دانلود رایگان PDF خلاصه فرمول های مکانیک سیالات

در اختیار داشتن خلاصه ای کاربردی و مفید از مجموعه فرمول های مکانیک سیالات می تواند به هنگام مرور مطالب و تمرین و تسلط بر روابط آن بسیار کمک کننده باشد. این PDF شامل ۹ فصل مکانیک سیالات به شکل زیر است: فصل ۱: خواص سیال ۱-۱ قانون لزجت نیوتن ۱-۲- لزجت سینماتیک ۱-۳- واحد لزجت ۱-۴- سیالات غیرنیوتنی

رایگان

  • کد فایل18125
  • دسته بندی مهندسی شیمی
  • نوع فایلکتاب
  • تعداد مشاهده657
  • فرمت فایل دانلودی.pdf
  • حجم فایل515 کیلوبایت
  • فرمت فایل اصلیpdf
  • تعداد صفحات33
  • فروشندهکاربر شماره 330

در اختیار داشتن خلاصه ای کاربردی و مفید از مجموعه فرمول های مکانیک سیالات می تواند به هنگام مرور مطالب و تمرین و تسلط بر روابط آن بسیار کمک کننده باشد. این PDF شامل ۹ فصل مکانیک سیالات به شکل زیر است:

فصل ۱: خواص سیال

۱-۱ قانون لزجت نیوتن

۱-۲- لزجت سینماتیک

۱-۳- واحد لزجت

۱-۴- سیالات غیرنیوتنی

۱-۵- چگالی و وزن مخصوص

۱-۶- حجم مخصوص

۱-۷- چگالی نسبی

۱-۸- کشش سطحی

۱-۹- مویینگی

۱-۱۰- مدول کشسانی حجمی

 

فصل ۲: استاتیک سیالات

۲-۱- فشار

۲-۲- تغییرات فشار

۲-۳- اندازه گیری فشار

۲-۴- نیروی هیدروستاتیکی وارد بر صفحه تخت

۲-۵- نیروهای هیدروستاتیک وارد بر سطوح خمیده

۲-۶- نیروی شناوری

۲-۷- ارتفاع متاسانتریک

۲-۸- حرکت با شتاب خطی ثابت

۲-۹- حرکت چرخشی یکنواخت

 

فصل ۳: دینامیک سیالات غیرلزج

۳-۱- مقدمه

۳-۲- سرعت و شتاب

۳-۳- دبی حجمی و دبی جرمی

۳-۴- تجزیه و تحلیل انتگرالی: معادله پیوستگی

۳-۵- معادله اندازه حرکت خطی

۳-۶- تجزیه و تحلیل دیفرانسیلی جریان سیال: معادله پیوستگی

۳-۷- خطوط سیالاتی

۳-۸- تابع جریان

۳-۹- معادله اندازه حرکت

۳-۱۰- معادله برنولی

۳-۱۱- ضریب تصحیح انرژی جنبشی

۳-۱۲- ضریب تصحیح اندازه حرکت

۱۳-۳- توان

 

فصل ۴: آنالیز ابعادی و تشابه

۴-۱- ابعاد

۴-۲- قضیه پی باکینگهام

۴-۳- اعداد بی بعد

 

فصل ۵: جریان های داخلی تراکم ناپذیر و لزج

۵-۱- جریان در داخل لوله ها

۵-۲- جریان آرام سیالات غیرنیوتنی در لوله ها

۵-۳- تعیین افت اصطکاکی در لوله ( معادله دارسی – ویسباخ)

۵-۴- ضریب اصطکاک

۵-۵- جریان درهم

۵-۶- افت های موضعی

۵-۷- معادله انرژی

۵-۸- جریان آرام کاملاً توسعه یافته بین صفحات موازی بزرگ

۵-۹- جریان فیلم مایع از روی یک سطح شیب دار

۵-۱۰- مجاری غیر دایره ای

۵-۱۱- جریان از بین دو لوله هم محور

۵-۱۲- سیستم های چندلوله ای

 

فصل ۶: جریان های خارجی

۶-۱- مفاهیم لایه مرزی

۶-۲- معادلات لایه مرزی

۶-۳- معادلات لایه مرزی در جریان روی صفحه تخت

۶-۴- حل بلازیوس

۶-۵- روش انتگرالی ون کارمن برای حل معادلات لایه مرزی

۶-۶- نیروهای پسا (دراگ) و برآ (لیفت)

۶-۷- جدایش

۶-۸- قانون استوکس

 

فصل ۷: توربوماشین ها

۷-۱- معادله اویلر برای توربوماشین ها

۷-۲- راندمان توربوماشین ها

۷-۳- آنالیز ابعادی و تشابه در توربوماشین ها

۷-۴- کاویتاسیون

۷-۵- هد خالص مکش مثبت (NPSH)

۷-۶- اتصال موازی و سری پمپ ها

۷-۷- سرعت ویژه

 

فصل ۸: جریان های تراكم پذیر

۸-۱- مقدمه

۸-۲- فرایند ایزنتروپیک

۸-۳- حالت خفگی

۸-۴- جریان آدیاباتیک همراه با اصطکاک در یک کانال با مقطع یکنواخت

۸-۵- جریان همدما همراه با اصطکاک

فصل ۹: جریان در بسترهای پرشده

۹-۱- تعاریف

۹-۲- رابطه افت فشار با سرعتدانلود رایگان

8825 فایل های سایت
353 کاربران سایت
3173 فروش موفق
134,785 بازدید امروز
پشتیبانی