فایل های دیگر فروشنده

تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران

پایان نامه تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 153 صفحه چکیده بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود.

کد فایل:5278
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:متفرقه

تعداد مشاهده: 247 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 153

حجم فایل:333 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • پایان نامه تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 153 صفحه
  چکیده
  بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. از جمله نتایج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: ۱٫ مهمترین عوامل جرم زا را می توان در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جرم زا، مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل جرم زای داخلی می توان به فقر و محرومیت، بیکاری، تنش های خانوادگی، دخالت های رسانه ها خصوصاً رسانه های بیگانه اشاره نمود. ۲٫ رسانه ها بیشتر از طریق مفهوم سازی، آموزش شیوه ها و راهکارهای مجرمانه، ترویج بی بند و باری و فرهنگ سازی کج روانه مهمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارتکاب جرم داشته اند. ۳٫ از جمله چالشهای اقتصاد مقاومتی در قبال جرم زایی عبارتند از: بحران اشتغال زایی، گسترش بیکاری و عدم توجه نهادها در این زمینه، کاهش نرخ تولید و رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، نوسانات قیمت در مسکن و شاخصهای بورس، تورم بی سابقه و شتابان، سیاست های داخلی و خارجی دولت نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. ۴٫ از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی میتوان به: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سیاست های تثبیت اقتصادی اشاره کرد. ۵٫ راهکارهای اجراي پيشگيري در نظریه اقتصاد مقاومتی عبارتند از: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار، توجه به رضایت طرفین، به کارگیری نیروی کار متخصص، تصویب متون قانونی کارآمد، افزايش هزينه هاي جرم
  کلید واژه گان : جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، نرخ ارتکاب جرم

