پروژه طراحی سیستم ثبت دما با قابلیت کنترل از راه دور

پروژه طراحی سیستم ثبت دما با قابلیت کنترل از راه دور این پروژه دانشجویی داراي دو قسمت نرم افزاری و سخت افزاری است.هدف از انجام این پروژه ایجاد یک سیستم راحت براي ثبت دما می باشد که در بسیاري از مکانهاي تولیدي نظیرکارخانه هاي مواد غذایی، سالنهاي پرورش طیور، سالهاي پرورش قارچ و ... قابل استفاده می باش

پروژه طراحی سیستم ثبت دما با قابلیت کنترل از راه دور
این پروژه دانشجویی داراي دو قسمت نرم افزاری و سخت افزاری است.هدف از انجام این پروژه ایجاد یک سیستم راحت براي ثبت دما می باشد که در بسیاري از مکانهاي تولیدي نظیرکارخانه هاي مواد غذایی، سالنهاي پرورش طیور، سالهاي پرورش قارچ و ... قابل استفاده می باشد. این سیستم کنترل دما ساعات و تاریخهاي مشخص شده را ذخیره میکند تا اینکه تولید کننده به راحتی بتواند در مورد دماي محیط خود راحت تر تصمیم بگیرد.8826 فایل های سایت
353 کاربران سایت
3176 فروش موفق
145,821 بازدید امروز
پشتیبانی