دانلود جزوه آموزشی كنترل كيفيت آماری

جزوه آموزشی كنترل كيفيت آماري این جزوه 101 صفحه ای مشتمل بر4 فصل کلی شامل:تعاریف و مفاهیم اولیه،نمودارهای کنترل برای متغیرهای پیوسته،نمودارهای کنترل بر وصفی ها و نهایتا نمونه گیری برای پذیرش است. در هر فصل از این جزوه سوالات تستی و پاسخ های تشریحی آن نیز ذکر شده است. جزوه مزبور مناسب برای دانشجویان

جزوه آموزشی كنترل كيفيت آماری
این جزوه 101 صفحه ای مشتمل بر4 فصل کلی شامل:تعاریف و مفاهیم اولیه،نمودارهای کنترل برای متغیرهای پیوسته،نمودارهای کنترل بر وصفی ها و نهایتا نمونه گیری برای پذیرش است. در هر فصل از این جزوه سوالات تستی و پاسخ های تشریحی آن نیز ذکر شده است. جزوه مزبور مناسب برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و ارشد رشته صنایع و سایر رشته های مرتبط است.8825 فایل های سایت
353 کاربران سایت
3173 فروش موفق
134,785 بازدید امروز
پشتیبانی