دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1

گزارش کار کامل و آماده آزمایشگاه فیزیک 1 به صورت فایل ورد و تایپ شده همرا با اشکال و محاسبات و آزمایشهای مربوطه. عنوان آزمایشها: آزمايش 1- اندازه گيري چگالي جامدات آزمايش2- كوليس آزمايش3- ضريب انبساط خطي آزمايش4- تعيين چگالي مايعات آزمايش5- اندازه گيري شتاب ثقل با استفاده از سقوط ازاد آزمايش6- ان

گزارش کار کامل و آماده آزمایشگاه فیزیک 1 به صورت فایل ورد و تایپ شده همرا با اشکال و محاسبات و آزمایشهای مربوطه.

عنوان آزمایشها:

آزمايش 1- اندازه گيري چگالي جامدات

آزمايش2- كوليس

آزمايش3- ضريب انبساط خطي

آزمايش4- تعيين چگالي مايعات

آزمايش5- اندازه گيري شتاب ثقل با استفاده از سقوط ازاد

آزمايش6- اندازه گيري شتاب ثقل با استفاده از آونگ ساده

آزمايش7- تعيين گرماي ويژه فلزات

آزمايش8- اندازه گيري ارزش آبي كالري متر

آزمايش9- تعيين گرماي نهان ذوب يخ

آزمايش10- قانون بويل- ماريوت

آزمايش11- تعيين سختي فنر

آزمايش12- معادل مكانيكي حرارت(عدد ژول)

آزمايش13- حركت پرتابه

 

 
11156 فایل های سایت
385 کاربران سایت
3833 فروش موفق
203,813 بازدید امروز
پشتیبانی