دانلود پروژه آمار با موضوع ميزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجی

دانلود پروژه آمار با موضوع ميزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجي نوع فایل : Word تعداد صفحات : 10 فهرست و پیشگفتار موضوع اين پروژه درباره ميزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجي است در اين بررسي 30 پرسشنامه در بين دانش آموزان دبيرستان امام رضا (جامعه آماري ) توزيع شد. كه يكي از آنها مخدوش بود. پس

دانلود پروژه آمار با موضوع ميزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجي

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 10

فهرست و پیشگفتار


موضوع اين پروژه درباره ميزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجي است در اين بررسي 30 پرسشنامه در بين دانش آموزان دبيرستان امام رضا (جامعه آماري ) توزيع شد. كه يكي از آنها مخدوش بود. پس از بررسي پاسخ هاي پرسشنامه جداول و نمودارهاي علاقه دانش آموزان نسبت به كشورها و دلايل اين علاقه ، رفتن يانرفتن نظرخانواده ها در اين مورد استفاده از بورسيه، تأثيرابن سفر بر روي آينده دانش آموزان رسم شد.
بعد از گذشتن مقدمه نمره جمع آوري داده ها. ارزيابي مشكلات و نتايج و اين پروژه به پايان رسيد.
مقدمه 
بيشتر دانش آموزان دوست دارند براي آنها شرايطي ايجاد شود كه به كشورهاي خارجي مسافرت كنند، امّا اين مسئله كه آيا آنها در صورت رفتن باز خواهند گشت يا خير و يا اينكه آنها به چه دليل به آن كشورها علاقه نشان مي دهند موضوع اين پروژه است. اكثر دانش آموزان فكرمي كنند كه اگربه اين كشورها سفري داشته باشند اثر زيادي در زندگي آنها مي گذارد و آن را زير و رو خواهد كرد. چرا چنين تفكري ممكن است در ذهن يك دانش آموز ايراني ، با فرهنگ ايراني ايجاد شود. چه جاذبه هايي در آن كشورها باعث علاقه آنها شده است؟
جمع آوري داده ها 
جدول مربوط به اعلاقه دانش آموزان نسبت به كشورها 
جدول مربوط به دليل علاقه دانش آموزان 
(6) جدول مربوط به تاثير اين سفر بر روي آينده دانش آموزان 
ارزيابي مشكلات 
نتايج 
نتايج زير از بررسي اين نمونه بدست آمد: 
1 – جداول و نمودارهاي مربوط به علاقه نسبت به كشورها : 
2- جداول و نمودارهاي مربوط به دليل علاقه به كشورهاي خارجي 
3- جداول و نمودارهاي مربوط به تاثير سفر در آينده فرد 
13734 فایل های سایت
580 کاربران سایت
7901 فروش موفق
62,973 بازدید امروز
پشتیبانی