فایل های دیگر فروشنده

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران نوع فایل: word (قایبل ویرایش) تعداد صفحات : 118 صفحه

کد فایل:5276
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 262 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:457 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
2 0 گزارش
 • پایان نامه بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 118 صفحه

  چکیده:
  با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.
  مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟
  در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند.
  زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.
  واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ

  فهرست مطالب
  چکیده ………………….. 1
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1 مقدمه …………………. ۲
  ۱-۲ بیان مسأله ………………………………….. 3
  ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ……………… 5
  ۱-۴ سؤالات تحقیق ………………. 6
  1-4-1 سؤالات اصلی …………. 6
  1-4-2 سؤالات فرعی …………… 6
  ۱-۵ فرضیات تحقیق ………… 6
  ۱-۶ اهداف تحقیق ……. 7
  فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
  ۲-۱ بیع …… 9
  2-1-1: مفهوم و تعریف بیع …….. 9
  2-1-2: انواع بیع …………… 15
  ۲-۲ شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن ………….. 22
  2-2-1 شرایط ثمن ……… 23
  ۲-۳: تجارت الکترونیک ………… 26
  2-3-1: تعریف ………. 26
  2-3-2: انواع تجارت الکترونیک …….. 29
  2-3-4: اینترنت و بیع الکترونیک ……….. 31
  ۲-۴: قرارداد الکترونیک ……….. 32
  2-4-1:تعریف ……………33
  2-4-3: ماهيت قراردادهاي الكترونيك …….. ۳۴
  ۲-۵: امضای الکترونیکی …….. 36
  2-5-1: تعریف ……………….. 36
  2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن ……. 37
  ۲-۶: پول الکترونیکی و ماهیت آن …………… 40
  2-6-1: تعریف …………… 40
  2-6-2: انواع پول ……….. 41
  2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی …………. 42
  ۲-۷ شرایط اساسی صحت معاملات …………۴۴
  2-7-1در بیع الکترونیکی ………….. 44
  2-7-2: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی ………….. ۴۶
  ۲-۸: اعتبار داده پيام‌ها در ايجاد ماهيت حقوقي …………………49
  2-8-1: ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌هاي الكترونيك ………….. ۵۲
  2-8-2: تفكيك بين ايجاب و دعوت به معامله …………. 54
  2-8-3: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها …………. ۵۵
  2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود ………………..60
  2-8-5: عقود رضایی …………. 60
  2-8-6: عقود تشریفاتی ….. ۶۱
  2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی …….. ۶۳
  2-8-8: فقدان قصد و رضا ……………. 63
  2-8-9: اهلیت طرفین ………….. 64
  ۲-۹: موضوع معین مورد معامله …………..65
  ۲-۱۰: مشروعیت جهت معامله ……………. ۷۱
  ۲-۱۱: زمان و مکان بیع الکترونیکی …………….. 72
  2-11-1: زمان بیع الکترونیکی ……….74
  2-11-1-1: زمان ارسال داده پيام‌ها ……… 74
  2-11-1-2: زمان دريافت داده پيام‌ها ………… 74
  2-11-1-3: مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب ……۷۵
  2-11-1-4 عدم مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب …..۷۵
  2-11-2: مکان بیع الکترونیکی …………..77
  2-11-2-1: مكان ارسال و دريافت داده پيام‌ها …….77
  2-11-2-2: مكان ارسال داده پيام‌ها ……….۷۸
  2-11-2-3: مكان دريافت داده پيام‌ها ……….. 78
  ۲-۱۲: نتايج تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد …….. 79
  2-12-1: نتايج تعيين زمان تشكيل قرارداد ……… 79
  2-12-2: نتايج تعيين مكان تشكيل قرارداد …….. 80
  ۲-۱۳: تعيين زمان و مكان تشكيل عقود غائبين ………. 80
  ۲-۱۴: احکام خیارات در بیع الکترونیکی ….. 82
  2-14-1: خیار مجلس …… 83
  2-14-2: خیار حیوان ……84
  2-14-3: خیار شرط ………….84
  2-14-4: خیار تأخیر ثمن …………….. 86
  2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف ……… 86
  2-14-6: خیار غبن …………. 88
  2-14-7: خیار عیب ………. 89
  2-14-8: خیار تدلیس …….. 89
  2-14-9: خیار تبعض صفقه …….. 91
  2-14-10: خیارتخلف شرط …….. 91
  ۲-۱۵: سوابق و پیشینه تحقیق ……… 93
  فصل سوم: روش تحقیق
  ۳-۱ روش‌شناسی تحقیق ……… 97
  3-1-1 روش تحقیق ……………… 97
  3-1-2: تحقیق توصیفی- تحلیلی ……… 98
  3-1-3 تحقیق کاربردی …….. 99
  ۳-۲ ابزار گردآوری اطلاعات …….. 99
  ۳-۳ روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات …………. 100
  3-3-1: روش تکیه بر موضوعات نظری ……………….. 100
  ۳-۴ روش ارائه یک قضیه توصیفی ………….100
  ۳-۵ ساماندهی تحقیق …………… 101
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  ۴-۱ استنباطی ……………… 102
  فصل پنجم: نتیجه گیری
  ۵-۱: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات ………107
  5-1-1: نتیجه‌گیری و جمع‌بندی ……. 107
  5-1-2: پیشنهادات ……..108
  منابع …………. 111
  چکیده انگلیسی ……….. 118  برچسب ها: حقوق خصوصی پایان نامه حقوق خصوصی دانلود پایان نامه حقوق خصوصی بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران بیع الکترونیکی پایان نامه بیع الکترونیکی مقاله بیع الکترونیکی
 • فایل ورد قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.