قالب تزریق پلاستیک درپوش دلکو در نرم افزار کتیا

قالب تزریق پلاستیک درپوش دلکو در نرم افزار کتیا فایل کتیا قالب تزریق پلاستیک درپوش دلکو در نرم افزار کتیا با استفاده از محیط های part design، core and cavity design و محیط Mold Tooling Design به همراه فرمت drawing (محیط drafting) و نقشه pdf تمام قطعات قالب

قالب تزریق پلاستیک درپوش دلکو در نرم افزار کتیا
فایل کتیا قالب تزریق پلاستیک درپوش دلکو در نرم افزار کتیا با استفاده از محیط های part design، core and cavity design و محیط Mold Tooling Design
به همراه فرمت  drawing (محیط drafting) و   نقشه pdf تمام  قطعات قالب11156 فایل های سایت
385 کاربران سایت
3832 فروش موفق
190,762 بازدید امروز
پشتیبانی