پاورپوینت زمین شناسی - زلزله

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی - زلزله در 50 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- زلزله چیست ؟ 2- تکان های زمین 3- براي وقوع يك زمين لرزه چند دليل مي توان ذكر كرد: نتیجه تصویری برای نمودار زلزله 4- دلایل وقوع زمین لرزه 5- امواج زمين لرزه 6-

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی - زلزله در 50 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- زلزله چیست ؟

2- تکان های زمین

3- براي وقوع يك زمين لرزه چند دليل مي توان ذكر كرد:

نتیجه تصویری برای نمودار زلزله

4- دلایل وقوع زمین لرزه

5- امواج زمين لرزه

6- شناسايي كانون زلزله

7- درجه بندي دامنه و شدت زلزله

تصویر مرتبط

8- مقابله با زمين لرزه

9- زلزله های مهم در ایران

تصویر مرتبط

10- قبل از وقوع زلزله موارد زیرشایان توجه است :

11- منابع

تصویر مرتبط


12829 فایل های سایت
530 کاربران سایت
6790 فروش موفق
231,022 بازدید امروز
پشتیبانی