دانلود پاورپوینت فرسودگی شغلی

دانلود پاورپوینت فرسودگی شغلی این فایل 42 اسلایدی مبانی فرسودگی شغلی و راه های برون رفت از آنرا مورد بحث و بررسی قرار می دهد.مواردی از قبیل: مفهوم فرسودگی از منظر نظريه پردازان علم روانشناسي،برن اوت ،گروههاي مستعد ابتلا به فرسودگی شغلی،خصوصيا ت افراد مستعد برن اوت شغلي،فرمول ساده ابتلا به برن اوت

دانلود پاورپوینت فرسودگی شغلی
 
این فایل 42 اسلایدی مبانی فرسودگی شغلی و راه های برون رفت از آنرا مورد بحث و بررسی قرار می دهد.مواردی از قبیل:  مفهوم فرسودگی از منظر نظريه پردازان علم روانشناسي،برن اوت ،گروههاي مستعد ابتلا به فرسودگی شغلی،خصوصيا ت افراد مستعد برن اوت شغلي،فرمول ساده ابتلا به برن اوت شغلي،عوامل فرسودگی شغلی، روند برخورد واقدام دربرابر فرسودگی شغلی،تفاوت برن اوت و استرس،نشانه ها و شاخصه های ناشي از  فرسودگی شغلی،رويکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی ،مراحل شكل گيري و بروز  برن اوت و...در این اسلاید مطرح شده است.11675 فایل های سایت
412 کاربران سایت
4297 فروش موفق
22,656 بازدید امروز
پشتیبانی