کار تحقیقی تجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی

کار تحقیقی تجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 40 صفحه چکیده «مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که‌ پسـ‌ از‌ گـذشت مـدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت‌ نخواهد گرفت. مرور زمـان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان

کد فایل:9267
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 282 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 41

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • کار تحقیقی تجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 40 صفحه
  چکیده
  «مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که‌ پسـ‌ از‌ گـذشت مـدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت‌ نخواهد گرفت. مرور زمـان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است‌. در ایران تا سال‌ 1357‌ در کلیه جرایم بـه استناد مواد ۴۹ تا ۵۳ قـانون مـجازات عمومی مرور زمان اعمال می‌شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام‌ جزایی حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از مـوارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد می‌توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون‌ آئین‌ دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی مـی‌شود. لکـن در فقه شیعه این مسأله سابقه‌ای ندارد‌ و نظر‌ صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلی حاکم در فقه شیعه می‌توان مرور زمان را پذیرفت.انگیزه نویسندگان این پژوهش بیان جایگاه فعلی«مرور زمان»در نظام حقوقی جمهوری‌ اسـلامی‌ ایـران‌ اسـت که جهت تبیین این هدف کوشیده‌اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده‌ و ضمن بـیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن‌ که در نظام حقوقی‌ ایـران‌ پذیرفته شده مشخص و بـا اشـاره‌ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب، نقطه‌نظر حقوقدانان و فقهاء عظام را به اختصار بیان دارند و از این طریق به فرضیات‌ مطروحه شامل:
  ۱٫پذیرش عام‌الشمول پدیده مرور زمان در حقوق کشورها
  ۲٫مـقبولیت این تأسیس در نظام حقوقی اسلام
  ۳٫نهایتا اثبات ضرورت پذیرش آن و بروز اختلالات بسیار در نظام مبادلات و قراردادها در صورت‌ طرد‌ این تأسیس از نظام حقوقی کشور به ویژه در بعد روابط بین‌اللملی را مورد بحث و تجزیه و تـحلیل قـرار دهند و در پایان به نتیجه‌گیری بپردازند.
  کلید واژه :مجنی علیه ، متهم تعقیب ، دستگاه قضا ، حکم ، دعوی ، قاضی ، دادگاه ، مرور زمان ، تجدید اعتبار ، فقه و حقوق

  فهرست عناوین
  چکیده أ‌
  مقدمه 1
  فصل اول.کلیات 1
  ۱-۱- انگیزه انتخاب موضوع 1
  ۱-۲- شناخت مرور زمان و مفهوم آن 2
  ۱-۲- ۱-تعریف مرور زمان 2
  ۱-۲-۲- مفهوم مرور زمان 3
  ۱-۳- اقسام مرور زمان 3
  ۱-۳-۱- مرور زمان مـملّک 3
  ۱-۳-۲- مرور زمان مسقط حق 4
  ۱-۳-۳- مرور زمان‌ مسقط‌ دعوی 4
  ۱-۴- قـلمرو بحث مرور زمان 5
  ۱-۴-۱- به لحـاظ مـاهیت حـقوقی 5
  ۱-۴-۲- به لحاظ کاشف یا ناقل بودن حق 5
  ۱-۴-۳- به لحاظ اصل یا استثنائی بودن قاعده 5
  ۱-۴-۴- به لحاظ نوع حق 6
  ۱-۵- نگرشی‌ بر‌ ماهیت حقوقی مرور زمان 6
  ۱-۶-سابقه مرور زمان در تاریخ حقوق ایران‌ 6
  ۱-۶-۱- سرگذشت‌ تحلیلی مرور زمان در حقوق ایران 7
  ۱-۶-۱-۱- قبل از انقلاب 7
  ۱-۶-۱-۲- بعد از انـقلاب اسـلامی(از سال ۱۳۶۱) 8
  ۱-۶-۱-۲-۱- نظریات شورای نگهبان در دعاوی کیفری 8
  ۱-۶-۱-۲-۲- نظریات شورای نگهبان در دعاوی حقوقی 10
  ۱-۷- مرور زمان در قوانین‌ تجاری‌ 10
  ۱-۸- دلائل تأثیر مرور زمان 11
  ۱-۹- مبانی عقلی تأثیر مرور زمان 11
  ۱-۹-۱- مبانی‌ تأثیر مرور زمان مسقط دعوی 12
  ۱-۹-۲- مبانی تأثیر مرور‌ زمان‌ مسقط‌ یا موجد حق 12
  ۱-۱۰- مبانی نقلی یا فقهی مرور‌ زمان‌ 13
  فصل دوم : بررسی مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر در حقوق ایران 16
  ۲-۱- مفهوم مرور زمان حدی و تعزیری 16
  ۲-۲- تـعریف و انواع مرور زمان کیفری 17
  ۲-۲-۱- تعریف‌ مرور زمان کیفری 17
  ۲-۲-۲- انواع مرور زمان کیفری 17
  ۲-۲-۲-۱- مرور زمان تعقیب 17
  ۲-۲-۲- مرور زمان صدور‌ حکم‌ 18
  ۲-۲-۳- مرور‌ زمان اجرای حکم 18
  ۲-۳- فلسفه و ادله‌ قائلین‌ به مرور زمان 18
  ۲-۳-۱- نظریه تارد 18
  ۲-۳-۲- نظریه از بین رفـتن دلائل جـرم 19
  ۲-۳-۳- نظریه ترس از مجازات 19
  ۲-۳-۴- نظریه چشم پوشی دادسرا 20
  ۲-۳-۵- نظریه اصلاح و درمان مـجرم‌ 20
  ۲-۳-۶- نظریه سقوط حق‌، بر‌ اثر مسامحه‌ و غفلت‌ تشکیلات‌ قضایی 20
  ۲-۳-۷- نـظریه نسیان 20
  ۲-۳-۸- نـظریه ایـجاد حق مـکتسب بـرای مـجرم 21
  ۲-۳-۹- نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 22
  ۲-۴- مرور زمان جرایم‌ حدی‌ در مذاهب‌ اسلامی‌ 22
  ۲-۴-۱- آراء مذاهب اسلامی 22
  ۲-۴-۲- ادله آراء و اقوال 23
  ۲-۴-۲-۱-پذیرش مرور زمان در جرایم ‌‌حدی‌ 23
  ۲-۴-۲-۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شـهادت نـه با اقرار 24
  ۲-۴-۲-۳- سقوط حد‌ با مرور زمان در‌ صورت‌ اثبات با شهادت و عدم سقوط در صورت اقرار 27
  ۲-۴-۲-۴- عـدم‌ پذیـرش مرور زمان در حدود 28
  ۲-۴-۳- مرور زمـان در جـرایم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه 28
  ۲-۵- مرور زمـان در تـعزیرات 31
  ۲-۵-۱- قرآن 31
  ۲-۵-۲- روایات‌ 32
  ۲-۵-۳- عقل‌ و بنای عقلاء 33
  نتیجه‌گیری 34
  فهرست منابع و ماخذ 36
  برچسب ها: کار تحقیقی تجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی تجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی کار تحقیقی رشته حقوق کار تحقیقی حقوق دانلود کار تحقیقی رشته حقوق مقالات رشته حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.