  فهرست مطالب
  چکیده 1
  مقدمه 2
  الف) بیان مسأله 3
  ب) اهداف 5
  ج) سوالات تحقیق 5
  د) فرضیات 6
  ر) ساماندهی تحقیق 6
  فصل اول: کلیات 7
  فصل اول: کلیات 8
  مبحث اول: مفاهیم و پیشینه 9
  گفتار اول: مفاهیم 9
  بند اول: جرم 9
  بند دوم: اقتصاد 11
  بند سوم: اقتصاد مقاومتی 12
  گفتار دوم: پیشینه اقتصاد مقاومتی در ایران 14
  مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی و ویژگی و ملزومات آن 16
  گفتار اول: ویژگی و سیاست های اقتصاد مقاومتی 16
  بند اول: ویژگیهای اقتصاد مقاومتی 16
  بند دوم: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 17
  الف) محیط داخلی 17
  ب) محیط بین‌المللی و جهانی 18
  ج) روندشناسی فضای اقتصادی 18
  گفتار دوم: ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی 19
  بند اول: ارکان اقتصاد مقاومتی 19
  الف)مقاوم بودن اقتصاد 19
  ب) استفاده از همه‌‌ى ظرفيتهاى دولتى و مردمى 19
  ج) حمايت از توليد ملى 21
  د) مديريت منابع ارزى 21
  ه) مديريت مصرف 22
  بند دوم: الزامات اقتصاد مقاومتى 23
  گفتارسوم: روند اقتصاد مقاومتی در ایران 23
  بند اول: محیط اقتصادی 24
  بند دوم: محیط سیاسی 25
  مبحث سوم: جرم انگاری، جرم زدایی جرایم در تئوری اقتصاد مقاومتی 26
  گفتار اول: جرم‌انگاری 26
  بند اول: مراحل جرم انگاری 27
  بند دوم: جرم‌ انگاری در حقوق جزای اسلام 28
  گفتار دوم: جرم زدایی 29
  بنداول: انواع جرم زدائی 30
  الف) جرم زدائی قانونی (رسمی) 30
  ب) جرم زدائی عملی 30
  بند دوم: کیفر زدایی و قضا زدایی 31
  الف)کیفر زدایی 31
  ب) قضا زدایی 32
  بند سوم: جرم زدایی و ارتباط آن با فقه و قوانین موضوعه 32
  الف) جرم زدایی و جرایم شرعی 32
  ب) جرم زدائی و قانون اساسی 33
  ج) نسبت جرم زدائی و قضا زدائی 34
  فصل دوم: عوامل جرم زا 35
  مبحث اول: عوامل درونی جرم زا 36
  گفتار اول: عوامل زیستی 36
  بند اول: جنسیت 37
  بند دوم: وراثت 38
  بند سوم: ساختار بدنی 41
  گفتار سوم: عوامل رواني 44
  بند اول: ناسازگاری روانی 45
  بند دوم: سادیسم 47
  مبحث دوم: عوامل بيروني 49
  گفتار اول: عوامل اقتصادی 49
  بند اول: فقر و محرومیت 50
  الف) تأثیر فقر در بزهکاری از نگاه متون دینی 51
  ب) نظریات مکاتب جرم شناختی پیرامون آثار اجتماعی فقر و جرم زایی آن 52
  ج) ارتباط مستقیم فقر و جرم 54
  بند دوم: بیکاری 56
  الف) مفهوم بیکاری 56
  ب)رابطه بین بیکاری و جرم 57
  ج) پیامد های بیکاری 59
  گفتار دوم: عوامل فرهنگی 61
  بند اول: محیط خانوادگی 62
  الف) خانواده متشنج 63
  ب) خانواده بی بند و بار 63
  ج) خانواده منجربه طلاق 64
  بند دوم: محیط مسکن 65
  بند سوم: وسایل ارتباط جمعی 66
  الف) رسانه ها و مفهوم سازی 67
  ب) آموزش شیوهها 70
  ج) رسانه های فرامرزی(ماهواره ای) و نقش آن در ترویج بزهکاری 72
  بند چهارم: استعمال مواد مخدر 73
  فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم 74
  فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم 75
  مبحث اول: اقتصاد مقاومتی، موانع و چالشهای موجود 76
  گفتار اول: موانع اقتصاد مقاومتی 76
  گفتار دوم: مهمترین چالشهای اقتصادی موجود 78
  بند اول: اشتغال و تولید 78
  الف) اشتغال 78
  ب) تولید و رشد اقتصادی 79
  ج) بودجه‌ 81
  بند دوم: تورم 82
  الف) نوسانات شاخص بورس 83
  ب) نوسان قیمت مسکن 84
  ج)شتاب تورمی 85
  بند سوم: سیاست های موجود 87
  الف) سیاست‌های پولی و ارزی 87
  ب) سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات) 89
  ج) تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی 90
  گفتار سوم: پیامدهای اقتصاد مقاومتی 91
  بند اول: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی 91
  بند دوم: کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی 92
  بند سوم: سیاست های تثبیت اقتصادی 93
  مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران 93
  گفتاراول: نقش مردم در اقتصاد مقاومتی 93
  بند اول: مديريت مصرف 94
  بند دوم: قناعت (ساده زيستي ودوري از تجملات) 94
  بند سوم: ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي 95
  گفتاردوم: نقش ماليات در اقتصاد مقاومتي 95
  بند اول: مالیات 96
  بند دوم: نظریه اقتصاد جرم و جنایت 97
  گفتار سوم:فرهنگ سازی در اقتصاد مقاومتی 99
  بند اول: مفهوم فرهنگ 100
  بند دوم: ماهیت و ویژگی های فرهنگ 103
  الف) ماهیت فرهنگ 103
  ب) ویژگیهای فرهنگ 104
  بند سوم: تأثير متقابل فرهنگ و اقتصاد 106
  گفتار چهارم: اقتصاد مقاومتی و ترویج جرم 107
  مبحث سوم: پیشگیری انواع و ویژگی ها در تئوری اقتصاد مقاومتی 108
  گفتار اول: پیشگیری 108
  گفتار دوم:انواع پیشگیری 110
  بند اول: پیشگیری وضعی 111
  بند دوم: پیشگیری اجتماعی 116
  بند سوم: ویژگی ها 118
  الف) ویژگی های پیشگیری وضعی 118
  ب) ویژگی های پیشگیری اجتماعی 119
  گفتار سوم: راهکارهای اجراي پيشگيري با توجه به نظریه اقتصاد مقاومتی 120
  بند اول: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار 120
  بند دوم: رعایت اصل تناسب جرم و مجازات 121
  بند سوم: نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار 123
  بند چهارم: توجه به رضایت طرفین 124
  ‌بند پنجم: به کارگیری نیروی کار متخصص 125
  بند ششم: تصویب متون قانونی کارآمد 126
  بند هفتم: افزايش هزينه هاي جرم 129
  فصل چهارم: نتیجه گیری 130
  بحث و بررسی 131
  نتيجه گيري 135
  پیشنهادات 138
  فهرست منابع 141
  فهرست منابع 142


  برچسب ها: تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران حقوق جزا و جرم شناسی پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی دانلود پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی
 • فایل ورد قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.