فایل های دیگر فروشنده

دانلود مقاله ترجمه شده : اینترنت اشیاء، دیدگاه، کاربردها و مباحث تحقیقاتی دانلود مقاله ترجمه شده : اینترنت اشیاء، دیدگاه، کاربردها و مباحث تحقیقاتی قیمت: 20,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مکانیسم تحمل خطا برای گرید محاسباتی با استفاده از الگوریتم Checkpoint دانلود مقاله ترجمه شده : مکانیسم تحمل خطا برای گرید محاسباتی با استفاده از الگوریتم Checkpoint قیمت: 12,500 تومان
شبکه های بی سیم حسگر بدن با پهنای باند بسیار وسیع: ارزیابی در شرایط کانال استاتیک و دینامیک شبکه های بی سیم حسگر بدن با پهنای باند بسیار وسیع: ارزیابی در شرایط کانال استاتیک و دینامیک قیمت: 11,500 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات در نگاه ابری چیست؟ دانلود مقاله ترجمه شده : مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات در نگاه ابری چیست؟ قیمت: 7,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : ابزار داده کاوی Data mining tools دانلود مقاله ترجمه شده : ابزار داده کاوی Data mining tools قیمت: 17,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مطالعه ای بر تکنیک های مدیریت انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم دانلود مقاله ترجمه شده : مطالعه ای بر تکنیک های مدیریت انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم قیمت: 8,000 تومان
کدینگ شبکه، بر مبنای پروتکل همه پخشی ایمن در شبکه های مِش بی سیم چند کاناله، چند فرکانسی کدینگ شبکه، بر مبنای پروتکل همه پخشی ایمن در شبکه های مِش بی سیم چند کاناله، چند فرکانسی قیمت: 10,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : یک روش تخصیص چندکاناله چند فرکانسی در شبکه های مِش بی سیم دانلود مقاله ترجمه شده : یک روش تخصیص چندکاناله چند فرکانسی در شبکه های مِش بی سیم قیمت: 7,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری دانلود مقاله ترجمه شده : مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری قیمت: 13,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر دانلود مقاله ترجمه شده : یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر قیمت: 9,000 تومان

کار تحقیقی بررسی روابط کارگر و کارفرما

کار تحقیقی بررسی روابط کارگر و کارفرما نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 64 صفحه چکیده روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي

کد فایل:9188
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 183 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 64

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • کار تحقیقی بررسی روابط کارگر و کارفرما
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 64 صفحه
  چکیده
  روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است . از آنزمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور باتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و بديشان چيزي ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) مي پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تأمين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي شود . تا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كارخود را انجام ميدهند و بدينسان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . راي رسيدن به مرحله فعلي، و ايجاد مقررات خاص و ويژه اي كه حاكم بر روابط بين كساني كه كار مي كنند وافراديكه از كار دسته اول استفاده مي كنند باشد ، راه دور و درازي پيموده شده است . كار مدتها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمي دادند و براي انجام كارهاي خويش افراد ديگر را بصورت برده و رعيت وخادم در خدمت خود در مي آوردند و از كار ايشان استفاده مي كردند . بررسي رابطه كار در چنين نظامهاي اجتماعي اگر چه مي تواند جالب باشد اما مورد بحث اين مقاله نيست زيرا به زحمت مي توان پذيرفت كه رابطه كار در صور ياد شده جنبه قراردادي داشته است و بين طرفين قراردادي ، از نوع قراردادهاي نظام حقوقي فعلي ، منعقد مي شده است . زيرا تنظيم قرارداد مستلزم قبول تساوي طرفين و آزادي اراده ايشان است كه در رابطه بين ارباب و برده و رعيت وجود آن بشدت مورد ترديد مي باشد بلكه ميتوان گفت عدم آن محل انكار نيست . در اين سطور هدف اين است كه روابط كساني كه كار مي كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانيكه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام مي شود ( در اصطلاح حقوقي فعلي كارفرما ) ، از زماني كه اين رابطه تابع قرارداد بين طرفين شده است ، مطالعه شود و بويژه اين نكته بررسي گردد كه قرارداد منعقد بين طرفين در تنظيم روابط ايشان چه نقشي دارد .
  کلید واژه : حق ، کارگر ، کارفرما ، کارگاه ، قرارداد ، قانون کار ، دعوی ، دادگاه ، مجازات

