پروژه کامل طراحی شبکه آبرسانی و جمع آوری فاضلاب خانگی همراه فایل نرم افزاری

نمونه پروژه کامل طراحی شبکه آبرسانی و جمع آوری فاضلاب خانگی در این پروژه به صورت کامل برای شهر محلات سیستم آبرسانی و جمع آوری فاضلاب خانگی و فاضلاب سطحی با استفاده از نرم افر های مختلف Water GemsوSwere GemsوStorm Cad استفاده شده است. در این گزارش برای شهر محلات دوره طرح حساب شده سپس جمعیت برآورد ش

نمونه پروژه کامل طراحی شبکه آبرسانی و جمع آوری فاضلاب خانگی
 در این پروژه به صورت کامل برای شهر محلات سیستم آبرسانی و جمع آوری فاضلاب خانگی و فاضلاب سطحی  با استفاده از نرم افر های مختلف Water GemsوSwere GemsوStorm Cad استفاده شده است.
در این گزارش برای شهر محلات دوره طرح حساب شده سپس جمعیت برآورد شده .با این اطلاعلت شبکه آبرسانی در حداکثر زمان تقاضا طراحی شده و سپس در حالت دینامیکی 24 ساعته کنترل شده و همچنین برای حالت آتشنشانی نیز کنترل صورت گرفته است.
فاضلاب خانگی برای آخر طرح طراحی شده است و برای اول طرح که میزان فاضلاب تولیدی کم می باشد کنترل صورت گرفته است.تا حداقل فاضلاب تولیدی حداقل سرعت را ارضا کند.
فاضلاب سطحی با استفاده از نمودار های IDF دو ساله و پنج ساله برآورد شددده است و برای 2 ساله طراحی صورت گرفته است. 
 
این مجموعه شامل فایل PDF توضیحات پروژه و فایل های نرم افزاری آن می باشد . می توانید از طریق لینک های زیر نیز اقدام به خرید جداگانه فایل توضیحات و فایل های نرم افزاری نمایید

 همچنین می توانید در صورت تمایل از طریق لینک زیر اقدام به خرید فایل های نرم افزاری این پروژه نمایید
 11156 فایل های سایت
385 کاربران سایت
3833 فروش موفق
203,813 بازدید امروز
پشتیبانی