کارتحقیقی بررسی عقد مساقات و آثار آن در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی عقد مساقات و آثار آن در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 52 صفحه چکیده هدف این پژوهش شناخت مساقات که به معنی آب دادن و سیر آب کردن است . ماده ۵۴۳ ق . م. می گوید :مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود

کد فایل:9314
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 237 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 52

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • کارتحقیقی بررسی عقد مساقات و آثار آن در حقوق ایران
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 52 صفحه
  چکیده
  هدف این پژوهش شناخت مساقات که به معنی آب دادن و سیر آب کردن است . ماده ۵۴۳ ق . م. می گوید :مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن . تفاوت مزارعه با مساقات در این است که در مزارعه زمین برای زراعت در اختیار عامل گذاشته می شود ولی در مساقات درختان مثمر جهت مراقبت و آبیاری و برداشت ثمره به عامل داده می شود .مساقات یکی از عقود لازم است که بین مالک درخت و عامل منعقد می گردد ، عامل در مقابل سهمی که از ثمره درختان دارد انجام عملیاتی از آبیاری و سم پاشی و هرس و پیوند زنی و نظایر آن را در مدت معین به عهده می گیرد . عقد لازم مساقات مثل مزارعه منحل نمی شود مگر به سبب اقاله یا فسخ به علت قانونی بنابراین به فوت هر کدام از مالک و عامل ورثه قائم مقام موروث خواهد بود ، اما اگر مساقات مقید به مباشرت عامل باشد ، به فوت او عقد باطل می گردد .ماده ۵۴۵ ق . م. تصریح نموده « مقررات راجع به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید » .
  موضوع عقد مساقات درختان مثمر است ، مدت باید معین باشد ، عامل عهده دار عملیاتی در ارتباط با درختان می باشد ، سهم عامل باید به طور مشاع از ثمره درختان معین گردد .
  ماده ۵۴۴ ق. م. در ارتباط با فسخ یا بطلان می گوید « در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود »
  در عقد مساقات درختان غیر مثمر مثل زبان گنجشک ، اقاقیا ، چنار و بید و نظایر آن را نمی توان به عامل سپرد تا مراقبت نماید . درختان موضوع عقد ، باید مثمر باشند ، مثل درخت نخل ، درخت انار ، درخت سیب و گلابی و درختان مرکبات که هرکدام از این درخت ها چندین سال عمر می نمایند ، بوته هایی که دارای ریشه مستحکم هستند مثل مو و تمشک می توانند مورد مساقات قرارگیرند ، همچنین درختان گل مثل گل سرخ که برای گلاب و عطر بکار می روند در همین ردیف قراردارند . اما بوته هایی که طبیعتا اقتضای بقای بیش از یکسال ندارند مثل هندوانه و خربزه و خیار نمی توانند مورد مساقات قرارگیرند .برای عقد مساقات لازم نیست طرف عقد مساقات مالک اصل درخت ها باشد ، بلکه کافی است که مالک منافع آنها باشد .مدتی که در عقد مساقات معین می گردد ، باید به ماه و سال باشد و طوری تعیین گردد که ثمره آنها بدست آید بنابراین درختانی که در پائیز محصول می دهد ، نمی تواند در زمستان زمان آن باشد ، مساقات از عقود معاوضی است .
  کلید واژه : عقد ، قرارداد ، معامله ، جایز و معین ، مساقات ، مالک ، عامل ، احکام ، لزوم ، فسخ ، فقه ، حقوق