  فهرست مطالب
  چکیده ا
  مقدمه 1
  فصل اول : کلیات
  ۱-۱- طرح مساله 3
  ۱-۲- پیشینه موضوع در حقوق ایران 4
  ۱-۳- مفاهیم کلیدی و مؤثر در احراز رابطه کارگری و کارفرمایی 5
  ۱-۳-۱- حوزه شمول قانونکار 5
  ۱-۴- قرارداد کار و اجزای آن 10
  ۱-۴-۱- قراردادکار 11
  ۱-۴-۲- طرفین قرارداد کار 14
  ۱-۴-۲-۱- کارگر 14
  ۱-۴-۲-۲- کارفرما 16
  ۱-۴-۲-۳- کارگاه 17
  ۱-۵- معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در قانونکار 20
  ۱-۵-۱- تبعیت یا وابستگی (حقوقی و اقتصادی) 21
  ۱-۵-۱-۱-تبعیت حقوقی 22
  ۱-۵-۱-۲- تبعیت اقتصادی 25
  ۱-۵-۲- دریافت حق‌السعی در مقابل انجام کار 26
  ۱-۵-۳- امارات تکمیلی رابطه کارگری و کارفرمایی 28
  ۱-۶- بررسی نظریه های رابطه كارگر وكارفرا 30
  ۱-۶-۱- نظريه قراردادي رابطه كارگر وكارفرا 30
  ۱-۶-۲- نظريه قديمي كارگاه رابطه كارگر وكارفرا 32
  ۱-۶-۳- نظريه جديد كارگاه رابطه كارگر وكارفرا 32
  ۱-۶-۴- مبناي ماده ۱۲ قانون كار 34
  ۱-۷- بررسی تطبیقی رویه قضائی 35
  ۱-۷-۱- مفهوم تعلق به كارگاه ( يا همان كارگاه ) 36
  ۱-۷-۲- تغيير حقوقي و وضع مالكيت دادگاه 37
  ۱-۷-۳- تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه 39
  ۱-۷-۴- حفظ رابطه قراردادی 41
  ۱-۷-۵- حقوق و تعهدات کارفرمای سابق و جدید 43
  فصل دوم : چگونگی رسیدگی به اختلافات بين كارگر وكارفرما
  ۲-۱- دعاوي بين كارگر وكارفرما 46
  ۲-۲- مراجع صلاحیتدار رسیدگی جهت حل اختلاف 47
  ۲-۲-۱- مراجع حل اختلاف در قانون کار 47
  ۲-۲-۲- مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی 48
  ۲-۲-۳- رسیدگی به اختلافات 49
  ۲-۳- طرق حل و فصل دعاوی کارگر و کارفرما در قانون کار ایران 49
  ۲-۴- ویژگی های دادرسی کار در قانون کار ایران 51
  ۲-۵- آیین رسیدگی (دادرسی) مراجع حل اختلاف در قانون کار ایران. 52
  ۲-۶- اصول و قواعد تشریفات در دادرسی کار 55
  ۲-۶-۱- اصول و قواعد آمره 55
  ۲-۶-۲- اصول مسلم دادرسی 56
  نتیجه گیری 58
  منابع و ماخذ 59
  برچسب ها: کار تحقیقی بررسی روابط کارگر و کارفرما بررسی روابط کارگر و کارفرما کارگر کارفرما کار تحقیقی رشته حقوق کار تحقیقی حقوق دانلود کار تحقیقی رشته حقوق حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.