تحقیق تحلیل پوششی داده ها DEA

این تحقیق در قالب فایل ورد 15 صفحه و قابل ویرایش است که استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها DEA را در سیستم های مختلف مهندسی توضیح می دهد که مناسب رشته های مختلف از جمله مهندسی صنایع می باشد. فهرست مطالب تابع تولید و کارایی فنی روش­های پارامتری و ناپارامتری تشخیص تابع تولید تحلیل پوششی داده ها (DEA

این تحقیق در قالب فایل ورد 15 صفحه و قابل ویرایش است که استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها DEA  را در سیستم های مختلف مهندسی توضیح می دهد که مناسب رشته های مختلف از جمله مهندسی صنایع می باشد.

فهرست مطالب
تابع تولید و کارایی فنی
روش­های پارامتری و ناپارامتری تشخیص تابع تولید
تحلیل پوششی داده ها (DEA)

مدل­های روش تحلیل پوششی داده ­ها
مجموعه امکان تولید (PPS)
عامل تولید و محصول مازاد (اضافی)
مجموعه مرجع
اندازه ­گیری کارایی شعاعی و غیرشعاعی
رتبه­ بندی واحدها
رتبه ­بندی واحدهای ناکارا
رتبه ­بندی واحدهای کارا
مدل بازگشت به مقیاس ثابت (CRS)
مدل بازگشت به مقیاس متغیر(VRS)
اندازه­ گیری انواع کارایی به روش تحلیل پوششی داده ­ها
مدل­های استفاده شده در این تحقیق


9891 فایل های سایت
375 کاربران سایت
3599 فروش موفق
112,657 بازدید امروز
پشتیبانی