تحقیق تعاريف گمركی، وظائف گمرك و نحوه رسيدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات كالا

تحقیق تعاريف گمركي، وظائف گمرك و نحوه رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از واردات كالا تعداد صفحات : 50 با فرمت ورد و قابل ویرایش فهرست مطالب: · مقدمه · تعاریف - گمرک - سند ترخیص - کارت بازرگانی - پروانه ورود نسيه - پته - پته عبور - فهرست عدل بندی (بسته بندی) - اعلامیه فروش ارز

تحقیق تعاريف گمركی، وظائف گمرك و نحوه رسيدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات كالا
تعداد صفحات : 50 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 
فهرست مطالب:

·        مقدمه

·        تعاریف

- گمرک

- سند ترخیص 

- کارت بازرگانی

- پروانه ورود نسيه

- پته 

- پته عبور

- فهرست عدل بندی (بسته بندی) 

- اعلامیه فروش ارز

- اظهارنامه گمرکی

- قبض انبار

- نگله

- سود بازرگانی 

- هزینه های  گمرکی

- عوارض گمرکی 

·        نقش و وظایف گمرک

·        مفاهیم و کلیات قانون امور گمرکی

·        نحوه تعیین ارزش کالا در گمرک 

·        عدم ترخیص کالا در مهلت مقرر از گمرکات

·        شرایط عمومی ترخیص

·        کالای متروکه

·        تخلفات و قاچاق گمرکی

·        انبارداري کالا در گمرک

·        ارزیابی کالا

·        ترخیص قطعی کالا

·        ورود موقت

·        کالای مرجوعی 

·        ترانزیت خارجی کالا

·        کالای انتقالی

·        کابوتاژ

·        نحوه رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از واردات كالا

·        پيوست شماره (1)

·        پيوست شماره (2)

·        پيوست شماره (3)

·        پيوست شماره (4)

·        پيوست شماره (5)

·        پيوست شماره (6)

·        پيوست شماره (7)

·        منابع و مأخذ
10820 فایل های سایت
380 کاربران سایت
3700 فروش موفق
50,061 بازدید امروز
پشتیبانی