دانلود پاورپوینت آموزش کولیس و میکرومتر

دانلود پاورپوینت آموزش کولیس و میکرومتر این فایل شامل44 اسلاید بوده که بطور کامل نحوه کار با انواع کولیس و میکرومتر را به همراه تصاویر نشان می دهد. همچنین فایل بسیار خوبی برای تدریس می باشد. قسمتی از متن اسلاید ها : کولیس اگر دو طول برابر را به تقسیمات مساوی تقسیم کنیم و آنها را در مجاورت و انطب

دانلود پاورپوینت آموزش کولیس و میکرومتر

این فایل شامل44 اسلاید بوده که بطور کامل نحوه کار با انواع کولیس و میکرومتر را به همراه تصاویر نشان می دهد. همچنین فایل بسیار خوبی برای تدریس می باشد.

 

قسمتی از متن اسلاید ها :

 

کولیس

اگر دو طول برابر را به تقسیمات مساوی تقسیم کنیم و آنها را در مجاورت و انطباق با یکدیگر قرار دهیم تمام خطوط تقسیمات در امتداد یکدیگر قرار می گیرند ولی چنانچه تقسیمات با هم برابر نباشند خطوط در امتداد یکدیگر واقع نخواهند شد که اساس تئوری اندازه گیری با کولیس می باشد.

تقسیمات ورنیه در کولیس میلیمتری

کولیس با دقت 0.1

الف: در این حالت 9 میلیمتر از تقسیمات اصلی خط کش را در روی ورنیه به 10 قسمت مساوی تقسیم می کنند. بنابراین ارزش تقسیمات روی ورنیه برابر 0.9 میلیمتر خواهد شد و اختلاف هریک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه که همان دقت کولیس می باشد برابر 0.1=0.9-1 می باشد.

ب: در این حالت 19 میلیمتر از تقسیمات اصلی خط کش را در روی ورنیه به 10 قسمت مساوی تقسیم می کنند. بنابراین ارزش تقسیمات روی ورنیه برابر 1.9 میلیمتر خواهد شد و اختلاف هر دو فاصله  از تقسیمات خط کش (2 میلی متر) با تقسیمات ورنیه (1.9 میلی متر) که همان دقت کولیس است برابر 0.1=1.9-2 می باشد.

کولیس با دقت 0.05

الف: در این حالت 19 میلیمتر از تقسیمات اصلی خط کش را در روی ورنیه به 20 قسمت مساوی تقسیم می کنند. بنابراین ارزش تقسیمات روی ورنیه برابر 0.95 میلیمتر خواهد شد و اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه که همان دقت کولیس است برابر 0.05= 0.95-1 می باشد.

ب:  به منظور افزایش فاصله های تقسیمات ورنیه و کاهش خطای دید در این حالت 39 میلیمتر از تقسیمات اصلی خط کش را در روی ورنیه به 20 قسمت مساوی تقسیم می کنند. بنابراین ارزش تقسیمات روی ورنیه برابر 1.95 میلیمتر خواهد شد و اختلاف هر دو فاصله از تقسیمات خط کش (2 میلی متر) با تقسیمات ورنیه که همان دقت کولیس است برابر 0.05= 1.95-2 می باشد.

 

 

 

 
11147 فایل های سایت
385 کاربران سایت
3830 فروش موفق
155,793 بازدید امروز
پشتیبانی