فایل های دیگر فروشنده

دانلود مقاله ترجمه شده : اینترنت اشیاء، دیدگاه، کاربردها و مباحث تحقیقاتی دانلود مقاله ترجمه شده : اینترنت اشیاء، دیدگاه، کاربردها و مباحث تحقیقاتی قیمت: 20,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مکانیسم تحمل خطا برای گرید محاسباتی با استفاده از الگوریتم Checkpoint دانلود مقاله ترجمه شده : مکانیسم تحمل خطا برای گرید محاسباتی با استفاده از الگوریتم Checkpoint قیمت: 12,500 تومان
شبکه های بی سیم حسگر بدن با پهنای باند بسیار وسیع: ارزیابی در شرایط کانال استاتیک و دینامیک شبکه های بی سیم حسگر بدن با پهنای باند بسیار وسیع: ارزیابی در شرایط کانال استاتیک و دینامیک قیمت: 11,500 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات در نگاه ابری چیست؟ دانلود مقاله ترجمه شده : مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات در نگاه ابری چیست؟ قیمت: 7,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : ابزار داده کاوی Data mining tools دانلود مقاله ترجمه شده : ابزار داده کاوی Data mining tools قیمت: 17,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مطالعه ای بر تکنیک های مدیریت انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم دانلود مقاله ترجمه شده : مطالعه ای بر تکنیک های مدیریت انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم قیمت: 8,000 تومان
کدینگ شبکه، بر مبنای پروتکل همه پخشی ایمن در شبکه های مِش بی سیم چند کاناله، چند فرکانسی کدینگ شبکه، بر مبنای پروتکل همه پخشی ایمن در شبکه های مِش بی سیم چند کاناله، چند فرکانسی قیمت: 10,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : یک روش تخصیص چندکاناله چند فرکانسی در شبکه های مِش بی سیم دانلود مقاله ترجمه شده : یک روش تخصیص چندکاناله چند فرکانسی در شبکه های مِش بی سیم قیمت: 7,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری دانلود مقاله ترجمه شده : مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری قیمت: 13,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر دانلود مقاله ترجمه شده : یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر قیمت: 9,000 تومان

کار تحقیقی بررسی ضمان تضامن در قانون تجارت و آثار آن

کار تحقیقی بررسی ضمان تضامن در قانون تجارت و آثار آن نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 61 صفحه چکیده این مقاله به بحث و بررسی درباره چند موضوع اختصاص یافته است الف. مفهوم تضامن : تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول

کد فایل:9123
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 111 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 61

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • کار تحقیقی بررسی ضمان تضامن در قانون تجارت و آثار آن
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 61 صفحه
  چکیده
  این مقاله به بحث و بررسی درباره چند موضوع اختصاص یافته است
  الف. مفهوم تضامن :
  تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهکاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستکانکار است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواند کل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین ازیکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند .
  ب. اوصاف وآثار تضامن :
  با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر، اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقی، استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی وسرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی. بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی، تعهد نسبت به کل دین وچند اثر فرعی که در عصر مابوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود و همچنین به نظریه های نقل شده در رابطه با ضمان تضامنی پرداخته تا ماهیت موضوع مشخص و قابل فهم خواننده گردد .
  کلید واژه: ضمان- تضامن – نقل ذمه به ذمه- ضم ذمه به ذمه- مضمون عنه- ضامن- مضمون له- مسؤولیت تضامنی- بدهکار ، بستانکار – دین ، ادله ، قانون تجارت

