بهینه سازی اختلاط بتن با استفاده از روش های طراحی آماری

بهینه سازی اختلاط بتن با استفاده از روش های طراحی آماری تعداد صفحات : 20 این فایل ترجمه مقاله ای Concrete Mixture Optimization using statistical mixturedesign methods است.

بهینه سازی اختلاط بتن با استفاده از روش های طراحی آماری
تعداد صفحات : 20
این فایل ترجمه مقاله ای Concrete Mixture Optimization using statistical mixturedesign methods است.
 8825 فایل های سایت
353 کاربران سایت
3173 فروش موفق
124,116 بازدید امروز
پشتیبانی