پاورپوینت بسیار کامل در مورد گندزدایی آب

پاورپوینت بسیار کامل در مورد گندزدایی آب تعداد اسلاید : 69 قسمتی از متن اسلاید ها : گند زدایی آب قرن ها است که گند زدایی آب آشامیدنی انجام می شود. طی قرن گذشته کلرزنی به عنوان روش قابل قبول گند زدایی آب در آمده و این فرایند مهمترین کشف در زمینه تصفیه آب به شمار میرود. گندزدایی آب آشامیدنی ی

پاورپوینت بسیار کامل در مورد گندزدایی آب
تعداد اسلاید : 69
 
قسمتی از متن اسلاید ها :
 

گند زدایی آب  

قرن ها است که گند زدایی آب آشامیدنی انجام می شود.

طی قرن گذشته کلرزنی به عنوان روش قابل قبول گند زدایی آب در آمده و این فرایند مهمترین کشف در زمینه تصفیه آب به شمار میرود.

گندزدایی آب آشامیدنی یک مرحله تصفیه اختصاصی برای تخریب یا حذف ارگانیزم هاي بیماری زا است.

 پس نباید با  استریل کردن که تخریب یا حذف همه ارگانیزم هاي زنده است اشتباه شود.

هدف رسیدن به مقدار صفر Ecoli   در هر 100میلی لیتر آب برروی تمام منابع آبی است. 
 
گندزدائی
شرایط لازم برای ورود آب به مرحله اصلی گندزدائی
یک گندزدای خوب فقط هنگامی موثر واقع می شود که برای آبی با کیفیت خوب مصرف شود .
میزان مواد نامحلول باید در آب تا حد امکان کم و ترجیحا از 1  میلی گرم در لیتر بیشتر، نباشد .
کدورت آب نیز  1واحدNTU   باشد وحد مطلوب آن  0/3 واحد است.
TOC آب (کل مواد آلی کربنی ) در لحظه ورود به مرحله پیش کلر زنی کمتر از 2 میلی گرم در لیتر باشد . تا تشکیل تری هالومتان ها کمتر از حد ماکزیمم باشد . 11675 فایل های سایت
412 کاربران سایت
4297 فروش موفق
15,055 بازدید امروز
پشتیبانی