فایل های دیگر فروشنده

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق قیمت: 8,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران قیمت: 11,000 تومان

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی اجاره رحم در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی اجاره رحم در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 44 صفحه چکیده یکی از حالتهای مختلف استفاده از روشهای نوین باروری مصنوعی استفاده از رحم جایگزین می‌باشد که اصطلاحاً به آن «اجاره رحم» نیز می گویند. بدین معنی که طبق قراردادی زنی (غیرهمسر) قبول می کند تا

کد فایل:9310
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 149 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 44

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی اجاره رحم در حقوق ایران
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 44 صفحه
  چکیده
  یکی از حالتهای مختلف استفاده از روشهای نوین باروری مصنوعی استفاده از رحم جایگزین می‌باشد که اصطلاحاً به آن «اجاره رحم» نیز می گویند. بدین معنی که طبق قراردادی زنی (غیرهمسر) قبول می کند تا با استفاده از روشهای کمکی تولیدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی که در محیط آزمایشگاه بارور شده و به جنین تبدیل شده باردار شود و پس از سپری شدن مدت حمل و تولّد، فرزند را به زوج طرف توافق (والدین حکمی) تحویل دهد و در مقابل والدین حکمی نیز باید از عهده تعهّدات با توجه به نوع قرارداد منعقده برآیند. اینگونه قراردادها با حقوق مربوط به شخصیت انسان ارتباط کامل دارند و در این زمینه در کشورمان نصّ صریح قانونی وجود ندارد و هر چند ماهیّت حقوقی اینگونه قراردادها با هیچکدام از عقود معین در قانون مدنی با وجود شباهت با بعضی از آنها منطبق نیست، ولی به نظر می‌رسد اینگونه قراردادها بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجرا می‌باشند.
  واژگان کلیدی: رحم جایگزین، والدین حکمی، تعهّدات، قرارداد، مادر جانشین ، نفقه ، نسب ، اهلیت ، فقه و حقوق


  فهرست مطالب
  چکیده أ‌
  مقدمه 1
  فصل اول : کلیات تحقیق 2
  مبحث اول : بررسی لقاح (تلقیح مصنوعی ) و تاریخچه آن 2
  گفتار اول : تعریف لقاح (تلقیح مصنوعی ) 2
  گفتار دوم : تاریخچه تلقیح مصنوعی 2
  مبحث دوم : بررسی قرارداد اجاره رحم در فقه 3
  گفتار اول : حکم تکلیفی اجاره رحم «جواز یا عدم جواز» 3
  بند اول : آیات 4
  بند دوم : روایات 4
  گفتار دوم : احکام وضعی ناشی از رحم اجاره‌ای در فقه 6
  بند اول : نسب کودک ناشی از رحم اجاره‌ای 6
  بند دوم : ارث 8
  بند سوم : نفقه 9
  بند چهارم : حضانت و ولایت 10
  گفتار سوم : نظر برخی از فقها درباره رحم اجاره‌ای 11
  فصل دوم : بررسی قرارداد رحم جایگزین در حقوق موضوعه 12
  مبحث اول : تعریف قرارداد رحم جایگزین 12
  مبحث دوم : اقسام قرارداد رحم جایگزین 13
  گفتار اول : قراردادهای تجاری 13
  گفتار دوم: قراردادهای غیرتجاری یا نوع دوستانه 13
  مبحث سوم : تعریف حق و حدود آن برای انسان 14
  گفتار اول : ویژگیهای مربوط به حقوق شخصیت 15
  گفتار دوم : قراردادهای مربوط به حقوق شخصیت 16
  مبحث چهارم : ضرورت و طرفین قرارداد رحم جایگزین 17
  گفتار اول : ضرورت قرارداد 17
  گفتار دوم : طرفین قرارداد رحم جایگزین 18
  مبحث پنجم : خصوصیّات قرارداد رحم جایگزین به اعتبار شرایط انعقاد و آثار آن 19
  گفتار اول : رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد رحم جایگزین 19
  گفتار دوم : لازم یا جایز بودن قرارداد رحم جایگزین 20
  گفتار سوم : تملیکی یا عهد بودن قرارداد رحم جایگزین 20
  گفتار چهارم : معّوض یا مجّانی بودن قرارداد رحم جایگزین 21
  گفتار پنجم : مسامحی یا معاملی بودن قرارداد رحم جایگزین 21
  مبحث ششم : صحّت قرارداد رحم جایگزین 22
  گفتار اول : وجود قصد و تراضی طرفین 23
  گفتار دوم : اهلیّت طرفین در قرارداد رحم جایگزین 23
  گفتار سوم : مورد معامله در قرارداد رحم جایگزین 24
  بند اول : تعهّدات والدین متقاضی 24
  بند دوم : تعهّدات مادر جانشین 25
  مبحث هفتم : ماهیّت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین 25
  گفتار اول : مقایسه قرارداد رحم جایگزین با عقد اجاره اشخاص و اشیا 26
  گفتار دوم : قرارداد رحم جایگزین و عقد ودیعه 27
  گفتار سوم : قرارداد رحم جایگزین و عقد عاریه 28
  گفتار چهارم : قرارداد رحم جایگزین و عقد جعاله 28
  گفتار پنجم : قرارداد رحم جایگزین و عقد صلح 29
  گفتار ششم : قرارداد رحم جایگزین و قرارداد خصوصی (ماده ۱۰ قانون مدنی) 30
  گفتار ششم : نمونه قرارداد اجاره رحم 31
  گفتار هفتم : قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور 36
  گفتار هشتم : قانون رحم اجاره ای در قانون فرانسه 37
  منابع و ماخذ 39


  برچسب ها: کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی اجاره رحم در حقوق ایران اجاره رحم کار تحقیقی اجاره رحم کار تحقیقی رشته حقوق کار تحقیقی حقوق دانلود کار تحقیقی رشته حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.