده 55
  ۲-۳-۳:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده 56
  ۲-۳-۳-۱:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل 56
  ۲-۳-۳-۲:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده 58
  ۲-۳-۳-۳:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور 59
  فصل سوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده 61
  ۳-۱:شرایط مسئولیت 61
  ۳-۱-۱:ورود ضرر به زیان دیده 61
  ۳-۱-۲:فعل زیانبار 61
  ۳-۱-۳:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت) 62
  ۳-۲:نحوه جبران خسارت 66
  ۳-۲-۱:شیوه های عمومی جبران خسارت 66
  ۳-۲-۱-۱:جبران خسارات مادی 66
  ۳-۳-۲:شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده 73
  ۳-۳-۲-۱:جبران خسارت مادی 73
  ۳-۳-۲-۲:جبران خسارت معنوی 78
  ۳-۳-۳:نحوه توزيع بار مسئوليت در انتقال خون آلوده 83
  نتیجه گیری و پیشنهاد 85
  مراجع 91
  برچسب ها: مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده پایان نامه مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده مقالات حقوق خصوصی حقوق خصوصی پایان نامه حقوق خصوصی دانلود پایان نامه حقوق خصوصی پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
 • فایل ورد قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.