پروژه درس طراحی اجزا و استاتیک - تحلیل استاتیکی تابلو تبلیغاتی

پروژه درس طراحی اجزا و استاتیک - تحلیل استاتیکی تابلو تبلیغاتی این پروژه شامل: طراحی تابلو تبلیغاتی که شامل محاسبات مربوط به نیروی باد موثر بر تابلو، بررسی کمانش و تحلیل استاتیکی پایه های تابلو، بررسی جوشها در مفاصل، محل اتصال به تابلو و محل اتصال به زمین همچنین بررسی هزینه می باشد. تمام فرموله

پروژه درس طراحی اجزا و استاتیک - تحلیل  استاتیکی  تابلو تبلیغاتی
 
این پروژه شامل:
 طراحی تابلو تبلیغاتی که شامل محاسبات مربوط به نیروی باد موثر بر تابلو، بررسی کمانش و تحلیل استاتیکی پایه های تابلو، بررسی جوشها در مفاصل، محل اتصال به تابلو و محل اتصال به زمین همچنین بررسی هزینه می باشد.
تمام فرمولها در نرم افزار ورد تایپ شده اند.
11156 فایل های سایت
385 کاربران سایت
3834 فروش موفق
217,664 بازدید امروز
پشتیبانی