  فهرست مطالب
  چکیده أ‌
  مقدمه 1
  فصل اول : کلیات 2
  ۱-۱- بیان مساله 3
  ۱-۲- تاریخچه تحقیق 4
  ۱-۳- اهداف و اهميت موضوع 4
  ۱-۴- ضرورت تحقیق 5
  ۱-۵- سئوال تحقیق 5
  ۱-۶- فرضیه های تحقیق 5
  ۱-۷- روش تحقیق 5
  ۱-۸- مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرها 6
  ۱-۹- تعاریف واژه ضمان 6
  ۱-۹-۱- تعریف لغوی ضمان 6
  ۱-۹-۲- معنای اصطلاحی ضمان 7
  ۱-۱۰-مفهوم تضامن 7
  ۱-۱۱- جایگاه سنتی طرح بحث تضامن 7
  ۱-۱۲- بررسی تضامن درمقابل تسهیم 8
  ۱-۱۲-۱- اصل بودن تسهیم یا تقسیم در تعهدات متعدد الاطراف 8
  ۱-۱۲-۲- اثر تسهیم یا تقسیم تعهد 9
  ۱-۱۳- مفاهیم ضمان و تضامن در حقوق تطبیقی 9
  ۱-۱۴- ماهیت ضمانت در حقوق مدنی 10
  ۱-۱۵- ماهیت ضمانت در حقوق تجارت 11
  ۱-۱۵-۱- اوصاف عقد ضمان(ضمانت در حقوق تجارت) 12
  ۱-۱۶- رابطه ضمان و تضامن در حقوق مدنی و حقوق تجارت 12
  ۱-۱۶-۱- نظریه نقل ذمه به ذمه 13
  ۱-۱۶-۲- نظریه ضم ذمه به ذمه 14
  فصل دوم : بررسی ضمان و ضمانت در قانون تجارت و آثار آن 18
  ۲-۱- بررسی ضمان در اسناد تجاری 19
  ۲-۲- ضمانت اسناد تجاری در حقوق تطبیقی 20
  ۲-۳-بررسی ضمان تضامنی در بین بستانکاران و بدهکاران 21
  ۲-۳-۱- تضامن بین بستانکاران 21
  ۲-۳-۱-۱-هدف ، منابع وخطرات این نوع از تضامن 21
  ۲-۳-۱-۲- نادربودن تضامن بین بستانکاران 21
  ۲-۳-۲- آثار تضامن بین بستانکاران 22
  ۲-۳-۲-۱-دین باید به چه کسی پرداخت شود 22
  ۲-۳-۲-۲- رابطه بین خود بستانکاران 23
  ۲-۳-۲-۳-تقسیم طلب بین بستانکاران 25
  ۲-۳-۳- تضامن بین بدهکاران 25
  ۲-۳-۳-۱- اهمیت این نوع تضامن و تقسیم مطالب آن 25
  ۲-۳-۴- منابع بین بدهکاران 25
  ۲-۳-۴-۱- شمارش منابع وبیان اصل 25
  ۲-۳-۴-۲- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی 27
  ۲-۳-۴-۳- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی، توجیه عقلی 28
  ۲-۳-۴-۴- منع عقلی تکرار بدل ومنع اشتغال ذمه های متعدد به شیء واحد 28
  ۲-۳-۴-۵- وحدت مدیون وتعدد مسئول به حکم قانونگذار 29
  ۲-۴- اوصاف تعهدات تضامنی 31
  ۲-۴-۱- وحدت موضوع و تعدد رابطه حقوقی 31
  ۲-۴-۲- استقلال نسبی تعهد هریک ازمدیونها 31
  ۲-۵- آثار تضامن در رابطه بین بستانکار وبدهکاران 32
  ۲-۵-۱- آثار اصلی 32
  ۲-۵-۲- آثار فرعی و ثانوی تضامن 37
  ۲-۵-۲-۱- نظریه مبنای آثار فرعی؛ نمایندگی متقابل 37
  ۲-۵-۲-۲- اهم آثار فرعی تضامن 38
  ۲-۵-۲-۴- انتقاد از نظریه نمایندگی و مطالعه تطبیقی 39
  ۲-۶- تضامن ناقص 40
  ۲-۷- ایرادات قابل طرح در مقابل بستانکار 42
  ۲-۷-۱- اقسام ایرادات 42
  ۲-۷-۲- ایرادات مشترک : 42
  ۲-۸- رابطه بدهکاران تضامنی با یکدیگر 44
  ۲-۸-۱- تقسیم تعهد یا دین 44
  ۲-۸-۲- مبنای حق رجوع مدیون ایفا کننده تعهد به دیگران : 45
  نتیجه گیری 49
  منابع و ماخذ 51
  برچسب ها: کار تحقیقی بررسی ضمان تضامن در قانون تجارت و آثار آن کار تحقیقی رشته حقوق کار تحقیقی حقوق دانلود کار تحقیقی رشته حقوق بررسی ضمان تضامن در قانون تجارت و آثار آن ضمان تضامن قانون تجارت تحقیق درسی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.