برنامه ريزی شهری و راهبردهای توسعه شهر

برنامه ريزی شهری و راهبردهای توسعه شهر این پروژه 87 صفحه ای با عنوان لاتین City Development Strategy برای علاقمندان، محققان و دانشجویان رشته های جغرافیا، برنامه ریزی شهری و سایر رشته های مرتبط می تواند مفیدالفایده باشد.

برنامه ريزی شهری و راهبردهای توسعه شهر
این پروژه 87 صفحه ای با عنوان لاتین City Development Strategy برای  علاقمندان، محققان و دانشجویان رشته های جغرافیا، برنامه ریزی شهری و سایر رشته های مرتبط می تواند مفیدالفایده باشد.8825 فایل های سایت
353 کاربران سایت
3173 فروش موفق
134,785 بازدید امروز
پشتیبانی