دانلود جزوه آموزشی تعیین مقاطع سیم ها و کابل ها

جزوه آموزشی تعیین مقاطع سیم ها و کابل ها دراین جزوه ازشمند و فشرده مطالب مهمی چون تعیین مقاطع سیم ها و کابل ها براساس جریان مجاز ،مدارهای تک فازه، تعیین مقاطع سیم ها و کابل ها براساس افت ولتاژ مجاز،محاسبه سطح مقطع سیم برای یک مصرف کننده 3 فازه،تعیین مقاطع سیم های هوایی براساس افت ولتاژ مجاز و... مطر

جزوه آموزشی تعیین مقاطع سیم ها و کابل ها
دراین جزوه ازشمند و فشرده مطالب مهمی چون تعیین مقاطع سیم ها و کابل ها براساس جریان مجاز ،مدارهای تک فازه، تعیین مقاطع سیم ها و کابل ها براساس افت ولتاژ مجاز،محاسبه سطح مقطع سیم برای یک مصرف کننده 3 فازه،تعیین مقاطع سیم های هوایی براساس افت ولتاژ مجاز و... مطرح شده است.8825 فایل های سایت
353 کاربران سایت
3173 فروش موفق
124,116 بازدید امروز
پشتیبانی