فایل های دیگر فروشنده

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق قیمت: 8,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران قیمت: 11,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ضمان تضامن در قانون تجارت و آثار آن

کار تحقیقی بررسی ضمان تضامن در قانون تجارت و آثار آن نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 61 صفحه چکیده این مقاله به بحث و بررسی درباره چند موضوع اختصاص یافته است الف. مفهوم تضامن : تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول

کد فایل:9123
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 154 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 61

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • کار تحقیقی بررسی ضمان تضامن در قانون تجارت و آثار آن
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 61 صفحه
  چکیده
  این مقاله به بحث و بررسی درباره چند موضوع اختصاص یافته است
  الف. مفهوم تضامن :
  تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهکاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستکانکار است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواند کل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین ازیکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند .
  ب. اوصاف وآثار تضامن :
  با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر، اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقی، استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی وسرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی. بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی، تعهد نسبت به کل دین وچند اثر فرعی که در عصر مابوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود و همچنین به نظریه های نقل شده در رابطه با ضمان تضامنی پرداخته تا ماهیت موضوع مشخص و قابل فهم خواننده گردد .
  کلید واژه: ضمان- تضامن – نقل ذمه به ذمه- ضم ذمه به ذمه- مضمون عنه- ضامن- مضمون له- مسؤولیت تضامنی- بدهکار ، بستانکار – دین ، ادله ، قانون تجارت

  فهرست مطالب
  چکیده أ‌
  مقدمه 1
  فصل اول : کلیات 2
  ۱-۱- بیان مساله 3
  ۱-۲- تاریخچه تحقیق 4
  ۱-۳- اهداف و اهميت موضوع 4
  ۱-۴- ضرورت تحقیق 5
  ۱-۵- سئوال تحقیق 5
  ۱-۶- فرضیه های تحقیق 5
  ۱-۷- روش تحقیق 5
  ۱-۸- مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرها 6
  ۱-۹- تعاریف واژه ضمان 6
  ۱-۹-۱- تعریف لغوی ضمان 6
  ۱-۹-۲- معنای اصطلاحی ضمان 7
  ۱-۱۰-مفهوم تضامن 7
  ۱-۱۱- جایگاه سنتی طرح بحث تضامن 7
  ۱-۱۲- بررسی تضامن درمقابل تسهیم 8
  ۱-۱۲-۱- اصل بودن تسهیم یا تقسیم در تعهدات متعدد الاطراف 8
  ۱-۱۲-۲- اثر تسهیم یا تقسیم تعهد 9
  ۱-۱۳- مفاهیم ضمان و تضامن در حقوق تطبیقی 9
  ۱-۱۴- ماهیت ضمانت در حقوق مدنی 10
  ۱-۱۵- ماهیت ضمانت در حقوق تجارت 11
  ۱-۱۵-۱- اوصاف عقد ضمان(ضمانت در حقوق تجارت) 12
  ۱-۱۶- رابطه ضمان و تضامن در حقوق مدنی و حقوق تجارت 12
  ۱-۱۶-۱- نظریه نقل ذمه به ذمه 13
  ۱-۱۶-۲- نظریه ضم ذمه به ذمه 14
  فصل دوم : بررسی ضمان و ضمانت در قانون تجارت و آثار آن 18
  ۲-۱- بررسی ضمان در اسناد تجاری 19
  ۲-۲- ضمانت اسناد تجاری در حقوق تطبیقی 20
  ۲-۳-بررسی ضمان تضامنی در بین بستانکاران و بدهکاران 21
  ۲-۳-۱- تضامن بین بستانکاران 21
  ۲-۳-۱-۱-هدف ، منابع وخطرات این نوع از تضامن 21
  ۲-۳-۱-۲- نادربودن تضامن بین بستانکاران 21
  ۲-۳-۲- آثار تضامن بین بستانکاران 22
  ۲-۳-۲-۱-دین باید به چه کسی پرداخت شود 22
  ۲-۳-۲-۲- رابطه بین خود بستانکاران 23
  ۲-۳-۲-۳-تقسیم طلب بین بستانکاران 25
  ۲-۳-۳- تضامن بین بدهکاران 25
  ۲-۳-۳-۱- اهمیت این نوع تضامن و تقسیم مطالب آن 25
  ۲-۳-۴- منابع بین بدهکاران 25
  ۲-۳-۴-۱- شمارش منابع وبیان اصل 25
  ۲-۳-۴-۲- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی 27
  ۲-۳-۴-۳- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی، توجیه عقلی 28
  ۲-۳-۴-۴- منع عقلی تکرار بدل ومنع اشتغال ذمه های متعدد به شیء واحد 28
  ۲-۳-۴-۵- وحدت مدیون وتعدد مسئول به حکم قانونگذار 29
  ۲-۴- اوصاف تعهدات تضامنی 31
  ۲-۴-۱- وحدت موضوع و تعدد رابطه حقوقی 31
  ۲-۴-۲- استقلال نسبی تعهد هریک ازمدیونها 31
  ۲-۵- آثار تضامن در رابطه بین بستانکار وبدهکاران 32
  ۲-۵-۱- آثار اصلی 32
  ۲-۵-۲- آثار فرعی و ثانوی تضامن 37
  ۲-۵-۲-۱- نظریه مبنای آثار فرعی؛ نمایندگی متقابل 37
  ۲-۵-۲-۲- اهم آثار فرعی تضامن 38
  ۲-۵-۲-۴- انتقاد از نظریه نمایندگی و مطالعه تطبیقی 39
  ۲-۶- تضامن ناقص 40
  ۲-۷- ایرادات قابل طرح در مقابل بستانکار 42
  ۲-۷-۱- اقسام ایرادات 42
  ۲-۷-۲- ایرادات مشترک : 42
  ۲-۸- رابطه بدهکاران تضامنی با یکدیگر 44
  ۲-۸-۱- تقسیم تعهد یا دین 44
  ۲-۸-۲- مبنای حق رجوع مدیون ایفا کننده تعهد به دیگران : 45
  نتیجه گیری 49
  منابع و ماخذ 51
  برچسب ها: کار تحقیقی بررسی ضمان تضامن در قانون تجارت و آثار آن کار تحقیقی رشته حقوق کار تحقیقی حقوق دانلود کار تحقیقی رشته حقوق بررسی ضمان تضامن در قانون تجارت و آثار آن ضمان تضامن قانون تجارت تحقیق درسی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.