فایل های دیگر این دسته

تربیت بدنی و آثار آن در سلامت بدن با ورزش تربیت بدنی و آثار آن در سلامت بدن با ورزش قیمت: 6,600 تومان
تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت قیمت: 8,000 تومان
آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان قیمت: 7,500 تومان
اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم های کبدی در رت های نر سالم اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم های کبدی در رت های نر سالم قیمت: 10,000 تومان
اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص هاي بدني و ركورد ۱۰۰ متر آزاد دختران شناگر ۱۰ تا ۱۴ سال اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص هاي بدني و ركورد ۱۰۰ متر آزاد دختران شناگر ۱۰ تا ۱۴ سال قیمت: 10,000 تومان
اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا-۳ بر شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع دو اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا-۳ بر شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع دو قیمت: 12,000 تومان
اثر ۳ و ۶ هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین اثر ۳ و ۶ هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین قیمت: 14,000 تومان
آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال قیمت: 7,000 تومان
آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر قیمت: 10,000 تومان
اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس قیمت: 12,000 تومان

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 120 صفحه چکیده : تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي بوده است.جامعه آماري دراين پژوهش شامل كليه مدیران ومعلمان تربيت بدني مدارس مقطع ابت

کد فایل:13564
دسته بندی: علوم انسانی » تربیت بدنی
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 64 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:1,602 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 120 صفحه