  فهرست مطالب
  چکیده أ‌
  مقدمه 1
  فصل اول : کلیات تحقیق 2
  مبحث اول : قواعد قراردادها 2
  گفتار اول : تعریف عقد 2
  گفتار دوم : تعریف عقد در قانون مدنى 3
  گفتار سوم : بررسی فقهی عقد 4
  گفتار چهارم : اقسام عقد در فقه و حقوق 4
  گفتار پنجم : بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد 6
  گفتار ششم: قصد و رضا در عقد و قراردادها 7
  گفتار هفتم : اهلیت در عقد و قرارداد 7
  گفتار هشتم : معلوم و معین بودن موضوع 9
  گفتار نهم: مشروعیت جهت قرارداد 10
  فصل دوم : بررسی عقد مساقات 11
  مبحث اول : تعریف ، ماهیت و ارکان عقد مساقات 11
  گفتار اول :مساقات در لغت و اصطلاح 11
  گفتار دوم : ماهیت عقد مساقات 12
  مبحث دوم : ارکان عقد مساقات 12
  بند اول : صیغه 12
  بند دوم: متعاملین 13
  بند سوم : موردمعامله 13
  مبحث دوم : مدت ، شرایط ، فسخ و ابطال مساقات 13
  گفتار اول : مدت زمان مساقات 13
  گفتار دوم : شرایط مساقات 14
  گفتار سوم : فسخ یا بطلان مساقات: 15
  مبحث سوم: بررسی فقهی عقد مساقات 16
  بند اول : عقد مساقات و لزوم آن 16
  بند دوم :صحّت مساقات قبل از ظهور ثمره 16
  بند سوم :حكم مساقات با موت مالك يا عامل 17
  بند چهارم : در آنچه بر او مساقات واقع مى شود 17
  بند پنجم : احكام مربوط به تلف شدن ثمره 17
  بند ششم : مدّت مساقات 17
  بند هفتم : مسؤول عمل در مساقات 18
  بند هشتم : شرط تمام يا مقدارى از عمل بر مالك در مساقات 18
  بند نهم : حق فسخ مالك در فرض كوتاهى عامل 18
  بند دهم : شرط تشريك غير در عمل 19
  بند یازدهم : شرط اخذ اجرت اجير از مالك يا خروج آن از حاصل 19
  بند دوازدهم : لزوم اختصاص مقدارى از فايده به عامل 20
  بند سیزدهم : اشكال در اشتراط اختصاص حصّه اى از اصول به عامل 20
  مبحث چهارم : احكام مساقات 21
  بند اول :حكم ثمره و اجرت در فرض فساد مساقات 21
  بند دوم : حكم انحاى جعل اجرت از ثمره 21
  بند سوم : اشتراط مساقات ديگر در ضمن عقد 22
  بند چهارم : صور مختلف تعدّد حصص و لزوم معلوميّت آن 22
  بند پنجم : فرار عامل از مساقات با فرض عدم تعيّن مباشرت در عقد 23
  بند ششم : فرض تعيّن مباشرت 23
  بند هفتم : تقدم قول عامل در فرض ادّعاى خيانت يا سرقت يا تفريط از طرف مالك 23
  بند هشتم : انكشاف عدم مالكيّت مساقى 24
  بند نهم : فرض جواز مساقات غير 24
  بند دهم: ثبوت خراج زمين بر مالك 25
  بند یازدهم : فرض غاصبيّت مساقى و رجوع مالك 25
  بند دوازدهم : زمان مملوكيّت فايده و وجوب زكات 25
  بند سیزدهم : دفع زمين براى كاشت درخت و تنصيف درختها 25
  مبحث پنجم : خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم 26
  گفتار اول : جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزا 27
  گفتار دوم : جایگاه رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت» 28
  بند اول : موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد 29
  بند دوم : مال سپرده شده باید متعلّق به غیر باشد 30
  بند سوم : مال باید به طریق قانونی، مشروط به استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن سپرده شده باشد 30
  گفتار سوم : صدق عنوان خیانت در امانت در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانی 37
  گفتار پنجم : انحصار یا عدم انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی به مصادیق مذکور در قانون 37
  گفتار ششم : اثبات رابطه امانی قراردادی از دیدگاه دادرسی کیفری 38
  مبحث ششم : نمونه قرارداد عقد مساقات 39
  نتیجه گیری 43
  منابع و ماخذ 57

  برچسب ها: کارتحقیقی بررسی عقد مساقات و آثار آن در حقوق ایران بررسی عقد مساقات بررسی حقوقی عقد مساقات عقد مساقات کار تحقیقی رشته حقوق کار تحقیقی حقوق دانلود کار تحقیقی رشته حقوق مقالات رشته حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.