رساله فضای جرم خیز در معماری

رساله فضای جرم خیز در معماری در 97 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق بیان مساله دلایل و اهمیت انتخاب موضوع اهداف تحقیق پیشینه تحقیق روش تحقیق فصل دوم: مبانی نظری مفهوم فضا دسترسی پذیری امنیت بررسی جرایم بر اساس موضوع جرم بررسی جرم بر اساس فرصت ارتکاب جرم نظریات جرم شناسی مرت

رساله  فضای جرم خیز در معماری در 97 صفحه با فرمت WORD
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مساله
دلایل و اهمیت انتخاب موضوع 
اهداف تحقیق
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
 
فصل دوم: مبانی نظری
مفهوم فضا 
دسترسی پذیری 
امنیت 
بررسی جرایم بر اساس موضوع جرم
بررسی جرم بر اساس فرصت ارتکاب جرم 
نظریات جرم شناسی مرتبط با محیط
فضاهای بدون دفاع 
بررسی رابطه کاربری زمین و جرم
 
فصل سوم: شناخت عرصه پژوهش
ويژگي هاي منطقه (وضعيت موجود)
جمعيت و ويژگي هاي آن
پيشينه كلي تحولات منطقه
شاخص ها و ويژگي هاي عمده منطقه
تحليل وضعيت موجوددر منطقه 7
سازمان فضايي منطقه و عناصر اصلي آن
سلسله مراتب شبکه معابر 
الگوي استقرار مكاني­كاربري ها 
شناسایی محورهای عمده فعالیت
سازمان کالبدی- فضایی  
ساختار پهنه بندی منطقه  
بافت های فرسوده  
محدوده بافت های فرسوده 
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
تحلیل کیفی 
 
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری 
پیشنهادات کلی 
پیشنهادات خاص 

12515 فایل های سایت
466 کاربران سایت
5244 فروش موفق
128,918 بازدید امروز
پشتیبانی