  چکیده :
  تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي بوده است.جامعه آماري دراين پژوهش شامل كليه مدیران ومعلمان تربيت بدني مدارس مقطع ابتدایی شهر تهراندر سال تحصيلي۹۳-۱۳۹۲بوده است که این تحقیق موردی در مناطق ۱٫۴٫۸٫۱۳ آموزش پرورش صورت گرفته است.جامعه آماری حدود ۴۶۰ نفربوده اند. این پرسشنامه محقق ساخته شامل ۳۲ سوال با متغیرهای موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بوده است،با ارزش گذاری از نوع لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی بین ۱ تا ۵ را به خود اختصاص می دهد..تعیین حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود۱۳۴ نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گیری انجام شد. در اين تحقيق جهت ‌تحليل‌ دادها‌ براي خلاصه كردن و طبقه‌بندي داده‌هاي خام و محاسبه فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، دامنه تغييرات و جداول فراواني و نمودار از آزمون توصيفي استفاده گرديد و از آزمون‌هاي استنباطي کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تی نمونه ای برای تعیین گزینه ها و از آزمون فریدمن به منظور رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران استفاده گردید.نتایج نشان داد که موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر داشته است. پیشنهاد می شود هر یک از مؤلفه های موانع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و موانع مشارکت از دو دیدگاه معلمان وصاحب نظران بررسی گردد و اقدامات و راهكارهاي موثري در زمينه افزايش پیشرفت ورزش های پایه ارائه شود.  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق 1
  ۱٫۱٫ مقدمه 2
  ۲٫۱٫ بیان مسئله 4
  ۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق 7
  ۴٫۱٫ اهداف تحقیق 9
  ۱٫۴٫۱٫ اهداف کلی تحقیق 9
  ۲٫۴٫۱٫ اهداف جزئی تحقیق 9
  ۵٫۱٫ فرضیات تحقیق 9
  ۶٫۱٫ محدوده تحقیق 10
  ۷٫۱٫ تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 10
  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق 12
  ۱٫۲٫ مقدمه 13
  ۲٫۲٫ ورزش 13
  ۱٫۲٫۲٫ اهداف تربيت بدني وورزش 15
  ۲٫۲٫۲٫ سلسله مراتب ورزش 15
  ۳٫۲٫۲٫ مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی 17
  ۳٫۲٫ توسعه 18
  ۱٫۳٫۲٫ توسعه و گسترش ورزش 19
  ۲٫۳٫۲٫ رويكردهاي توسعه ورزش 21
  ۲٫۳٫۲٫ چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش 22
  ۱٫۳٫۳٫۲٫ چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین 22
  ۴٫۳٫۲٫ نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص 23
  ۱٫۵٫۳٫۲٫ مدل اندیشه های هرمی 27
  ۷٫۲٫ مدل هرمی توسعه ورزش 27
  ۲٫۵٫۳٫۲٫ مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTA D) 28
  ۳٫۵٫۳٫۲٫ مدل توسعه ای C ôté’s از مشارکت ورزشی (D M S P) 31
  ۴٫۵٫۳٫۲٫ مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد 32
  ۴٫۲٫ ورزش پایه 36
  ۵٫۲٫ ورزش در مدارس 41
  ۱٫۵٫۲٫ ورزش مدارس در سایر کشور ها 44
  ۳٫۶٫۲٫ مشكلات درس تربيت بدني در مدارس 48
  ۶٫۲٫ عوامل بازدارنده 51
  ۷٫۲٫ ادبیات و پیشینه تحقیق 55
  ۱٫۷٫۲٫ پیشینه داخلی 55
  ۲٫۷٫۲٫ پیشینه خارجی 60
  ۹٫۲٫ جمع بندی: 67
  فصل سوم: روش شناسی تحقیق 69
  ۱٫۳٫ مقدمه 70
  ۲٫۳٫ روش تحقيق 70
  ۴٫۳٫ نمونه آماري و روش نمونه گيري 71
  ۵٫۳٫ متغیرهای تحقیق 71
  ۶٫۳٫ ابزار اندازه‌گيري 71
  ۷٫۳٫ روایی ابزار اندازه گیری 72
  ۸٫۳٫ پایایی ابزار اندازه گیری 72
  ۹٫۳٫ روش گرد‌آوري اطلاعات 73
  ۳-۱۰ روش تجزيه و تحليل آماري تحقيق 78
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 79
  ۱٫۴٫ مقدمه 102
  ۲٫۴٫ آمار توصیفی 102
  ۱٫۲٫۴٫ ویژگیهای فردی 102
  ۱٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل 102
  ۲٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن 103
  ۳٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی 103
  ۲٫۲٫۴٫ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 104
  ۳٫۴٫ تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 104
  ۱٫۳٫۴٫ بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 104
  ۲٫۳٫۴٫ آزمون فرضیه ها 105
  ۱٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه اول 105
  ۴٫۲٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه دوم 105
  ۳٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه سوم 106
  ۴٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه چهارم 106
  ۵٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه پنجم 107
  ۶٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه ششم 107
  ۷٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه هفتم 108
  فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 110
  ۱٫۵٫مقدمه 111
  ۲٫۵٫ خلاصه آمار توصیفی 111
  ۱٫۲٫۵٫ ویژگیهای فردی 111
  ۳٫۵٫ خلاصه آمار استنباطی 111
  ۱٫۳٫۵٫ بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 111
  ۲٫۳٫۵٫ بحث آزمون فرضیه ها 112
  ۱٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه اول 112
  ۲٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه دوم 113
  ۳٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه سوم 114
  ۴٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه چهارم 115
  ۵٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه پنجم 116
  ۶٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه ششم 117
  ۷٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه هفتم 118
  ۸٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه هشتم 118
  ۴٫۵٫ محدوديت‌هاي تحقيق 119
  ۱٫۴٫۵٫ محدودیتهای اجرایی 119
  ۲٫۴٫۵٫ محدودیتهای روش شناسی 119
  ۵٫۵٫ پيشنهادهاي تحقيق 120
  ۱٫۵٫۵٫ پیشنهادی مبتنی بر یافتهها 120
  ۲٫۵٫۵٫ پیشنهادهای روششناختی 120
  منابع: 121  برچسب ها: شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران موانع توسعه ورزش پایه ورزش پایه ورزش های پایه شهر تهرانتوسعه ورزش مدیریت ورزشی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی تربیت بدنی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.