فایل های دیگر فروشنده

تأثیرفیلم تبلیغاتی خیرخواهانه برمیزان اوکسی توسین خون و میزان بخشش ورزشکاران مقایسه با غیر ورزشکاران تأثیرفیلم تبلیغاتی خیرخواهانه برمیزان اوکسی توسین خون و میزان بخشش ورزشکاران مقایسه با غیر ورزشکاران قیمت: 8,700 تومان
شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی قیمت: 6,300 تومان
رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف قیمت: 10,800 تومان
رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردست رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردست قیمت: 8,500 تومان
رابطه بين ترکيب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا رابطه بين ترکيب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا قیمت: 8,000 تومان
رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش آموز ۸ تا ۱۰ ساله رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش آموز ۸ تا ۱۰ ساله قیمت: 6,500 تومان
تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران قیمت: 12,000 تومان
تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF ، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF ، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران قیمت: 12,000 تومان
ماندگاری یک دوره تمرین ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیردر رشد مهارت حرکتی بنیادی ماندگاری یک دوره تمرین ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیردر رشد مهارت حرکتی بنیادی قیمت: 12,000 تومان
تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی قیمت: 9,000 تومان

فایل های دیگر این دسته

اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن قیمت: 6,000 تومان
آثار تمرین هوازی بر (PMS )و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن آثار تمرین هوازی بر (PMS )و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن قیمت: 10,000 تومان
نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم قیمت: 12,000 تومان
نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی قیمت: 10,000 تومان
نحوه گذران اوقات فراغت دو و ميداني کاران حاضر در اردو هاي تيم ملي در سال١٣٩١ و ارائه برنامه مناسب نحوه گذران اوقات فراغت دو و ميداني کاران حاضر در اردو هاي تيم ملي در سال١٣٩١ و ارائه برنامه مناسب قیمت: 10,000 تومان
میزان ماندگاری فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار میزان ماندگاری فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار قیمت: 10,000 تومان
مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه با استفاده از AHP در محیط GIS مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه با استفاده از AHP در محیط GIS قیمت: 9,000 تومان
مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا قیمت: 8,500 تومان
مقایسه رابطه سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن دختران دانش آموز مدارس دولتی و غیر انتفاعی رشت مقایسه رابطه سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن دختران دانش آموز مدارس دولتی و غیر انتفاعی رشت قیمت: 6,800 تومان
مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان قیمت: 6,000 تومان

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 120 صفحه چکیده : تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي بوده است.جامعه آماري دراين پژوهش شامل كليه مدیران ومعلمان تربيت بدني مدارس مقطع ابت

کد فایل:13564
دسته بندی: علوم انسانی » تربیت بدنی
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 23 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 120 صفحه

