بررسی رفتار دیوار برشی فولادی غیرمتصل به ستون‌های کناری به همراه مهاربندهای کششی به روش اجزای محدود

بررسی رفتار دیوار برشی فولادی غیرمتصل به ستون‌های کناری به همراه مهاربندهای کششی به روش اجزای محدود تعداد صفحات : 8 با فرمت ورد و قابل ویرایش چکیده دیوار برشی غیرمتصل به ستون‌های کناری به همراه مهاربندهای کششی، گونه‌ی خاصی از دیوارهای برشی می‌باشد که در آن، یک صفحه نازک فولادی و تعدادی مهاربند کششی

بررسی رفتار دیوار برشی فولادی غیرمتصل به ستون‌های کناری به همراه مهاربندهای کششی به روش اجزای محدود

تعداد صفحات : 8 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده

 دیوار برشی غیرمتصل به ستون‌های کناری به همراه مهاربندهای کششی، گونه‌ی خاصی از دیوارهای برشی می‌باشد که در آن، یک صفحه نازک فولادی و تعدادی مهاربند کششی در گوشه‌های این صفحه، در فاصله‌ی بین دو ستون نصب می‌شوند. استفاده از این سیستم موجب کاهش ابعاد ستون‌های اطراف دیوار برشی، به هنگام طراحی می‌شود. در این مقاله، نحوه طراحی این سیستم و مقایسه رفتار آن با سایر سیستم‌های باربر جانبی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای این منظور، مدل اجزای محدود یک نمونه قاب مفصلی مهاربندی شده با این روش، در نرم افزار ABAQUS  ایجاد شده و نتایج تحلیل آن با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه می‌شود. پس از اطمینان از صحت مدل ایجاد شده، رفتار این سیستم با رفتار سیستم مهاربندی ضربدری نبشی مقایسه می‌شود. نتایج تحلیل اجزای محدود، نشان می‌دهد که این سیستم در مقایسه با سایر سیستم‌های باربر جانبی، شکل پذیری بهتری داشته و نیروی کمتری را به ستون‌های اطراف دیوار برشی منتقل می‌کند؛ در نتیجه مقاطع ستون‌های اطراف این دیوارها کاهش یافته و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود.

 
11156 فایل های سایت
385 کاربران سایت
3833 فروش موفق
203,813 بازدید امروز
پشتیبانی