فایل های دیگر فروشنده

فایل های دیگر این دسته

بررسی رابطه میان رقابت بازار تولید و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه میان رقابت بازار تولید و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 30,000 تومان
نظام حاکمیت شرکتی و کارایی شرکتها (مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) نظام حاکمیت شرکتی و کارایی شرکتها (مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) قیمت: 30,000 تومان
پایان نامه مطالعه نسبت قيمت به سود (P/E)به عنوان ابزاري براي پيش بيني هزينه حقوق صاحبان سهام پایان نامه مطالعه نسبت قيمت به سود (P/E)به عنوان ابزاري براي پيش بيني هزينه حقوق صاحبان سهام قیمت: 40,000 تومان
پایان نامه تاثیر مکانیزم های مختلف بانکداری الکترونیک بر سود آوری بانک های منتخب خصوصی پایان نامه تاثیر مکانیزم های مختلف بانکداری الکترونیک بر سود آوری بانک های منتخب خصوصی قیمت: 40,000 تومان
ارزیابی تاثيرات ويژگي هاي هيئت مديره بر عدم تقارن اطلاعات با بکارگيري مدل بوون فو و همکاران (2011) ارزیابی تاثيرات ويژگي هاي هيئت مديره بر عدم تقارن اطلاعات با بکارگيري مدل بوون فو و همکاران (2011) قیمت: 50,000 تومان
پایان نامه بررسی رابطه مالیات های مستقیم و اشتغال در بخش های عمده اقتصادی کشور پایان نامه بررسی رابطه مالیات های مستقیم و اشتغال در بخش های عمده اقتصادی کشور قیمت: 40,000 تومان
بررسی تاثیر شیوه های مختلف تأمین مالی بر نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی تاثیر شیوه های مختلف تأمین مالی بر نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قیمت: 40,000 تومان
پایان نامه بررسی رابطه بین نوع حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری پایان نامه بررسی رابطه بین نوع حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری قیمت: 30,000 تومان
پایان نامه بررسی تاثير بانكداری الكترونيكی بر ارتقای عملكرد بانك ملت پایان نامه بررسی تاثير بانكداری الكترونيكی بر ارتقای عملكرد بانك ملت قیمت: 20,000 تومان
پایان نامه تاثیر استراتژی فرصت طلبانه شرکتها بر تعیین ساختار سرمایه پایان نامه تاثیر استراتژی فرصت طلبانه شرکتها بر تعیین ساختار سرمایه قیمت: 30,000 تومان

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس مي پردازد . محافظه كاري بر مبناي دو معيار عدم تقارن زماني سودكه معيار سود و زياني و ارزش بازار به ارزش دفتري سهام كه معيار ترازنامه اي است مورد اندازه گيري قرار مي گيرد . لذا در اين تحقيق رابطه

کد فایل:10444
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
نوع فایل:متفرقه

تعداد مشاهده: 219 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:732 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 •  ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری  و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  تعداد صفحات : 135 صفحه

  فرمت فایل اصلی : doc  قابل ویرایش با نرم افزار ورد

  چكيده:

  اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس مي پردازد . محافظه كاري بر مبناي دو معيار عدم تقارن زماني سودكه معيار سود و زياني و ارزش بازار به ارزش دفتري سهام كه  معيار  ترازنامه اي است  مورد اندازه گيري قرار مي گيرد . لذا در اين تحقيق رابطه هزينه سرمايه با محافظه كاري بر مبناي اين دو معيار سنجيده مي شود .

  با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي و قيمت هاي سهام 86 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1380 تا 1387 و با بهره گيري از روش تجزيه وتحليل رگرسيون خطي چندمتغيره،به كمك نرم افزار SPSS ، نتايج تحقيق نشان داد كه بين هزينه سرمايه بر اساس پرتفوي شركت ها و محافظه كاري بر مبناي عدم تقارن زماني سود  رابطه منفي وجود دارد . همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري  سهام رابطه مثبت معني داري وجود دارد .

  علت واكنش متفاوت هزينه سرمايه نسبت به دو معيار محافظه كاري ناشي از تفاوت در ساختار اين دو معيار است . چرا كه معيار عدم تقارن زماني سود يك معيار سود و زياني است در حاليكه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري يك معيار ترازنامه اي است .

   

  چكيده:.. 1

  مقدمه:.. 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1.     مقدمه : 4

  2-1. بيان مسئله. 5

  3-1. اهميت و ضرورت تحقيق.. 7

  4-1. اهداف تحقيق.. 8

  5-1.فرضيه هاي تحقيق.. 9

  6-1.روش تحقيق.. 9

  7-1.مدل هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 10

  8-1 .قلمرو تحقيق.. 11

  1-8-1. قلمرومكاني: 11

  2-8-1. قلمرو زماني: 11

  3-8-1. قلمرو موضوعي: 11

  9-1. تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق.. 12

  10-1. ساختار تحقيق.. 12

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 . مقدمه. 15

  2-2. محافظه كاري در گزارشگري مالي.. 16

  1-2-2.تعريف محافظه كاري.. 16

  2-2-2 . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري.. 19

  4-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري.. 23

  1-4-2. معيارهاي خالص دارايي ها 24

  2-4-2.  معيارهاي سود و اقلام تعهدي.. 24

  6-2. رابطه عدم تقارن زماني سود با نسبت MTB. 29

  7-2. معيارهاي محافظه کاري.. 29

  1-7-2. ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري سهام. 29

  2-7-2.  معيار عدم تقارن زماني سود. 30

  3-7-2. رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري وعدم تقارن زماني سود. 31