  چکیده :
  تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي بوده است.جامعه آماري دراين پژوهش شامل كليه مدیران ومعلمان تربيت بدني مدارس مقطع ابتدایی شهر تهراندر سال تحصيلي۹۳-۱۳۹۲بوده است که این تحقیق موردی در مناطق ۱٫۴٫۸٫۱۳ آموزش پرورش صورت گرفته است.جامعه آماری حدود ۴۶۰ نفربوده اند. این پرسشنامه محقق ساخته شامل ۳۲ سوال با متغیرهای موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بوده است،با ارزش گذاری از نوع لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی بین ۱ تا ۵ را به خود اختصاص می دهد..تعیین حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود۱۳۴ نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گیری انجام شد. در اين تحقيق جهت ‌تحليل‌ دادها‌ براي خلاصه كردن و طبقه‌بندي داده‌هاي خام و محاسبه فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، دامنه تغييرات و جداول فراواني و نمودار از آزمون توصيفي استفاده گرديد و از آزمون‌هاي استنباطي کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تی نمونه ای برای تعیین گزینه ها و از آزمون فریدمن به منظور رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران استفاده گردید.نتایج نشان داد که موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر داشته است. پیشنهاد می شود هر یک از مؤلفه های موانع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و موانع مشارکت از دو دیدگاه معلمان وصاحب نظران بررسی گردد و اقدامات و راهكارهاي موثري در زمينه افزايش پیشرفت ورزش های پایه ارائه شود.  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق 1
  ۱٫۱٫ مقدمه 2
  ۲٫۱٫ بیان مسئله 4
  ۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق 7
  ۴٫۱٫ اهداف تحقیق 9
  ۱٫۴٫۱٫ اهداف کلی تحقیق 9
  ۲٫۴٫۱٫ اهداف جزئی تحقیق 9
  ۵٫۱٫ فرضیات تحقیق 9
  ۶٫۱٫ محدوده تحقیق 10
  ۷٫۱٫ تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 10
  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق 12
  ۱٫۲٫ مقدمه 13
  ۲٫۲٫ ورزش 13
  ۱٫۲٫۲٫ اهداف تربيت بدني وورزش 15
  ۲٫۲٫۲٫ سلسله مراتب ورزش 15
  ۳٫۲٫۲٫ مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی 17
  ۳٫۲٫ توسعه 18
  ۱٫۳٫۲٫ توسعه و گسترش ورزش 19
  ۲٫۳٫۲٫ رويكردهاي توسعه ورزش 21
  ۲٫۳٫۲٫ چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش 22
  ۱٫۳٫۳٫۲٫ چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین 22
  ۴٫۳٫۲٫ نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص 23
  ۱٫۵٫۳٫۲٫ مدل اندیشه های هرمی 27
  ۷٫۲٫ مدل هرمی توسعه ورزش 27
  ۲٫۵٫۳٫۲٫ مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTA D) 28
  ۳٫۵٫۳٫۲٫ مدل توسعه ای C ôté’s از مشارکت ورزشی (D M S P) 31
  ۴٫۵٫۳٫۲٫ مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد 32
  ۴٫۲٫ ورزش پایه 36
  ۵٫۲٫ ورزش در مدارس 41
  ۱٫۵٫۲٫ ورزش مدارس در سایر کشور ها 44
  ۳٫۶٫۲٫ مشكلات درس تربيت بدني در مدارس 48
  ۶٫۲٫ عوامل بازدارنده 51
  ۷٫۲٫ ادبیات و پیشینه تحقیق 55
  ۱٫۷٫۲٫ پیشینه داخلی 55
  ۲٫۷٫۲٫ پیشینه خارجی 60
  ۹٫۲٫ جمع بندی: 67
  فصل سوم: روش شناسی تحقیق 69
  ۱٫۳٫ مقدمه 70
  ۲٫۳٫ روش تحقيق 70
  ۴٫۳٫ نمونه آماري و روش نمونه گيري 71
  ۵٫۳٫ متغیرهای تحقیق 71
  ۶٫۳٫ ابزار اندازه‌گيري 71
  ۷٫۳٫ روایی ابزار اندازه گیری 72
  ۸٫۳٫ پایایی ابزار اندازه گیری 72
  ۹٫۳٫ روش گرد‌آوري اطلاعات 73
  ۳-۱۰ روش تجزيه و تحليل آماري تحقيق 78
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 79
  ۱٫۴٫ مقدمه 102
  ۲٫۴٫ آمار توصیفی 102
  ۱٫۲٫۴٫ ویژگیهای فردی 102
  ۱٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل 102
  ۲٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن 103
  ۳٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی 103
  ۲٫۲٫۴٫ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 104
  ۳٫۴٫ تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 104
  ۱٫۳٫۴٫ بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 104
  ۲٫۳٫۴٫ آزمون فرضیه ها 105
  ۱٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه اول 105
  ۴٫۲٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه دوم 105
  ۳٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه سوم 106
  ۴٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه چهارم 106
  ۵٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه پنجم 107
  ۶٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه ششم 107
  ۷٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه هفتم 108
  فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 110
  ۱٫۵٫مقدمه 111
  ۲٫۵٫ خلاصه آمار توصیفی 111
  ۱٫۲٫۵٫ ویژگیهای فردی 111
  ۳٫۵٫ خلاصه آمار استنباطی 111
  ۱٫۳٫۵٫ بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 111
  ۲٫۳٫۵٫ بحث آزمون فرضیه ها 112
  ۱٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه اول 112
  ۲٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه دوم 113
  ۳٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه سوم 114
  ۴٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه چهارم 115
  ۵٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه پنجم 116
  ۶٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه ششم 117
  ۷٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه هفتم 118
  ۸٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه هشتم 118
  ۴٫۵٫ محدوديت‌هاي تحقيق 119
  ۱٫۴٫۵٫ محدودیتهای اجرایی 119
  ۲٫۴٫۵٫ محدودیتهای روش شناسی 119
  ۵٫۵٫ پيشنهادهاي تحقيق 120
  ۱٫۵٫۵٫ پیشنهادی مبتنی بر یافتهها 120
  ۲٫۵٫۵٫ پیشنهادهای روششناختی 120
  منابع: 121  برچسب ها: شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران موانع توسعه ورزش پایه ورزش پایه ورزش های پایه شهر تهرانتوسعه ورزش مدیریت ورزشی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی تربیت بدنی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.