بررسی مقایسه ای شاخص Berg در بیماران سکته مغزی وافراد سالم

بررسی مقایسه ای شاخص Berg در بیماران سکته مغزی وافراد سالم با فرمت ورد و قابل ویرایش فهرست مطالب فصل اول طرح پژوهش 1-1 بیان مسئله 2-1: اهمیت موضوع 2-1: بررسی متون 1-2-1: تعادل در افراد سالمند سالم 2-2-1: تعادل در افراد مبتلا به سکته مغزی 3-1: اهداف پژوهش 4-1: متغیرهای مورد مطالعه 5-1: ت

بررسی مقایسه ای شاخص Berg در بیماران سکته مغزی وافراد سالم  با فرمت ورد و قابل ویرایش

 
فهرست مطالب

فصل اول

طرح پژوهش

1-1 بیان مسئله

2-1: اهمیت موضوع

2-1: بررسی متون

1-2-1: تعادل در افراد سالمند سالم

2-2-1: تعادل در افراد مبتلا به سکته مغزی

3-1: اهداف پژوهش

4-1: متغیرهای مورد مطالعه

5-1: تعریف مفاهیم

تعریف کاربردی

کنترل تنه Trunk Control

همی پلژی / همی پارزی Hemiplegia/ Hemiparesis

6-1 فرضیات

6-1: روش بررسی

1-6-1: جمعیت مورد مطالعه

2-6-1: روش نمونه گیری

3-6-1: معیارهای حذف واضافه

معیارهای حذف واضافه برای افراد سالم:

4-6-1: روش کار وجمع آوری اطلاعات

مصاحبه

مشاهده ومصاحبه ارزیابی های اختصاصی

روش کار

7-1: روشهای آماری

8 – 1: ملاحظات اخلاقی

فصل دوم

مباحث نظری وپیشینهُ پژوهش

مقدمه:

« بخش اول »

1 – 2: سکته مغزی

2-2: علل بروز سکته مغزی

3-2: تاُثیرات سکته مغزی

1-3-2: اختلالات حرکتی پس از CVA

اختلالات همراه:

2-3-2: اختلال در تعادل

مکانیزم حسی

مکانیزم حرکتی

3-3-2: کنترل تنه دربیماران سکته مغزی

4-2: نقش سیستمها در کنترل پوستچرال

5-2: کنترل حرکتی در وضعیت ایستاده

1-5-2: alignment بدن

2-5-2: فاکتورهای مؤثر درمورد تون عضلانی درحالت ایستاده

3-5-2: تون عضلانی:

6-2: عوامل مؤثر ثبات دروضعیت ایستاده

7-2: استراتژیهای حرکتی درحین اعمال اغتشاش

8-2: ثبات درصفحه جلویی – عقبی

1-8-2: استراتژی مچ پا:

2-8-2: استراتژی مفصل هیپ

3-8-2: استراتژی stepping

9-2: ثبات داخلی – خارجی

10-2: مکانیزم حسی در کنترل پوستچرال

1-10-2: سیستم بینایی

2-10 – 2: سیستم حسی پیکری

3-10-2: سیستم وستیبولار:

11-2: تغییرات تعادل با افزایش سن

فصل سوم

نتایج

1-3: مقدمه

2-3: توصیف اطلاعات وداده های آماری

3-3: تحلیل اطلاعات و داده های آماری

1-3-3: فرضیه اول

1-3-3: فرضیه دوم

2-3-3: فرضیه سوم

فصل چهارم

بحث ونتیجه گیری

مقدمه

1-4: مروری بر مفاهیم پایه

1-1-4: مشکلات هماهنگی حرکتی 

تکه هایی از متن :

اگرچه شیوع بیماریهای عروقی مغزی همچون سکته مغزی در 25 سال گذشته کاهش یافته است ، سکته مغزی هنوز هم به عنوان سومین عامل مرگ ومیر درجهان محسوب می شود . در طی سه دهه گذشته ، همرا با پیشرفت در عرصه های مهم پزشکی زمینه های پیشگیری ، تشخیص ودرمان به موقع بیماریها مهیا شده است وبه دنبال این جریان شاهد سیر نزولی در مرگ ومیر بیماریهای مختلف در سالهای گذشته بوده ایم که از آن جمله سکته مغزی را می توان مثال زد که آمار مرگ ومیر این بیماران به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته است ومتعاقباً برمیزان بازماندگان آن به دلیل ناتوانیها ومعلولیتهای به جا مانده افزوده شده است ( Chang   ، 1998 ) . میزان بروز سکته مغزی با افزایش سن ، به میزان قابل ملاحظه ای بالا می رود . از نظر آماری ، حدود 4400000 بیمارسکته مغزی در سرتاسردنیا زندگی می کنند (  AHA ، 1998 ) . تعداد موارد سکته مغزی در ایالات متحده آمریکا سالانه حدود 500000 مورد است که میزان مرگ ومیر آنها 23 % می باشد و50 % از بیماران نیز ناتوانیهای نورولوژیک را در سر تاسر زندگی متحــــمل می شوند ( Pedretti ، 2001 ، Chang  ، 1998 ) . درایالات متحده شیوع سکته مغزی درمردان بیشتر از زنان بوده ودرمیان سیاه پوستان بیش از سفید پوستان دیده می شود (Neurological Reha. ،2000 ) .

ناتوانیها ومعلولیتهای ناشی از سکته مغزی را از جنبه های مختلفی همچون اجتماعی ، اقتصادی می توان مورد بررسی قرار داد . از نظراجتماعی ، بروزسکته مغزی ومعلولیت- های مورد انتظار ناشی از آن باعث ایجاد اختلال درنقش های اجتماعی که بیمار در جامعه ، خانواده و …. دارد می شود و از نظر اقتصادی از یک طرف به واسطه این که بیماران اغلب قادر به برگشت به شغل قبلی خود نیستند موجب بروز مشکل می شود وازطرفی دیگر نیز باید اشاره کرد که درمان پزشکی وتوانبخشی ونگهداری این بیماران هزینه سنگین را بر خانواده وجامعه وارد می کند به طوریکه 83 درصد ازبیماران زیر 65 سال حتی پس از چهارسال نیز به سطح فعالیت خود نرسیده اند ودرصد بالایی از آنان قادر به شرکت در فعالیتهای تفریحی واوقات فراغت نمی باشند (Jonghloed ، 1991 ).....


و .......
13734 فایل های سایت
580 کاربران سایت
7901 فروش موفق
62,973 بازدید امروز
پشتیبانی