دانلود کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه

کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه این کتاب 285 صفحه ای توسط سید حسین اصولی و همکاران در مرکزتحقیقات و توسعه مدیریت پروژه ترجمه شده است و یکی از کتب مرجع مدیریت پروژه است که هر ساله تجدید چاپ می شود.

کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه

این کتاب 285 صفحه ای توسط سید حسین اصولی و همکاران در مرکزتحقیقات و توسعه مدیریت پروژه ترجمه شده است و یکی از کتب مرجع مدیریت پروژه است که هر ساله تجدید چاپ می شود.11675 فایل های سایت
412 کاربران سایت
4297 فروش موفق
15,055 بازدید امروز
پشتیبانی