  8-2. هزينه سرمايه. 33

  1-8-2 . مفروضات الگوي هزينه سرمايه. 36

  2-8-2.نقش هزينه سرمايه در تصميمات سرمايه گذاري.. 42

  3-8-2. نقش هزينه سرمايه در تصميم هاي مالي.. 42

  4-8-2 .كاربرد مفهوم هزينه سرمايه. 43

  5-8-2 .عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه. 43

  6-8-2. ارتباط بين اطلاعات حسابداري، افشاء و هزينه سرمايه. 45

  7-8-2 .ارتباط بين كيفيت اطلاعات حسابداري، محافظه كاري و هزينه سرمايه. 46

  8-8-2.رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود. 50

  9-8-2.رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام..... 50

  9-2- بخش دوم :پيشينه تحقيق.. 51

  10-2. پيشينه تحقيقات انجام شده خارج ازكشور 51

  1-10-2- نقش اطلاعاتي محافظه كاري.. 52

  2-10-2- محافظه كاري در حسابداري.. 52

  3-10-2-بررسيمحافظهكاريدرميان شركتهايانگليسيو امريكايي.. 53

  4-10-2-بررسيرابطهمحافظهكاري باانگيزههايمنفعتجويانه مديرانكهباعثزيان شركتمي گردد..... 54

  5-10-2-بررسيرابطهبين محافظهكاريوراهبري شركتيباتوجهبهتركيب اعضايهياتمديره.... 54

  6-10-2-اطلاعات و هزينه سرمايه. 55

  7-10-2- ارائه مجدد در  حسابداري و ريسك اطلاعاتي.. 56

  8-10-2- هزينه سرمايه و ويژگيهاي كيفي سود. 56

  9-10-2- محافظه كاري حسابداري و هزينه سرمايه. 57

  11-2 پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران. 59

  1-11-2-عدم تقارن زماني سود به عنوان معيار محافظه كاري در گزارشگري مالي 59

  2-11-2-بررسي رابطه بين ويژگيهاي كيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي.. 60

  3-11-2- شناسايي الگوي هزينه سرمايه و عوامل موثر بر آن. 60

  4-11-2-رابطه كيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه در ايران 61

  5-11-2-بررسي رابطه بين كيفيت سود و هزينه سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 62

  6-11-2- محاسبه هزينه سرمايه يك واحد تجاري 62

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  1-3- مقدمه: 65

  2-3-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش... 66

  3-3.جامعهآماري.. 66

  4-3 . قلمروموضوعي. 67

  5-3 . قلمروزماني و مكاني.. 67

  6-3 . روشگردآوریاطلاعات.. 67

  7-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 68

  1-7-3- متغيرهايمستقل(توضيحي(: 68

  2-7-3- متغيروابسته : 69

  8-3 . چگونگي بررسي فرضيه ها 69

  1-8-3 . بررسيمفروضاتاساسيمدلرگرسيونخطي: 69

  2-8-3 .آزمونمعنيداربودنفرضيهها 70

  3-8-3 .آزمونمعنيداربودنمتغيرمستقل. 70

  4-8-3. آزمونمعنيداربودنضريبهمبستگي((R. 71

  5-8-3 .آزمونخودهمبستگيبينمشاهدات.. 72

  9-3 روش آزمون فرضيه ها : 72

  1-9-3: آزمونفرضيات.. 72

  2-9-3.آزمون فرضيه اول: 74

  3-9-3 . آزمونفرضيهدوم. 75

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

  1-4-‏ مقدمه: 77

  2-4 .آمار توصيفي.. 77

  3-4 : ضريبهمبستگيبينمتغيرهايتحقيق.. 79

  4-4 :نتايجبررسيمفروضاتاساسيمدلرگرسيونخطي.. 80

  5-4. نتايجآزمونفرضيههايتحقيق.. 80

  1-5-4 .نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق.. 82

  1-1-5-4. نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس روش تشكيل پرتفوي.. 84

  2-1-5-4 .خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس روش پرتفوي.. 91

  2-5-4 .نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق.. 91

  6-4. خلاصه نتايج. 93

  7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 94

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5-مقدمه: 96

  2-5. خلاصهيافتههايتحقيق.. 97

  3-5. نتایج حاصل از تحقیق.. 98

  4-5 . محدوديتهايتحقيق.. 99

  5-5. پيشنهادها 100

  1-5-5.پيشنهادبرخاستهازتحقيق.. 100

  2-5-5 .پيشنهادبرايتحقيقاتآتي.. 101

  پیوستها

  منابع و ماخذ:

  منابع فارسي: 131

  منابع لاتین: 132

  چکیده انگلیسی .......................................................................................................135

   
  برچسب ها: حسابداری بورس سهام هزینه رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس محافظه کاری در حسابداری هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس پایان نامه حسابداری
 • فایل داکیومنت آماده قابل ویراش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.