فایل های دیگر فروشنده

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق قیمت: 8,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران قیمت: 11,000 تومان

کار تحقیقی بررسی اعسار و آثار آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

کار تحقیقی بررسی اعسار و آثار آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 43 صفحه چکیده كلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت كسی است كه تاجر نباشد و به جهت كافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بد

کد فایل:9211
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 223 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 43

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • کار تحقیقی بررسی اعسار و آثار آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 43 صفحه
  چکیده
  كلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت كسی است كه تاجر نباشد و به جهت كافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.در فقه واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.
  بعد از تصویب قانون اعسار طبق مادۀ ۳۹:
  «از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس، پذیرفته نخواهد شد.»
  از واژۀ اعسار در قوانین موضوعه و محاكم قضایی استفاده می‌شود.
  به شخصی كه صفت اعسار را دارا باشد «مُعْسِر» می‌گویند.
  بر طبق مادۀ یك قانون اعسار مُعسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد.
  حقوق‌دانان در تفسیر مادۀ ۳۸۰ قانون مدنی به صورت مبسوط به آن پرداخته‌اند.در حقوق كنونی «تفلیس» معادل حكم توقف برای تاجر ورشكسته است و مصداق دیگری ندارد، زیرا اعسار مانع تصرف معسر در مال خود نیست. بنابراین مُفَلَّس را نباید با مُفْلِس به معنای فقیر و ندار اشتباه كرد.از این رو اعسار مدنی با اعسار تجاری یا همان ورشكستگی تفاوت دارد.
  مادۀ ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد:
  «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه مدّعی اعسار نیست به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد.»

  کلید واژه : اعسار ، محکوم علیه ، محکوم له ، فقه و حقوق

  فهرست مطالب
  چکیده أ‌
  مقدمه 1
  فصل اول : کلیات
  ۱-۱- بیان مساله 3
  ۱-۲- تاریخچه تحقیق 4
  ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
  ۱-۴- اهداف تحقیق 4
  ۱-۵-سوال اصلی تحقیق 4
  ۱-۶- فرضیه های تحقیق 5
  ۱-۷- روش تحقیق 5
  ۱-۸- پیشینه تحقیق 5
  ۱-۹- تعريف اصطلاحات و بيان مفاهيم 6
  ۱-۱۰- تعریف اعسار 6
  ۱-۱۰-۱- معنای لغوی اعسار 6
  ۱-۱۰-۲- تعریف اصطلاحی اعسار 6
  ۱-۱۱- اعسار و اصطلاحات مشابه در فقه و حقوق 7
  ۱-۱۲- راه های محقق شدن اعسار 8
  ۱-۱۲-۱- اعسارمطلق: 8
  ۱-۱۲-۲- اعسارنسبی 9
  ۱-۱۳- مزایای ثبوت اعسار 9
  ۱-۱۴- سابقه تقنینی اعسار 9
  ۱-۱۵- مالی یاغیرمالی بودن دعوی اعسار 10
  ۱-۱۶- خوانده یا خواندگان دعوی اعسار 13
  ۱-۱۷- اقسام اعسار 15
  ۱-۱۸- طرفین دعوای اعسار 16
  ۱-۱۹- مقررات اعسار 16
  ۱-۲۰- فلسفه گرفتن هزینه دادرسی 17
  ۱-۲۱-معافیت موقت از هزینه دادرسی 17
  ۱-۲۲- دادخواست اعسار 18
  ۱-۲۳- دادگاه صالح به رسیدگی 18
  فصل دوم : اعسار و آثار آن
  ۲-۱ طرفین دعوای اعسار 21
  ۲-۲- ادلۀ اثبات اعسار 21
  ۲-۳- شخصی بودن حكم اعسار 21
  ۲-۴- حدود اعتبار حکم اعسار 22
  ۲-۴-۱- حکم اعسار برای یک دعوی 22
  ۲-۴-۲- اعتبار حکم اعسار در تمام مراحل دعوی 22
  ۲-۴-۳- بی اثر شدن حکم اعسار با فوت معسر 22
  ۲-۵-آثار حکم قبول اعسار 23
  ۲-۵-۱- معافیت موقت از هزینه دادرسی 23
  ۲-۵-۲- حق داشتن وکیل معاضدتی؛ 23
  ۲-۶- حکم رد دعوای اعسار از هزینه دادرسی 23
  ۲-۷- دعوی اعسار و تقسیط 24
  ۲-۸- نحوه اجرای محکومیت های مالی 24
  ۲-۹- آثار و نتایج اعسار در سایر قوانین 25
  ۲-۱۰- پایان اعسار 26
  ۲-۱۱- رد اعسار 26
  ۲-۱۲- اعسار از پرداخت هزینه و شرایط آن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 26
  ۲-۱۳- اعسار از نظر رأي وحدت رويه 31
  نتیجه گیری 37
  منابع و ماخذ 38  برچسب ها: کار تحقیقی بررسی اعسار و آثار آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه بررسی اعسار و آثار آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه کار تحقیقی بررسی اعسار و آثار آن در فقه امامیه اعسار کار تحقیقی حقوق کار تحقیقی رشته حقوق دانلود کار تحقیقی رشته حقوق مقالات رشته
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.