فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین

پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 184 صفحه چکیده در حقوق مدني يكي از موضوعاتي كه در مبحث قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار مي‎گيرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران ب

کد فایل:8960
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 256 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 184

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 184 صفحه
  چکیده
  در حقوق مدني يكي از موضوعاتي كه در مبحث قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار مي‎گيرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده ۲۱۹ ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد ۲۸۶، ۲۸۷، 288 و۴۲۹ به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد ۴۹ و ۶۴ پیش بینی شده است و ۸۱ الی ۸۴ به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.
  واژگان کلیدی: فسخ – قرارداد – خسارت – مطالبه خسارت – کنوانسیون بیع بین المللی کالا

  فهرست مطالب
  چکیده…….۱
  مقدمه ۲
  مقدمه: کلیات پژوهش.. ۳
  ۱-۱- بیان مساله ۴
  ۱-۲- سوالات تحقیق. ۵
  ۱-۳- فرضیه های تحقیق. ۵
  ۱-۴- اهداف تحقیق. ۵
  ۱-۵- روش تحقیق. ۶
  ۱-۶- روش گردآوری اطلاعات.. ۶
  ۱-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۶
  ۱-۸- پیشینه تحقیق. ۷
  ۱-۹- سازماندهی تحقیق. ۱۰
  فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام ۱۱
  مبحث اول: تعریف مفاهیم ۱۲
  گفتار اول: قرارداد ۱۲
  گفتار دوم: فسخ. ۱۲
  گفتار سوم: خسارت.. ۱۳
  بند اول: خسارات ناشي از نقض قرارداد ۱۶
  بند دوم: خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع. ۱۷
  بند سوم: خسارت ناشي از ارتكاب جرم ۱۷
  مبحث دوم: کلیات وشرايط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون . ۱۸
  گفتار اول: قصد انشاء. ۴۲
  گفتار دوم: رضا ۴۴
  گفتار سوم: اهليت.. ۴۵
  گقتار چهارم: وجود عقد ۴۵
  گفتار پنجم: اراده معين. ۴۶
  مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد ۴۶
  گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد ۴۷
  گفتار دوم: قاعده لاضرر. ۴۷
  گفتار سوم: عرف و عادت.. ۴۸
  گفتار چهارم: اقاله ۴۹
  گفتار پنجم: عدالت و انصاف.. ۵۰
  گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت.. ۵۱
  گفتار هفتم: همبستگی عوضین. ۵۶
  فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه ۵۷
  مبحث اول: حق فسخ در فقه ۵۸
  مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد ۶۰
  گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد ۶۰
  گفتار دوم: عقد پس از نقض بخشی از مورد تعهد ۶۳
  مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد ۶۵
  گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه ۶۵
  بند دوم: فسخ جزيي. ۸۰
  بند سوم: اصالت تجزيه پذيري قرارداد در فقه ۸۲
  گفتار دوم: بررسي آراي فقهاي اماميه درباره ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل. ۸۳
  بند اول: بيان اقوال فقها درباره ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل. ۸۳
  بند دوم: قول برگزيده در ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل. ۸۶
  گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد ۸۹
  بند اول: قاعده لاضرر. ۸۹
  ۱-۱- ‌مفهوم قاعدة لاضرر. ۹۱
  الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. ۹۱
  ب) نفی ضرر غیر متدارک.. ۹۳
  ج) نفی حکم ضرری. ۹۴
  د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. ۹۵
  ۱-۲- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. ۹۵
  بند دوم: قاعده تسبیب.. ۹۸
  ۲-۱- مفهوم قاعده تسبیب.. ۹۸
  ۲-۲- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. ۱۰۱
  بند سوم: قاعده اوفو بالعقود ۱۰۲
  ۳-۱- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود) ۱۰۲
  ۳-۲- مبانی قاعده اوفو بالعقود ۱۰۳
  الف) كتاب.. ۱۰۴
  ب) سنّت.. ۱۰۵
  ج) بناي عقلاء. ۱۰۵
  گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد ۱۰۵
  فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. ۱۰۷
  مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران. ۱۰۸
  مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران. ۱۱۷
  مبحث سوم: آثار حق فسخ. ۱۲۰
  گفتار اول: انحلال و اعاده وضعيت قبل از عقد ۱۲۱
  بند اول: انحلال عقد ۱۲۱
  ۱-۱- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. ۱۲۲
  ۱-۲- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد ۱۲۳
  گفتار دوم: استرداد عوضین. ۱۲۴
  بند اول: استرداد عین. ۱۲۴
  بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد ۱۲۵
  مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد ۱۳۰
  گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخيار. ۱۳۵
  گفتار دوم: جبران خسارت توسط من عليه الخيار. ۱۴۰
  فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰. ۱۴۱
  مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین. ۱۴۲
  مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا. ۱۴۶
  گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد ۱۴۷
  گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی. ۱۵۸
  مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد ۱۶۰
  گفتار اول: انحلال عقد ۱۶۰
  بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. ۱۶۰
  بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد ۱۶۱
  بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد ۱۶۲
  گفتار دوم: استرداد عوضین. ۱۶۳
  بند اول: استرداد عین. ۱۶۳
  بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد ۱۶۵
  گفتار سوم: استرداد منافع. ۱۶۶
  مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد ۱۶۷
  گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون. ۱۶۸
  گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده ۱۶۹
  گفتار سوم: جبران خسارات وارده ۱۷۰
  بند اول: امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده ۱۷۰
  بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده ۱۷۱
  بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد ۱۷۳
  نتيجه گيري و پيشنهادها ۱۷۴
  منابع. ۱۸۳  برچسب ها: پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین حقوق بین الملل
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.