فایل های دیگر فروشنده

فایل های دیگر این دسته

آیا مسائل زیست محیطی، موضوع مناسبی برای روش های حل اختلاف جایگزین می باشند؟ آیا مسائل زیست محیطی، موضوع مناسبی برای روش های حل اختلاف جایگزین می باشند؟ قیمت: 9,000 تومان
افزایش کاربرد اینترنت و تأثیری که روی علنی بودن نظام ‌قضایی در چین دارد: پیشرفت‌ها محدودیت‌ها افزایش کاربرد اینترنت و تأثیری که روی علنی بودن نظام ‌قضایی در چین دارد: پیشرفت‌ها محدودیت‌ها قیمت: 15,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: پاسخگوسازی شرکت های چند ملیتی در رابطه با نقض حقوق بشر دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: پاسخگوسازی شرکت های چند ملیتی در رابطه با نقض حقوق بشر قیمت: 16,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: سوء نیت انتقالی در قانون شبه جرم آمریکا دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: سوء نیت انتقالی در قانون شبه جرم آمریکا قیمت: 19,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: جرم شناسی تأسیسی: ریشه ها، مفاهیم اصلی، و ارزیابی دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: جرم شناسی تأسیسی: ریشه ها، مفاهیم اصلی، و ارزیابی قیمت: 17,000 تومان
مقاله ترجمه شده حقوق: پژوهش در مورد اصول اساسی قانون پیشگیری از گونه های مهاجم دریایی چین مقاله ترجمه شده حقوق: پژوهش در مورد اصول اساسی قانون پیشگیری از گونه های مهاجم دریایی چین قیمت: 12,000 تومان
مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی قیمت: 16,000 تومان
پیوند میان حقوق بشر و توسعه: روش‌های نوین و استراتژی‌های NGOهای جهانی پیوند میان حقوق بشر و توسعه: روش‌های نوین و استراتژی‌های NGOهای جهانی قیمت: 17,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: اعمال مدل اقدامات فراقانونی بر مداخلات بشردوستانه: پاسخی به دوون ویتل دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: اعمال مدل اقدامات فراقانونی بر مداخلات بشردوستانه: پاسخی به دوون ویتل قیمت: 10,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: خلوص نیت در قانون قرارداد انگلستان: انگیزه ها و دوایر متحدالمرکز دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: خلوص نیت در قانون قرارداد انگلستان: انگیزه ها و دوایر متحدالمرکز قیمت: 17,000 تومان

قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن

پایان نامه قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 79 صفحه چکیده در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند .

کد فایل:5289
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 223 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 79

حجم فایل:169 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 79 صفحه

  چکیده
  در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند . فلذا با عنایت به قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم » و « الضمان بالخراج » که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بیان کننده منزلت انسان و اهمیت خون مسلمان است که نباید هدر شود و از بین برود و در صورتی که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ایفای وظایفش به هر نحوی اعم از اینکه حاکم یا قاضی در صدور رای که در نتیجه موجب قتل گردد باید حاکم یا بیت المال دیه را پرداخت نماید . در این پژوهش سعی شده است به استناد قواعدی که در صدر گفته شد و نیز مواد قانونی موضوعه مبانی ضمان بیت المال مشخص شود که تا چه مقدار این مسئولیت را پذیرا است و حدود و اجرای آن تا چه میزان می باشد . اتفاق نظر در پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با قتل مطابق قواعد فقهی و قانونی مصرحه امری بدیهی است اما در ارتباط با ما دون نفس و جراحات موضوعی است که اختلاف نظرهایی نیز بین صاحب نظران وجود دارد که در این پایان نامه خلاصه به آن پرداخته شده است .
  واژگان کلیدی : بیت المال . ضمان ، دیه .


  فهرست عناوین
  مقدمه.. ۱
  بیان مساله ۲
  اهمیت و ضرورت تحقیق ۲
  سوالات تحقیق و فرضیه ها. ۳
  روش تحقیق ۳
  پیشینه تحقیق.. ۳
  سازماندهی تحقیق ۴
  فصل اول : مفهوم شناسی و مبانی ضمان
  بیت المال در پرداخت دیه.. ۵
  ۱-۱ مفهوم شناسی.. ۶
  ۱-۱-۱ واژگان اصلی.. ۶
  ۱-۱-۱-۱- بیت المال. ۶
  ۱-۱-۱-۲- ضمان ومسولیت مدنی. ۷
  ۱-۱-۱-۳- دیه. ۱۰
  ۱-۱-۲ واژگان مرتبط ۱۲
  ۱-۱-۲-۱- قاضی ۱۲
  ۱-۱-۲-۲ –مامور ذی صلاح. ۱۵
  ۱-۱-۲-۳- اجرای مجازات (حدود و تعزیرات) ۱۵
  ۱-۱-۲-۴- مسئولیت مدنی دولت. ۱۹
  ۱- ۲ مبانی ضمان بیت المال در پرداخت دیه.. ۲۱
  ۱-۲-۱: قاعده «لایبطل دم امر مسلم».. 21
  ۱-۲-۱-۱ادله قاعده.. ۲۵
  ۱-۲-۱-۲- فتوای فقها براساس قاعده ۲۶
  ۱-۲-۲- ادله خاص در مورد آثار ناخواسته اجرای حد و تعزیر .. ۲۷
  ۱-۲-۳- قاعده ضمان بیت المال در برابر خطای قاضی. ۳۱
  ۱-۲-۳-۱- ادله قاعده ۳۳
  ۱-۲-۳-۲ فتاوای فقها براساس قاعده ۳۴
  ۱-۲-۴ من له الغنم فعلیه العزم. ۳۵
  ۱-۲-۵- جایگاه قاعده در حقوق موضوعه. ۳۵
  ۱-۲-۵-۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۳۶
  ۱-۲-۵-۲- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح.. ۳۹
  ۱-۲-۵-۳- سایر قوانین و مقررات ۴۲
  ۱-۲-۶ قاعده الخراج بالضمان ۴۵
  فصل دوم : حدود ،شروط و آثار مترتب بر ضمان بیت المال
  ۲-۱-۱ حدود اجرای ضمان بیت المال. ۴۹
  ۲-۱-۱- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه ۵۴
  ۲-۱-۲- امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان یا پرداخت دیه افراد غیرمسلمان.. ۵۶
  ۲-۱-۳- امکان تسری به خسارت های مالی یا غیر بدنی ۵۹
  ۲-۲- حدود شروط اجرای ضمان بیت المال. ۶۱
  ۲-۲-۱- فقدان تعهدیاتخلف از مقررات درتحقق نتیجه زیان بار ۶۱
  ۲-۲-۲- وجود رابطه سببیت در مورد خطای قاضی یا عمل مامورین حکومتی. ۶۲
  ۲-۳- آثار ضمان بیت المال . ۶۹
  ۲-۲-۱ برائت ذمه اشخاص دیگر. ۶۹
  ۲-۳-۲- امکان رجوع بیت المال پس ازپرداخت دیه واردشده خسارت یا دیگری ۷۰
  نتیجه گیری .. ۷۲
  پیشنهادها.. ۷۳
  فهرست منابع . ۷۴
  Abstract.. 79


  برچسب ها: فقه و مبانی حقوق مبانی حقوق پایان نامه مبانی حقوق قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن پایان نامه قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن مقالات فقه
 • فایل ورد قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.