ایبوک Kanban made simple: Demystifying and Applying Toyo

ایبوک Kanban made simple: Demystifying and Applying Toyo این کتاب نوشته John M. Gross Kenneth R. McInnis است.قیمت این کتاب در سایت آمازون 29.95 دلار است.

ایبوک Kanban made simple: Demystifying and Applying Toyo 
این کتاب نوشته John M. Gross Kenneth R. McInnis است.قیمت این کتاب در سایت آمازون 29.95 دلار است.12829 فایل های سایت
530 کاربران سایت
6790 فروش موفق
231,022 بازدید امروز
پشتیبانی